Gjenvalg i styret

 

Hans Pedersen ble gjenvalgt som leder i ett år  i Vefsn museumslag på årsmøtet 30. juni.

Hans Pedersen

Hans Pedersen er styreleder i Vefsn museums- og lokalhistorielag.

Hele styret fortsetter.

Årsmeldingen viser at VML har hatt et aktivt år der flere oppgaver i og med Sjøgata-området har stått sentralt. Det gjelder spesielt Mjaavatn-prosjektet og Sjøgata vern og utvikling. Styret for Kulturverkstedet har satt i gang et arbeid for å kondolidere og revitalisere driften. Her har VML engasjert seg for å få til ny drift i Alrunen antikvariat, som ble gjenåpnet 24. juni  i år.

 

Comments are closed.