Årbok-omtale

Kjell Øksendal (t.v.) og Per Sjåvik med 2017-utgaven av Far etter fedrane. (Foto: Rune Pedersen, Helgelendingen)

Kjell Øksendal (t.v.) og Per Sjåvik med 2017-utgaven av Far etter fedrane. (Foto: Rune Pedersen, Helgelendingen)

Årets julegave er i stram rute, skriver Helgelendingen  og karakteriserer årboka for Vefsn, Grane og Hattfjelldal som farsdag- og julegaveklassikeren.

Årets bok er på hele 144 og har et opplag på 1384 bøker.

– Flere av Far etter fedrane – årgangene er utsolgt, opplyser redaksjonssekretær Kjell Øksendal. Årets bok er den 32. i rekka og det er så langt ingenting som tyder på at det ikke skal bli bok også neste år. Både Sjåvik og Øksendal er veteraner i FeF-redaksjonen og kan skilte med en ansiennitet på hele 31 år.

– Grunnen til at vi i år kan gi ut ei større bok er nok delvis at vi er flere i redaksjonen. Men det viktigste er helt klart at vi har god tilgang på stoff fra skriveføre bidragsytere, sier Sjåvik. Han framhever også Bjørnar Pedersens arbeid med bildetilfanget som et viktig bidrag  til kvaliteten på boka.

Per Sjåvik oppsummerer ikke uventet innholdet i årets bok som «godt og variert» – fra utvandringshistorie til artikler om mennesker som har satt spor etter seg.

 

Comments are closed.