Styret

Styrets sammensetning: Fem medlemmer hvorav tre årsmøtevalgte samt et styremedlem oppnevnt av Vefsn Mållag og ett styremedlem oppnevnt av Vefsn kommune.

Leder: Hans Pedersen (gjenvalgt av årsmøtet 2018 for to år som styremedlem, og gjenvalgt som leder for ett år ).

Hans Pedersen

Hans Pedersen er leder i Vefsn museums- og historielag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestleder: Svein Severinsen (gjenvalgt av årsmøtet 2018 for to år som styremedlem og gjenvalgt som nestleder for ett år).

Styremedlem: Anne Severinsen (gjenvalgt av årsmøtet 2017 for to år)

Styremedlem: Kjell Øksendal (valgt av Vefsn Mållag)

Styremedlem: Jim Nerdal (valgt av Vefsn kommune 2015)

 

Vararepresentanter:

Wibeke Johansen, valgt av årsmøtet 2018 for to år

Jørn Kvaløy, valgt av årsmøtet 2018 for to år

Elsbeth Hundåla (gjenvalgt for to år av årsmøtet 2017)

Harry Emilsen (valgt av Vefsn kommune 2015)

Se kontaktinformasjoner