Styret

Styrets sammensetning: Fem medlemmer hvorav tre årsmøtevalgte samt et styremedlem oppnevnt av Vefsn Mållag og ett styremedlem oppnevnt av Vefsn kommune.

Leder: Hans Pedersen gjenvalgt av årsmøtet 2019 for ett år.

Hans Pedersen

 

Nestleder: Kjell Øksendal (valgt av Vefsn Mållag), valgt som nestleder av årsmøtet 2019 for ett år.

Styremedlem Svein Severinsen (gjenvalgt av årsmøtet 2018 for to år som styremedlem).

Styremedlem: Anne Severinsen (gjenvalgt av årsmøtet 2019 for to år)

Styremedlem: Jim Nerdal (valgt av Vefsn kommune 2015)

 

Vararepresentanter:

Wibeke Johansen, valgt av årsmøtet 2018 for to år

Jørn Kvaløy, valgt av årsmøtet 2018 for to år

Elsbeth Hundåla (gjenvalgt for to år av årsmøtet 2019)

Harry Emilsen (valgt av Vefsn kommune 2015)

Se kontaktinformasjoner