Utgivelser

Far etter fedrane

Årboka skal kaste lys over dei skiftande levekåra for folk i Vefsn-regionen og  auke forståinga om kva som har historisk interesse.

Vil du skrive eller har du idear til artiklar, ta kontakt med leiar Per Sjåvik eller ein av dei andre i skriftstyret:

Bent Atle Holand:                   benhol@vgs.nfk.no                         tlf. 901 30 619
Kari Sommerseth Jacobsen: kaja@helgelandmuseum.no            tlf. 915 66 928
Kjell M. Øksendal:                 kjellmoksendal@gmail.com             tlf. 970 97 429
Knut Jacobsen:                     solknuten@online.no                       tlf. 990 49 309
Are Halse:                             are.halse@helgelandmuseum.no    tlf. 911 79 802
Per Sjåvik:                             per.sjavik@gmail.com                     tlf. 476 61 986

Sjå forfattarrettleiinga.

Per Sjåvik.

Per Sjåvik er leiar i skriftstyret for Far etter fedrane. Årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

 

Årlig utgivelse fra 1987

Emneregister  (utarbeidet av Per Smørvik)
Forfatterregister (utarbeidet av Per Smørvik)

 

Andre bøker

Mosåsen (1991)

 

 

Småskrift

Per Smørvik: Melkstell (1976)

Solveig Utgard: Drakt og klede (1982)

Venke Ivarrud: Susendalen (1990)

Kjell Arne Skoglund: Røsvassholmen (1990)

Halvard Lundestad: Ordsamling frå Vefsn (1990)

Kristian Halse: Mosjøen mannskor 1913-1993 (1993) – 95 ex.

Per Smørvik: Namns langs veg og sti (1994)

Kristian Halse: 17. maifeiringa i Mosjøen (2003) -160 ex.

Halvard Lundestad: Ordsamling fra Vefsn (utg. 2) (2004) -250 ex.

Kolbjørn Eriksen: Lisetra og Stavassdalen (2005) – 152 ex.

Klausen, Utnes, Øksendal: Skandfer (2009) -260 ex.

Per Smørvik: Makjen – Badstuer – Kokhus. Små hus med lang historie (2009) – 169 ex.

Elisabeth Tverå: Tverågården – Stedsnavn (2011) – 34 ex.

Kristian Halse m.fl.: Vefsninger (2012) – 604 ex.

Rønnaug Tuven, Per Smørvik, Ivar Edvardsen og Bjørnar Pedersen: Nordlandsbunaden for kvinner (2015)

Vidar Johansen: Hoppbakker i Vefsn og Grane (2017)

(Utgivelsesår i parentes, antall eksemplarer gjelder lagerbeholdningen pr.  mars 2015)

 

 

 

(Sist oppdatert 27. 6. 2018)