Kontakt

E-post til leder/styret: hip@online.no
Adresse: Sjøgata 31b, 8656 Mosjøen

Styret:

Hans Pedersen (leder)

hip@online.no

Mobil: 99249861

 

Svein Severinsen

skegisev@online.no

Mobil: 95133420

 

Anne Severinsen

severinsen.media@gmail.com

Tlf.  75 18 88 99 / 928 88786

 

Kjell Øksendal (oppnevnt av Vefsn Mållag)

kjok@helgelandmuseum.no/astrioe@gmail.com

Mobil: 97097429

 

Jim Nerdal

jim@vefsna.com

Mobil: 992 85 215

 

Vararepresentanter:
Kristian Strauman

krstrau2@online.no

Tlf.: 75170061

 

Kjartan Zahl

zahl80@yahoo.no

Mobil:  913 05 134

 

Elsbeth Hundåla

elsbet_h@hotmail.com

Mobil: 413 00 225

 

Harry Emilsen

Okaemil@online.no

Mobil: 913 64 710

(Sist oppdatert 28.10.2016)