Samme styret med nytt navn

Vefsn museums- og lokalhistorielag skiftet navn, men beholdt styret på årsmøtet 21. juni.

Styret for Vefsn historielag, fra venstre Hans Pedersen, Jørn Kvaløy, Kjell Øksendal, Wibeke Johansen, Svein Severinsen og Anne Severinsen. Kvaløy og Johansen er nye vararepresentaner. Styremedlem Jim Nerdal og vararepresentant Elsbeth Hundala var ikke til stede på møtet.

Det nye navnet Vefsn historielag er ikke bare kortere og enklere, men det klargjør også skillet mellom museet som institusjon og det frivillige laget på en bedre måte og reflekterer i større grad hva laget nå står for, forklarte styreleder Hans Pedersen da han referterte styrets forslag. Årsmøtet var altså enig og støttet det enstemmig.

Like enige var årsmøtet i at styret gjør en god jobb, for samtlige medlemmer fortsetter. Vararepresentantene er imidlertid nye. Både Wibeke Johansen og Jørn Kvaløy ble valgt for to år.

Bredt engasjement

Årsmeldingen for 2017 viser lagets breie engasjement og innsats på en rekke nye felter med oppgaver som har gitt mange mulighet til å ta aktivt del i konkrete prosjekter, sa styrelederen da han presenterte en fyldig årsmelding. Årboka for Vefsn, Grane og Hattfjelldal, Far etter fedrane, er fortsatt en viktig stolpe i lagets arbeid og i disse dager er første korrektur av 2018-utgaven klar fra trykkeriet. Redaksjonssekretær Kjell Øksendal har allerede bestilt Kulturverkstedet for å presentere boka 1. november.

Et annet viktig satsingsområde har vært å bidra til konsolidering og videreutvikling av driften av Kulturverkstedet, der styret har stilt 300.000 kroner til rådighet. Også Sjøgatas Vel støtter dette arbeidet. Som kjent har Helgeland sparebank gitt tilsagn om et tilskudd på 500.000 kroner under forutsetning av at andre var villige til å bidra med minst like mye. Dette er dermed innfridd.

Gjennom hele året har det vært stor dugnadsinnsats i Alrunen antikariat, der ei gruppe på mellom fire og sju personer har møttes hver tirsdag for å ordne og registrere bøker. Tilfanget er godt, og hver lørdag har antikvariatet vært åpent for publikum. Under Galleria holdes det åpent hver dag.

Vefsn historielag har også vært pådriver i arbeidet med å etablere Galleria som et ideelt aksjeselskap, fordi en mener det er viktig å beholde og videreutvikle kunstfestivalen. Årsmeldingen forteller også om en rekke andre prosjekter der laget er involvert, som for eksempel Blodveienprosjektet, Sjøgata vern og utvikling, framtida for Ungdomslokalet og reguleringsplanen for Sjøgata.

150-årsmarkering

I 2018 er det 150 år siden misjonæren, kristensosialisten og forfatteren Johannes Einrem fra Vefsn ble født. I samarbeid med familien er det tatt initiativ for å få til en markering til høsten, der tidligere biskop Tor B. Jørgensen er en av bidragsyterne. Han har også skrevet en artikkel til 2018-utgaven av Far etter fedrane. Marit Einrem har på vegne av familien stilt en svært interessant brevsamling fra Johannes Einrem til disposisjon. Den kaster nytt lys over flere sider av hans mangfoldige virke, går det fram av årsmeldinga.

Vefsn historielag har stabil økonomi, slo revisor Steinar Smedseng fast og anbefalte regnskapet godkjent. Årsmøtet fulgte oppfordringen.

Mjaavatn-anlegget

Avdelingsleder Kari Sommerset Jacobsen i Vefsn museum og formidlingsleder Janicke Kernland i Helgeland museum innledet årsmøtet med å fortelle om planene for Mjaavatnanlegget som blir Helgeland museums nye hovedanlegg. Museet venter fortsatt på at Nordland fylkeskommune skal bevilge sin tredel av utbyggingskostnadene på nesten 100 millioner kroner. Vefsn kommune har gjort sitt vedtak om finansiering, mens staten også venter på fylket.

Kernland gjorde det klart at alle museer må innstille seg på å klare seg med mindre penger og dermed også mindre tradisjonelle utstilllinger. Men det skal fortsatt være en basisutstilling også i de nye lokalene, understreket hun. I planleggingen har en pekt på tre hovedgrupper av publikum, nemlig de historieinteresserte, turistene samt barn og unge. I den største bygningen vil det være plass til å vise samfunnsutviklingen for fiskerbonden, håndverkeren, industriarbeideren og vefsningen av i dag. Sommerseth Jacobsen uttrykte glede over at museets satsing på barn er helt i tråd med ønsket om kvalitet for de yngste, noe som kulturminister Trine Skei Grande poengterte da hun besøkte Mosjøen i forbindelse med museumslandsmøtet i april.

Kari Sommerseth Jacobsen (t.v.) og Janicke Kernland fortalte om planene for Mjaavatn-anlegget.

Comments are closed.