Kontakt

E-post til leder/styret: hip@online.no
Adresse: Sjøgata 31b, 8656 Mosjøen

Styret:

Hans Pedersen (leder)

hip@online.no

Tlf. 992 49861

 

Svein Severinsen

skegisev@online.no

Tlf.  951 33420

 

Anne Severinsen

severinsen.media@gmail.com

Tlf.  75 18 88 99 / 928 88786

 

Kjell Øksendal (oppnevnt av Vefsn Mållag)

kjok@helgelandmuseum.no

astrioe@gmail.com

Tlf. 970 97429

 

Jim Nerdal

jim@vefsna.com

Tlf.  992 85 215

 

Vararepresentanter:

Elsbeth Hundåla

elsbet_h@hotmail.com

Tlf.  413 00 225

 

Harry Emilsen

Okaemil@online.no

Tlf.  913 64 710

 

Wibeke Johansen,

Tlf. 996 45 916

 

Jørn Kvaløy,

jorn.kvaloy@online.no

Tlf. 917 82 510

(Sist oppdatert 27.6.2018)