Mjaavatnbrygga

11111561_10153267423274273_1705669814636899573_n

Planene for Helgeland Museums nye anlegg i Sjøgata, Mjaavatnbrygga, er kommet et steg videre.

 

Presentasjon av Mjaavatnprosjektet .

 

Hans Pedersen

Leder i Vefsn museums- og lokalhistorielag, Hans Pedersen, leder projektgruppa bak utbyggingsplanene for Mjaavatnbrygga.

Kostnadene for hele prosjektet er beregnet til 85 millioner kroner og det legges opp til en tradisjonell finansieringsmodell der staten, fylkeskommunen og kommunen dekker en tredel hver. Skisseprosjektet er utført av Bergesen arkitekter og Multiconsult i Trondheim. Foruten Pedersen består prosjektgruppa av Kalle Dolmen, Svein Severinsen og Dag Nilsen.

Helgeland Museum og Vefsn kommune skal i april ha et møte med den nye fylkesråden for kultur, Grete Bang der fylkeskommunens medvirkning i det store museumsprosjektet er tema.

Fylkeskommunens prioritering er avgjørende for å komme i posisjon overfor staten når det gjelder bevilgning.

 

Se også prosjektleder Hans Pedersens orientering for Vefsn kommunestyre 18. februar i år. Orientering ble gitt etter at varaordfører Magnus Myrvoll stilte spørsmål om framdrifta av prosjektet. Orienteringen kommer fra om lag 38 minutter ut i innledningen til kommunestyret.

http://vefsn.kommunetv.no/bruker/pages/?bid=1&clipid=35&sid=1894

 

Se flere bilder:

2015-02-27 – 1241 – Helgeland Museum – Perspektiv 1

2015-02-27 – 1241 – Helgeland Museum – Perspektiv 5 (2)

2015-02-27 – 1241 – Helgeland Museum – Perspektiv 6

 

 

(30.3.2015)

 

 

 

Comments are closed.