Om kommunereformen i årboka

Hattfjelldal, her med landemerket Hatten, er fortsatt en selvstendig kommune. (Foto: Bjørnar Pedersen)

Hattfjelldal, her med landemerket Hatten, er fortsatt en selvstendig kommune. (Foto: Bjørnar Pedersen)

Bare noen hundre personer bodde i Hattfjelldal da kommunen ble utskilt fra Vefsn i 1862. 100 år seinere nådde kommunen toppen med 2103 innbyggere. I dag er en i ferd med å komme under 1400. Befolkningsnedgangen skyldes at det ikke lenger er nok arbeidsplasser lenger, mener tidligere ordfører Asgeir Almås (A). I en fyldig artikkel i Far etter fedrane 2017 setter han søkelyset på utkantkommunenes utfordringer og myndighetenes forslag til løsninger. I likhet med de aller fleste sambygdingene mener han at kommunesammenslåing ikke er veien å gå. Partikollega og ordfører i nabokommunen Grane, Bjørn Ivar Lamo, er mer enn enig når han oppsummerer prosessen rundt kommunereformen i sitt bidrag til bygdeboka.

Årboka for Vefsn, Grane og Hattfjelldal, Far etter fedrane 2017, er nå i trykken og vil være i salg fra 20. oktober. Boka blir på om lag 140 sider med mye godt og variert stoff.

Comments are closed.