Styret

Styrets sammensetning: Fem medlemmer hvorav tre årsmøtevalgte samt et styremedlem oppnevnt av Vefsn Mållag og ett styremedlem oppnevnt av Vefsn kommune.

Leder: Hans Pedersen (gjenvalgt av årsmøtet 2017 for ett år )

Hans Pedersen

Hans Pedersen er leder i Vefsn museums- og historielag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestleder: Svein Severinsen (gjenvalgt av årsmøtet 2017 for ett år)

Styremedlem: Anne Severinsen (gjenvalgt av årsmøtet 2017 for to år)

Styremedlem: Kjell Øksendal (valgt av Vefsn Mållag)

Styremedlem: Jim Nerdal (valgt av Vefsn kommune 2015)

 

Vararepresentanter:

Kristian Strauman (valgt av årsmøtet 2016)

Kjartan Zahl (valgt av årsmøtet 2016)

Elsbeth Hundåla (gjenvalgt for to år av årsmøtet 2017)

Harry Emilsen (valgt av Vefsn kommune 2015)

Se kontaktinformasjoner