Bli medlem

Send navn, postadresse og telefonnummer til:

E-post: post@vefsnmuseumslag.no
Adresse: Sjøgata 31b, 8656 Mosjøen

Museumslaget ønsker deg hjertelig velkommen!