Artikkeloversikt for Far etter fedrane

1987: Reidar Svare, Folkeminnesamleren, 1899-1976 – av Kjell Jakobsen 

Fridtjof Ravatn, Mølremma, Marka, Vefsn Folkehøgskole, Vefsn Sparebank, Vefsn bygdeboknemnd, Vefsn meieri, Hattfjelldal kommune, norsk allkunnebok, Venstre

1987: Vefsn Museum, en presentasjon – av Hans Pedersen
Vefsn bygdesamling, Dambekkhaugen, Vefsn Mållag, Vefsn Sparebank, Torleiv Havig, Perjordjordstua, Rynesstua, Eldhus, Forsjord, Skul-Svendsstua, Valmåsen, Ravatsåsen, Solvang, smie, Sirijord, Politimestergården, Skogbrygga

1987: Opningsdagen – Vefsn museum – av Bjarne Spjelkavik
Tuv-Lars, Odin Benum

1987: Mosjøen og Vefsn Arbeiderlags kvinnegruppe – av Eli Odden og Jørgine Slåttrem
Hilda Bakken, Dorthea Lindseth, Jorun Hansen, Olga Jørum, Ragnhild Strøm, Therese Aune, Birgitte Drevland

1987: Godtemplarkoret Samhald, Mosjøen – av Leiv Nes
Andreas Berthelsen, Andreas Skog, Torfinn Skogsås, Egil Hansen

1987: Ungdomslokalet i Mosjøen – av Dagfinn Steinrud
Mikal Bjørnaali, Edvin Tverå, Sverre Lucassen, Andreas Forsjord, Olea Nordaas, Ingebjørg Lervang, Marit Ingebrigtsen, P. Aabakken, O. Fellingsfors, Arne Mørkved, Fogd Skavlan, Eli Haugan, kongebesøket

1987: Kolo, eit handskrive blad 1912-17 – av Kristian Halse
Bjørnådalen ungdomslag, Alsgård, Ramnåmoan, Fram daa Frendar, tranlampe, Astrid Langjord, Barak Einrem, Dagfrid Andersen, Bugge Baustad

1987: Daglegliv under krigen 1940-45 -av Kjell Øksendal
komager, knottfabrikk, rasjoneringskort, Harald Ovesen, Olav Forsmo, Agran Mikalsen, Dalheim, Gestapo, anleggsdrift, jernbane,

1987: Samisk jordbrukstilpasning – av Leiv Elsvatn
Nils Paulsen, Bendigt Olsen, Gurine Jonsdatter, Engelskbruktida, tømmerfløyting

1987: Siri Kristensdatter – av Leiv Elsvatn
Kvitfjell, Granefjell, Geitskinnsskaret, Randi Bergli, Anders Bendigsen Appfjell, Aksel Reinfjell

1987: Blåfjellet i Drevja – av Kristian Dahlmo
Drevja, Øvre-Drevja, Kveldtuva, Kristian Toven, Lars Bergli, Anders Nilsen, Melkeplassen, Anders Olsen, Elen Bendste,

1987: Soga om Draugen – av Kristian Dahlmo
Lars Hallvarso, Vasshøve, Bente Willassen, Landego, Rempollen, Aksel Blåfjell, Trygve Vatshaug, Øvre-Drevja, Drevja

1987: Dolstad – av Leiv Elsvatn
Ildplass

1987: Rem-Erek – av Kristian Dahlmo
Smalburem, Kløftan, Månsbakken, Skrømtbergan, Svartdalen, Åsmo, Ole Hyttebakk, Ingvald Hyttebakk, Øvre-Drevja, Drevja

1987: Ta vare på minna frå den nære fortid – av Petter Myrnes
Andåsfossen, kraftstasjon,

1987: Andreasstua i Varntresk – historie og rehabilitering – av Mary Ann Hoset
Kolbein Baruksen, Kolbein Olson, Andreas Johansen, Johannes Jakobsen, Norddalen, Leif Sørdal,

1987: Barne og ungdomsminne frå Øydalen – av Ragnhild Brennhaug
Ner-Øyen, Øver-Øyen, Utgardssetra, John Try, Kvanndalen, Storkvanndalen, Klara Kvanndal, Bernhard Kvanndal, Johan Kvanndal, Konrad Fredlund, Gippe Njarca, Gunnar Njarca, Sigvald Sund, bever, Lavatnet, Langvatnet, Alfred Øyen, Pauline Tverå, Helmer Tverå, Hagensetra, Sørvassdalen, Lars Danielsen, Njarka, Bjørnvollhytta, Hunnålvatnet,

1987: Frå bureisningslivet i Fiplingdalen – av Reidun Brennhaug
Granegard, Caroliussen, Bjørkslett, Trond Brennhaug, Ragnhild Brennhaug, Hammaren,

1987: Lagga trekoppar – av Erling Lyftingsmo
Lagging, lagghøvel, ølkjer, smørdalle, brødkorger, Rynesstuo,

1987: Sag-Maro – av Valter Haustreis
oppgangssaga, Nils Johanso, Gregus Jakobso, Johannes Perso, Finsåsen, Fellingfors,

1987: Ferdsel over Harvasstua – av Mary Ann Hoset
Røsvatn, Krutfjellet, Umeå lappmark, Fatmomakke, Vilhelmina, Arna Andersen, Sofie Iversen, Jipe Jonson, Klimpfjell, Gustav Hals, Helge Gardsmark, Aksel Iversen, Lars Estensen, Wilhelmina, Lukas Lukassen

1987: Eit trist minne – av Hildur Laksforsmo
Maren Marie Persdotter, Daniel Andersen, Beret, Petronella, Lars Mikkjelso, Bessedør

1987: Minne fra en kirkeferd – av Ole K. Svartvatn
Fellingfors, Grane kirke

1987: Byplanlegging i de lyse netters land – av Dag Nilsen
Byplanbevegelsen, byparken, Kristian Tustervatn, Ole Tobias Olsen, Knut Alsgaard, Preben Krag,

1988: Kolbein – dampbåten på Røsvatnet – av Torbjørn Ravatn
Røsvatn Dampbaatlag, Th. Riis, båtbygger Nils Gabrielsen, Hemnesberget, Ingvald Linvik, 1915, Sjåvik, Bjørkåsen,

1988: Begynnelsen og slutten på motstandsarbeidet i Grane – av Arnulf Kapskarmo
Harald Nordgård, Odd Lie, Svenningdal, Bjarne Mathiesen (Kalle), Inge Fosseide, Johan Lynghaug, Reidar Årkvisla, Per Eliassen, Lorentz Langås, Nils Møllersen, Johan Kvarme, Albin Josefsen, Olav Svebakk, Eiterådalen, Erling Grannes, Oleiv Grannes, kaptein Sjøberg, Oddvar Olsen, Majavatn, Magnus Lien, Bjarne Lien, Stavassdal,

1988: På grensevakt i nord – av Ole K. Svartvatn
“Irma”, “Hornøy”, Kornitak, Bjørnevatn, Kirkenes, Teodor Eide, Drevja, (Drevjamoen)

1988: Pionertida i Mosjøen og Vefsn indremisjon – av Gunvor Svartvassmo
Lars Johannesson Einrem, Jørgine Einrem, Jens Chr. Olssen, Anne Ravnå, Thomas Weding, A. J. Sletten, Isak Wold,

1988: Språk og lokalsamfunn
Vefsnmålet, Brønnøy-målet, Ranværingsdialekten,

1988: Drag frå eit blandingsmål, susendalsmålet – av Toril Bugge
Sørgården, Svenskvollen, Hans Normann, Kristine Svenskvoll, Margareta Andersdatter, Slettfjellet, Ole Pålsen, Hemming Iversen, Estensen, Ole Hemmningsen, Ingrid Arnesdatter fra Meråker,

1988: Preposisjonsbruken ved stadnamn i vefsnmålet – av Per Sjåvik
“ne ho”, åt Ranmnågen, bor mæ Ragnågen, Ein går te Skog,

1988: Lokale namn på ein del fuglar – av Helge Øksendal
Linerle: Bu-lerske, møkerdung-siri, møkerdung-dessæ, lin-ærlæ, Svarttrast: Bærtrast, nattvåkæ, Arfugl: E, eæ, e-fauel, e-gåkkæ, e-kaill, Fjellvåk: jøyvæ, fjell-yvæ, Storspove: gåsbu, (boge-gås, gåsa med bogen), Hubro: Sten-ål,
Enkeltbekkasin: Mekker-gauk, hommer-hæst, Jerpe: Jarsp, Storlom: Ømmer (derav Ømmervatn), Bjørkfink: Rytn

1988: Soger frå “nordlandsboka” – av Fridjof Urdal
Peder Iversen, Sælø, Paul Fredrik T. Urdal, nordlandsjekt,

1988: Slagbjønn Sigmund Valrygg
Hemmnig Slettbakk, Nils Grolid, Kalvmoneset, Innebrøkt Nislo,

1988: Mannen som svalt i hjel med maten i munnen – av Arne Luktvatn
Sjurd Olsen, Eriklia, Ømmervatn, Ole Christiansen, Marit Sjursdatter, Lille Smedseng, Israel Pålsen, Hatten, Rundsvoll, Kristiana Nilsdatter, Nils Nilsen, Else Jonsdatter, Brattbakken, Ole Sjurdsen, Erik Sjurdsen, Else Sjurdsdatter,

1988: En samisk Orfeus – av Anna Jacobsen
Klies Kliemmet, Klijs Kleamma,

1988: Pionerår i speiderbevegelsen – av Hermann Wika
Johan -, Elias – og Hans Osbakken, Rolv Wegner, Gunnar Bakken, Andreas Bech Jurgensen, Ole Tobias Olsen Orvin, Magnus Stenhaug, Roald Klæbo, Torleif Bjørgum, Lars Øxning, Harald Skindlo, Sveinung Mathiasen, Karl Jacobsen,

1988: Etableringen av Mosjøen Aluminiumsverk
F. Selmer, oppstart byggearbeidene 16. april 1956,

1988: Øvre Vefsn – Grane ungdomslag 1907 – 1987 – av Sigmund Valrygg
Anne Ravnå, Laila Forsmo, Andreas Skogsås, Halvdan Abel, Inga Paulsen, Nils Gluggvasshaug, Ingvald Olsrud,

1988: Elsfjord kommune 1929 – 1961 – av Tore Drevvatne
Hans Jakobsen (ordfører), John O. Drevvatne, Johan Luktvassli, Kristoffer Elsfjordstrand (ordfører), Martin Morisbak, Gabriel Jakobsen, Martin Svartkjønli (ordfører), Peder Pleym, Levi Vatshaug (ordfører), Edvard Morisbak,

1988: Fjellgardene – av Kjell Jacobsen
Gluggvatnet,

1988: Ein fjellgard – av Valter Haustreis
Gluggvatnet, Anton Gluggvatn, Jørgen -, Johan, Bergithe, Charlotte – og Nanna Gluggvatn, Kalk-Ola, Dorthea Jakobsdatter,

1988 Husa på bygdesamlinga – Valmåslåven – av Kjell Jacobsen
Jørn Henrik Johannsesson fra Drevja, Tølløv Arnesen, Martin T. Sparby, Karl Forsjord, Kari Forsjord, Anna Forsjord,

1988 Kampen mot tuberkolosen i Vefsndistriktet – av Roald A. Clausen
Johan Gottfried Schøner Bugge, Ferdinand Rode, Arnold Fredrik Amandus Fearnley, Helga Wikborg Vik, sogneprest Faye, Alfred, Martin og Konrad Christoffersen, Olav Langjord, Nes Trælasbrug,

1988 Munn- og klauvsjuke i Vefsn – av Alf Helge Skeie
Emil Clausen, Johanna Gyth,

1988 Audun Nilsskog – lyrikaren frå Drevja i Vefsn – av Kristian Halse
Andreas Nilsskog, Einar Nilsskog, “Det svarte berget”, “Hjulet og hjartet”, “Kveld i oktober”

1988 Lindyrking – av Brynhild Meisfjord
Marie Jakobsen, Dina Kulstad,

1988 Slåttgraut, slåttgomme og haragilde- av Solveig Utgard
Borghild Ravatsås, Anna Larsdatter, Abraham Pedersen, Øver-Øyen, Birgitte Almlid,

1988 Samen Gunnar Toven – av Leiv Nes
Maria Toven, Gunnar jr., Konrad Toven, astrid Toven, Arne Appfjell, Nelle Toven, Jo Persso, Håkon Wika,

1988 Ho “Li-Anne”- av Ivar Lundestad
Ane Elisabeth Olsdatter, Trygve Nordås: Li-Ane – HA-15/9 1973)

1988 Han “Breirem-Danel” – av Bjarne Spjelkavik
Daniel Andreas Pedersen Breirem, Karen Birgithe Pedersdotter, Ravassåsen, Osbakken, Knut Breirem,

1988 Fra Vefsn Museums bildearkiv – av Wilhelm Walle
David Monrad Johansen, Harald Johansen Barth, Egil Vik, Arne Wiig, Bjarne Skogsaas, Marten Alsgaard, Richard Lucassen,

1989 Du spælæ bære godt, Nils Rognrygg – av Ove Larsen
Drevjen, Drevja, Kristian Almås, Jakov Ivarso, Ivar Rognryggmo, Nils Lundeng,

1989 Pinsebevegelsen – av Øyvind Bergh
Bernhard Nyland, Ole J. Kjærstad, T. B. Barrett, Vefsn pinsemenighet, Betel, Josefine Høgrem, Molly Andersen, Ågot Andersen, Hilda Kristiansen, Ragnar Hagevik, Halfrid Bang, Edith Johansen, Sandvik, Halfrid Valberg, Dorthea Eliassen,
Oddrun Nordås,

1989 Mosjøen og Vefsn Indremisjon i vårt eget hundreår – av Gunvor Svartvassmo
Mathea Sletten, Andreas Sletten, Dagmar Baadstrand, Sverre Severinsen, Isak Wold, Thomas Weding,

1989 Myter og lokalhistorie – av Leiv Elsvatn
Nils Andersson, Unkervatn, Rønneset, Vilhelmina, Peder O. Nilsen, Skalmodalen,

1989 Gardsmarkgrenda i Hattfjelldal – av Torbjørn Ravatn
Jo Larson, Bernt Gardsmark, Ane Hansdatter, Storvollen, Tverrelvneset,

1989 Ei lita soga frå virkeligheita – av Reidun Brennhaug
Julianna Johansen, Adolf Johansen,

1989 Husa på bygdesamlinga, Rynes-stua – av Kjell Jakobsen
Martha Agersborg, Henrik Agersborg, Turmo, Aleksander Gyth, Jørgen Nilssøn Agersborg, Arne Tordsson, Hallstein Arnesson, Ragna Løkke, Peter J. Agersborg,

1989 Mot nord, mot nord, mot Vefsn – av Bjarne Reines
Finnvika, Vollan, Ragnar Engås, Lars Søfting, Karl Jacobsen,

1989 Til Sulithjelma – av Ole K. Svartvatn
K. A. Nilsen

1989 Kvinner og snarefangst – av Jostein Lorås
Levine Øyum, Johannes Øyum,

1989 Attåtnæring på fjellgardane – av Valter Haustreis
ryper, snarefangst,

1989 Vedfløyting i Skjerva – av Ivar Lundestad
Langvassdammen, Torvid Lundestad, Magne Lundestad,

1989 Fiske i Skjerva – av Herman Wika
Havigholmen, Johan Hanso, Jacob Hammarheim,

1989 Mann-Lars – av Kristian Dahlmo
Rognrygg, Rem-Erik, Edvart Bjorhus, Gulle Andersrem,

1989 Tradisjon etter Benjamin Valrygg – av Sigmund Valrygg
Knut Jørnso, Nils Pærso, Sterk-Nils, hølddokter,

1989 Målselvbygdene 1788-1988 – av Norveig Smedseng
Mikkjel Jakobsson, Jacob Hognesson, Nilsmo, Herringbotnet

1989 Samferdsel før og nå i Vefsn – av Kåre Steinmo
Anna Tjønne, Petter Tjønna, Albert Tjønna

1989 Eit ferdaminne frå Vistfjellet – av Hildur Laksforsmo
Liv Juul, Benjamin Holmen, Bjørnar Holmen, Petter Edvardsen,

1989 Ferdselsvegar mellom Røsvatnet og Vefsnfjorden – av Johan Kjerringsnes
Jamtfjellet, Li-garden, Herringbotnet, Skalandshøgda, Varntresk, Sørdalen, Almdalen, Tustervatnet, Kløven, Storneset, Røsvatn,

1989 Arbeidslaus ungdom i Mosjøen 1931 – av Leiv Nes
Henrik Moe Jacobsen, Jan Bjørnå, Alaug Anderserthur Berg, Paul Mjaavatn, Magnus Sivertsen, Ole Rynesli,

1989 Han “Alet-Jo”, han “Li-Krestian” å’n “Ravass-Nirs” – av Bjarne Spjelkavik
John Kristian Jakobsen, Paven,

1989 Kulturlandskap – av Erling Lyftingsmo
Fustvatn, Herringen, Kulstadsjøen, Munnarhåjen,

1989 Tjærebrenning i Susendalen – av Ansgar Kleven
Slettfjelli, Sønsterud, Dan Vollan, Martin Værdalshaug,

1989 Båtbygging i Elsfjordområdet – av Tore Drevvatne
Johan Morisbakk, Mikal Nordås, Lyder Skogly, Torleif Dyrhaug, Bjarne Lund, Robert Lund, Peder Jakobsen Moen, Bjarne Johansen,

1989 Funn på garden Straum i Drevja – av Solveig Utgard
Anne Båtstrand, Øygarden, Øystein Strøm,

1989 Nålbinding – av Åslaug Kristiansen
Strikkemåte, Straum, Drevja,

1990 Sett med fiendens øyne – av Dag Skogheim
Mosjøen, Storbjørnvatn, bergjegerbataljon, Gluggvasselva, Reinfjellnasen, Harton Furø, Hans Stokkvold,

1990 Da Mosjøen ble tysk – av Martin Hagfors
Storbjørnvatn, Alsgård, Hagfors, Frank Nilsen, tyskerbrakker, Fors-Mekkal, Stiftsgården,

1990 Drevvatn militære frivillighetskorps under operasjon “Elsfjord” – av Per Drevvatne
Arnold Dyrhaug, Arnold Eriksen, Kåre Nyheim, Ole Kolsvik, Einar Åsen, Johan Lie Dyrhaug, Rolf Skogly,

1990 Frivillighetskorpset i Drevassbygda krigsvåren 1940 – av Per Aasen
Lars Drevassbukt, Ole Drevassbukt, Ivar Norgård

1990 Johan Lynghaug – av Hildur Laksforsmo
Kompani Linge, Sundlobataljonen, Birger Sjøberg, Kvandalen, Jakobsgarden, Stavassdalen, løytnant Valberg, Arevattsstugan, svensk spion,

1990 På hemligt uppdrag – av Albert Winka
Løytnant Valberg, svensk spion, Arevattsstugan, Skarmodal, Heggli, Hattfjelldal, Ato-stugan, Joesjø,

1990 Glimt fra grensetrafikken ved Røsvatnet under krigen – av Kristian Sæterstad
Jamtfjellet, Vesterbukta, Åkervika, Krutneset, Rabbaukta, Steikvasselv, Harald Nilssen, Kåre Johnsen, Kåre Wicklund, Sørdal, Anton Granefjell, Famnvassdalen, Linerud, Hanna Sjelmo, Johannes Sjelmo, Johannes Vesterfjell, Josefine Sørdal, Signe Sørdal, Sigvald Svendsen, Oliver Tolkmo, Mathias Sørdal, Ånund Alterskjær, Nils Bakken,

1990 Flyktning i Sverige – av Ole K. Svartvatn
Reidar Årkvisla, Olaf Svebakk, Favnvassdalen, Tvildal, Sjåvik, Sørdal, Famnli, Grannes, Egil Stormo, Leif Øksendal, Johannes Sjelmo, Skålmyra leir,

1990 Partisansang i Nord-Norges fjell – av Cveja Jovanovic
Osen, Luktvatn, Osen-leiren, Korgen-leiren, Harald Knutli, Lille Luktvatn, Svartvatn, Ivar Finnes, Olav Heggmo, Kristian Heggmo, Anton Larsen,

1990 Litt om tysk militærjustis og dens ukjente ofre i det okkuperte Norge – av Martin Asgeir Hauglid
Henrich Puhringer, Georg Frankhauser, Harmann Jennewein, Paul Oswald,

1990 Gestapos siste akt i Mosjøen 1944-45 – av Sverre Svarttjønnli
Ludwig Zirk, Alois Gamauf, Otto E. Schilling, Mosjøen, Lehregården,

1990 Dei forsvunne Gestapistane sommaren 1945 – av Kjell Øksendal
Amund Wærum, Anders Wærum, Johan Eivindsen, Andreas Skog, Kari Wold, Halvdan Bratbakk,

1990 Om åpningen av de russiske fangeleirene i Grane – av Arne Krantz Pedersen
Svenningdal, Blåfjell, Drevja, Kåre Kummernes, Sigmund Kummernes, Tormod Kummernes, Konrad Hjelm, Hilda Trandum,

1990 Vefsn – ein målbastion i nord – av Kjell Øksendal
Christian Havig, Anders Persson, Lukas Skogsås, Jakob Hanson, Lars Benjaminsson, Kristian Tustervatn, Kristian Audne, Ola Nergård, Lyngve Nesje,

1990 Lokale namn på plantar – av Helge Øksendal
tyttebær, Nøkkerose, Balderbrå, Turt,

1990 Bjørkneset – ein gammal gard ved Fustvatnet – av Leiv Nes
Petter Torjord,

1990 Stolmakaren – av Erling Lyftingsmo
Kjemsåsstolen, Rolv Sjåmo, Lars Anderso, Ingebrikt Jonsson Kjemsås, Alfred Sjåmo, Skjåmoen,

1990 Minne og glimt frå Vefsn Folkehøgskule – av Brynhild Meisfjord
Odin Benum, Nils Kulstad, Toppen, Kristian Audne, Dorthea Hals, elevane det første året,

1990 Husa på bygdesamlinga, Litlhuset frå Grane – av Kjell Jakobsen
Leiv Solvang, Karen Jakobsdotter, Fallmoen,

1990 Eldhuset på garden Svartvatnet – av Per Smørvik
Esjerør, Olav Svartvatn,

1990 Granskogene i søndre Nordland, hvor gamle er de? – av Brynhild Mørkved
pollenanalyse,

1990 Båtbygging i Elsfjordområdet – av Tore Drevvatne
jollebygging, prammer, Ludvig Dyrhaug, Johan Morisbak, Arne Luktvatn, Johan Skravlå,

1990 Han Vasshøv-Erek – av Kristian Dahlmo
Vatshaug, Drevja,

1991 Gamle baketradisjoner fra Hattfjelldal – av Tone Håkonsen, Borgny Sjåvik, Anne-Lise Vesterbukt
Sigbjørg Bergli, klappekake, Borgny Sjaavik, Berit Sivertgård – Famnvatnet, Kristine Morud, Anne Slettbakk, Eline Sjåvik, Lina Lamo, neribryte, tette, file, dravle, Ole Tobias Olsen, fattigmann = grisører, spekulasi, krumkaker, smultringer, hjortetakk, kvitlefse = blanklefse, nattgravels, Anna Lornsen, Milda stormo, Marie Valstad, Ingebjørg Søfting,

1991 Frå “støvel-lugga” til naturell kunst – av Eileen Bentsen
Tordis Mikkeljord,

1991  Politimestergården – eiere og brukere – av Kjell Jacobsen
Byggmester Even Sund f. 1837 d. 1921, Olianne Sund f. 1871 på Forsjorda, Sigurd Sund, Sigvald Sund, Kirstine Jonsdtr. f. 1837 på Tynset, Thorvald Hundsdal, Ole Tobias Olsen, Arne Braaten Aslaksrud, Jürgensen, Hermann Friele, Olav Børge Ask, Kirkegata 43,

1991 Levande tid – av Kristian Halse

1991 Politimestergården – bygningshistorien – av Dag Nilsen
Overrettssakfører Fredrik Skavlan, Nelson Brodtkorb, Hans Aas – bruksbestyrer Nesbruket, Even Sund,

1991 En drukningsulykke ved Båfjellmoen – av Sigmund Valrygg
Bjøll-Jo, Gustav Albert Andersen, Karen Bjørndal, Ole Olsen Bjørndahl g. m. Gurine Emelie Stordahl fra Oppdal,

1991 Små tings tale – av Torvald Kambestad
Ragna Løkke f. Skogsaas, Andreas Chr. Bech, Henriette Bech Jürgensen, Grace B. Jürgensen, dukkemannen Haukland, Jens Johan Jürgensen, Oddvar Enge, Arne Schille,

1991 Om eldre driftsmåter i jordbruket i Hattfjelldal – av Petter Grolid
Hallfrid Kampli, Peder Sandøreng, Fr. Sæterøid, Johan Brennmo, O. Linvik,

1991 Turning i Mosjøen – litt historikk  – av Herman Wika
John Try, Axel Coldevin, lærer Stigen, sersjant Pettersen, Alfred Lornsen, Erling Kaalvik, Helge Pedersen, Albert Pedersen, Ludvig Bakken, Jørgen og Mathias Mathisen, Andreas Forsjord, Olai Bathen, lærer Rydningen, Karl Meyer, Halvdan Moe Jakobsen, Hilmar Todal, løytnant Bentz, frk Rykja, frk Storvik, fru Krosshavn, Herman Wika, Nils Berg, Harton Furø, Tobias Skog, Rolf Rogne, Knut Johan Rogne, Synnøve Sørensen, Elsa Lien, Elsa Marken,

1991 Skimiljøet i Hattfjelldal – av Karl W. Aakervik
Andreas Janson, Odd Sandnes, Lars Stormli, Johan Sjåvik, Anton Fjellstad, Elias Gardsmark, Ottar Grubbli, Bjørn Sirijord,

1991 Frelsesarmeen, “Hæren som ga Gud våpen” – av Gunvor Irene Svartvassmo
Anna og Tøger Bendiksen, Johanna Anshus, Valdis Berg, Andrea Christoffersen, Laura Christoffersen, Margot Antzberg, Arne Kristiansen, Lilly Sandøy, Olga Baadstrand,

1991 Utviklinga av postomberinga i Hattfjelldal – av Johan Kjerringnes
Ola Jørgensen, Ola J. Sjaavik, Alv O. Sjaavik, Anna Sjaavik, Jon Sjåvik, Lars Vesterbukt, Tor Jakobsen, Olav Vesterbukt,

1991 Krutvatn fjellstue – av Sverre Erlandsen
Johan Svendsen, Nils Gabrielsen, Johan Martin Erlandsen f. 1845 på Sel i Gudbrandsdalen, Oline Marie Eriksdotter – Pantdalsli f. 1845, Johan Olaus Erlandsen, Arnljot Erlandsen, Nils Akselsson – ørret på 5,3 kg, Gunnar Skindlo,

1991 Ur Norgesresornas historia – av Oddmar A. Kyrkoherde
Johan Petter Nilson f. 1860 i Joesjø, sønn av Nils Johan Kønigson – Joesjø og Pernille Larsdotter fra Tortenlia, Petter Torisen – Mosjøen, Lars Vik, Andreas Bech Jürgensen,

1991 Sameskolen i Midt-Norge – av Leif Elsvatn
Residerende kapellan Ole Broch, Nils O. Kappfjell, Thorbjørn Andersen fra Grane, Sivart Renander, Åke Karlsen, Nils Tingvoll, Paul Jåma, Odd Kappfjell, Inger Reinfjell, Eli Kappfjell, Ella Lifjell, Aina Toven, Britt Eli Stormo, Roald Sundseth, Gustav Kant, Mats Steinfjell, Jon Tjønna, Nils Jåma, Knut Kappfjell, Paul Kappfjell, Jonar Thomasson, Kari Lifjell, Ninne Renberg, Milla Thomasson, Bergljot Angen, Aina Marsfjell, Anne Marie Jåma, Gunvor Sundseth, Arvid Jåma, Edny Tjønna, Brit Nordfjell, Anna Lifjell, Reidun Steinfjell, Lill Vesterfjell, Alf Tjønna,

1991 Peder Johnsen, den siste bjørnejegeren i Grane – av Margrete Jønsson
Peder Johnsen f. 29.8.1831 g. m. Maren Olsdatter, dagbok fra 1885, Peder Jakobsen – Fellingfors, Ane Marie Olsdatter, kjøpte spade for 2 ort og 12 sk., Erik Grane, Per Lien, skolelære Olsen, baker Eliasen – Mosjøen, Jakob Gregersen, Andreas Gregersen, Ole Arnsen, Anders Olsen – Fellingfors, pastor Skeldrup, 12. august 1869 ble kirken innviet av biskop Vasløf, Nils Pedersen, Sven Dalen, Nils Pedersen Svenningdal, Gundel Pedersdatter Fellingfors – d. 28.4.1870, Dan Vollan, Oddvar Olsen,

1991 Dativbruken i vefsnmålet – av Per Sjåvik
Sigurd Kolsrud, Reidar Svare, Vilhjelm Riksheim,

1991 Ein segltur på Røsvatnæ – av Bernt Krutnes

1991 Sigvald Hagen – av Ragnhild Brennhaug
Sigvald Hagen g. m. Aslaug Jørgine Aas fra Ravatsåsen. Sønn av Ole E. Hagen (1852 – 1929), fra Skjåk, Farfar var Erik Hagen g. m. Torø, Ole, Sylfest, Vefsn Folkehøgskule, Kristian Tustervatn, Reidar Svendsen, Arvid Øyen, Trygve Andås, Nils Mjåvatn, Vefsn sparebank, åpning av Øybrua i 1953, Sigvald Hagen døde 21.6.1962,

1991 Thomas Riis og etableringen av Helgeland Vegavdeling – av Bjørn Stensli
Hjørdis Onstad, Ivar Nicodemus Smedeng omkom i steinras i Gullsmedvika 1902, M. G. Øwre, Olaf Wolden, premierløytnant Apenes, ingeniørene Theisen, Andersen og Collin, kaptein Havig, brua over Unkervasselva ble bygd i 1901, amtsingeniør Boye, Gunnar Petersen,

1991 Målebrevet – av Valdemar Hogstad
Gunnar Pettersen, Johan Osbakken, Sverre Pedersen ved NTH, stadsingeniør H. Strauman, Johan Hundal, Edvard Bygdås, Bernt Olderskog, Olav Husrem,

1991 Anna Alsgård fortel – av Norveig Smedseng
Anna Alsgård f. i Almdalen 1863, d. på Alsgården i Bjørnådalen i 1947, Kristian Jørnso, Jørgine i Kalvmoneset, Andreas Kjemsås, Jakob Hansson – Bjørnåli,

1991 Lukttinden – av Kåre Steinmo
Ole Andersen Kammen, 1344 m.o.h.,

1991 Gravskikkar – av Kjell Øksendal
Mattias Hemmingsen f. 1883, Alternesvika, Gregus Olai Andersen – Drevlandssjøen – olderfar til Reidar Utnes, Anders Anrtsen Utnes, Hans Herman Gregusen d. 1921, lik-songaren Myr-Mekkal, Anna Mattisde, Bernhard Nyland d. 1950, Konrad Oterholm, “gammaltonan”, “gammaltonen”

1991 Gravskikkar i Drevja – av Henry Almås
Ole Andersen på Almås, liksongare: Ol’Olso, Almås og Mikal Jakobsen Strøm. gravferda til Nils Arntsen,

1992 Gluggvasselgen – av Jarle Reitan
Haustreisdal, Ola Arntsen Saugestad, Kalk-Ola, Nils Sundem, Rolf Sjaamo, Harald Stamnes, Fisklausvatnet,

1992 Harr – av Kjell Øksendal
Harrvatna, Hemning Iversen, Susna, Fagerli, haræ-fesk, Fellingfors, Leirbekkøra, Solvang, Valstad, Øksendal, Forsjorda, Kvalfors, Kjærstadosen,

1992 Et isøde blir til kulturlandskap – av Rolf K. A. Myrhaug
Sklinnadjupet, randmorener, Vega, Breimoen, Skotsmyra, Skaland-Bergsnevavsetninga, Hagfors,

1992 Drevjaleira – av John Solvang
tjeld, vipe, sandlo, heilo, gråstrupedykker,

1992 Ornamentikk og dagliglivets gjøremål – av Maja Dunfjell Aagard
Vesterfjellene, Flottefjell, melkekjørle, trekagge, reinmelk,

1992 Det samiske kulturlandskap – av Sigbjørn Dunfjell
Vestre Sikmeksjøen, tufter, torvkåter

1992 Samekulturen lever – av Leiv Elsvatn
Bjørkvassdalen, Per Martin Israelson, Anders Månsson, Lars Luter, reindrift,

1992 Levende folkemusikk – av Ståle Paulsen
Ivar Roger Hansen, Nils Rognrygg, Ivar Henriksen Rognryggmo, Litj-Ivar, Harald Langjord, polsdans, Ola Jacobso, Kjøl-Ola, Ove Lund, Rita Bjellånes, Ole Rabliås, Einar Knutli, Jim Ove Lund, Sten Lund, Frode Gullhav,

1992 To dikt – av Torvid M. Edvardsen
Daudeng-messo, Grøftremmen, Dolstad kirke,

1992 Harald Langjord – av Erling Lyftingsmo
Bjørnå, Skåpsnekkaren, Andreas Nilsskog, folkekunstnar, Einar Nilsskog,

1992 Minder av Viggo – av Gabriel A. Alsaard
Alsgård, Langjord, Gabriel A. Alsgård, Bjørnådalen, Dolstad kirke

1992 Kraftkaren Andreas Jørnso – av Ingeborg Nilsskog
Ravassåsen, Andreas Jørnso-steinen, Nilsskog, Drevja kirke

1992 Sterk-Nils-Perso – av Norveig Smedseng
Skjåeng-Nils, Snippen, Petter Øvsteng,

1992 Husa på bygdesamlinga, Skul-Svend-stuo – av Kjell Jakobsen
Ingeborg Hansdatter, Svend Nilsson, lærer, Handnesøya, Nesna, Drevland, Drevja, Synna Arnesdotter, Ane Larsdotter, Lukas Skogsås,

1992 Ekstraskatt og sølvskatt – av Asbjørn Stordal
Lars Larsen, Remma, Jens Olson, Anders Andersen, Nedre Laksfors,

1992 Motorbåtruta på Unkervatnet – av Jorulf Unkervatn
Helge Heggli, Olaf Nerli, Otto Bugge, Borghild Brattli, Målfrid Unkervatn,

1992 Vefsnjolla – av Kjell Jakobsen
Reidar Utnes, Brenden-Jolla, Anton Brenden, mål,

1993 Tre vefsningar på tur til Trondheim sommaren 1930 – av Henry Forshaug
Petter Hamarheim, Torfinn Andås, Tomas Spjelkavik,

1993 Skulestell i Fiplingdalen i gamle dager – av Reidun Brennhaug
Odd Caroliussen, Julianna Johansen, Hans Abel, Eline Myrstad,

1993 Sjøgata – min barndoms gate – av Ingeborg Nilsskog
Haugans hotel, blikkenslager Brandth, Byggmester Rønning, Fotograf John Hals, skredder Lina Hals, Fru Eltoft, John Jensen Hals, Havig, Bathen, baker C. W. Johansen, M. Hustad, H. R. Barth, Ulstadbua, Per Angermo,

1993 Postomberinga på austsida av Røsvatnet – av Johan Kjerringsnes
Andreas Johannesen, Gabriel Johannesen, Milda Krutnes, Anton Krutnes, August Grubben, Klara Grubben, Mekkal Krutnes, Olous Sørdal, Olaus Linvik, Anton Bang, Arnt Antonsen,

1993 Den samiske Helgelandsoperasjonen – av Regnor Jernsletten
Elsa Laula, Torkel Tomasson, Enok Johan Nilsson, Gustav Z. Hedenstrøm, Thomas Klemsen, Thomas Renberg, Gunnar Julinsen Vesterfjell, Ellen Olsen Toven, Anton Grønnvikmo, Anna Toven

1993 Joik i sørsamisk tradisjon – av Ståle Reinåmo
Carl Tiren, Gustav Kappfjell, Nils Johan Kristensen Vesterfjell, Anna Kristiana Marsfjell,

1993 Innflytterne i Susendalen – av Hans Børresen
Ivar Iversen, Børre Olsen, Per Svendsen, Ivar-stua, Ivarrud, Kari Jonsdatter, Ole Iversen Flukstad,

1993 Frå minneboka – ei historie frå vinteren 1943 – av Erling Sjåvik
Asbjørn Sjåvik, Åkervika, Hjartfjellet, Herringbotnet,

1993 Eldhuset – av Per Smørvik
Kåre Steinmo, Øksendalen, Reinfjellgardene, Forsjord,

1993 Husa på bygdesamlinga – av Kjell Jakobsen
ljore, Bjørnvollen,

1993 Forsjord – eldhuset i minnelig tid – av Kjell Øksendal
Paul Gluggvatshaug, Forsjord-Karen,

1993 Elen Nilsdatter, kvinna på Storneset – av Asbjørn Stordal
Stien i Herringen, Nilsmoen, Tverberget, Elias Christianson Tustervatn,

1993 Sledane i Vefsn – og Ranabygdene – av ErlingLyftingsmo
Karmslede, likslede, høyslede, skysslede, treslede, byggemåter, langslede, Vefsnsleden, sluffe, skjæker, styreslede,

1993 Reidar Utnes – av Dagfinn Steinrud
Trygve Johnsen, Peder Handsten, Andre Utnes, Arnulf Jensen, Åsmund Utnes, Karl Hundåla, Olaus Øynes, Heimen, båtene Asbjørn, Bauta, Vefsningen,

1993 Luktvatnets ungdomalag 1905-1980 – av Kåre Steinmo
Levi Vatshaug, Konrad Luktvasslimo, Hundvika, Aksel Gullbakk, Tine Luktvatn, Margit Håkali, Kristian Røreng,

1993 Røsvassreguleringa – av Torbjørn Ravatn
Mekal Bessdør, Albert Mørkved, Forsmo i Vesterbukta, Haugen ved Krutå,

1993 Været før i tida – og nå – av Peter Grolid
1929 dårlig sommer, 1930 og 1937 – god sommer,

1993 Ein umuleg sommar for 70 år sidan – av Valter Haustreis
1930, Anders Olsen, 1921, Haustreisa,

1993 Trongskardingen – av T. M. Edvardsen
dikt, Mosjøen,

1993 Almdalsvegen – av Petter Myrnes
Almdalssetra, Trudhammaren, Torolf Kveldulfson, Almdals-Jørn,

1994 Marie Holst – av Rønnaug Tuven
Født 1861, Skog i Vefsn, datter av Johanna Katrine Sandborg, Peter Chr. Bech Holst, Peter Voss, Kristiania, gymnaset, Torbjørg Rossvoll, Ane Holst, Hjørdis Heitman, Løitnant Hall, Minda Ramm, Anna Bugge, Belsvåg, d. 1948

1994 Den gildaste dagen i sumarfritidi – av Kari Mjaavatn
Staumsåsen skule, Steiro,

1994 Kvinner i arbeid – av Astrid Dalen
Kristine Svenskvold, Gunnhild Børgefjell, Hulda Iversen, Berit Elisabeth Pettersen f. Eistisen, Jentoft Olsen, Wilhelm Iversen, Bjørnstad, Arna Nyseth, Lina Vefsnmo, børtre, Martha Flugstad, Brynhild Ørjedal,

1994 To bureisere i Fiplingdalen – av Eline Myrstad
Ola Endresplass, Niklas Myren, Tøimskarmo, Endresplass, Ol-Greksenenget, Myren, Gudrun Endresplass,

1994 Svartvatnet – en gammel fjellgård – av Kåre Steinmo
Anton Svartvatn, Ellen Anne Svartvatn, Korgfjellet, Lars Larsen Svartvatn, Lars Olsen, Arnt Larssen, Nils Arntsen,

1994 Aksel Blåfjell – kjent og avholdt sambygding – av Rolf Perjord
Nils Johnso, Maren Enoksdatter, Blåfjellne’garden, Blåfjelloppigarden, Drevjamoen eksersesplass, ekspropriasjon, Ytterperjordlia, Kumra bru, døde 1980,

1994 Segner får området rundt Røsvatnet – av Steinar Sæterstad
Varntresk, Leirskardalen, Harringbotn, Joesjø, Bessedør, Mikkjel Kolbeinson, Røvassuhyret, Ole i Tortenlia, Johann Sjelmo, Skælvatnet, Johannes Linder, Elias Vesterbukt, Ferdinand Kung,

1994 En bjørn angriper en båt og forårsaker 2 menneskers død – av Nordland Folkeblad
Vesterbukt, Sjaavik, Jørgen Sjaavik, Elias Vesterbugt, Peter Kristoffersen, Lars Larsen,

1994 En syketransport – av Svenn Sund
Ottar Nilsen, Sivert Ørjevatn, Einar Olsen, Sandnessjøen sykehus, dr Ravn,

1994 Forteljaren Gabriel Janso’, Varntresk – av Johan Kjerringsnes
Gabriel Johannesen, Gabrielstol, Kvalbukt,

1994 Vefsninger med kongeblod i årene – av Ingeborg Nilsskog
Von Myller, Beate Valbum, Marie Vatshaug Marken, Ole fredriksen, Fredrich Olsen, Dordi Olsdotter Haukland, Lars Nilsen Herring, Kolstrøm, Ingvart J. Marken, Skipperslekta, Hårek på Tjøtta,

1994 Russebollene på Vefsn Museum – av Bjørn Grimsby
Volga, Gorki, Leningrad,

1994 Husa på bygdesamliga, Pejord-stuo – av Kjell Jakobsen
Drevja, Perjord, Blåfjellet, fra 1911, Vefsn bygdesamling, Litl-Ivar Rognryggmo, Edvard Bjorhus, Jon Hallvardsson, Jochum Irgens, kjøpmann Angell, Thomas Angell, leilendinger,

1994 Erling Lyftingsmo, døl i utlegd – av Kjell Øksendal
fra Lom, Godbrandsdalen, Kris Skrondal, Klaus Heide, Halvdan Bratbak,

1994 Gamal treskjering og treskurd i Vefsn – av Erling Lyftingsmo
Tine, karveskurden, Utnes, Einrem, Bjørnådalen, Marka, altertavle, Grane kirke, flatbrødkorg,

1994 Kleberstein (Esjestein) – brotet på Øvre Bjørnå – av Norveig Smedseng
Jakob Arntsen, 1896, Alsgård, Bjørnådal, Ole Karlsen, arbeider, Valdrum, Fredrik Nilson Nordtømme, August Albertsen,

1994 Engelskbruket – etablering og drift – av  Kjell Arne Skoglund
Fredrik Holst, 1867, Hans P. Dahl, bruksbestyrer, Nes Trelastbruk, tømmerfløting, Marsøra, Luspen skogstue,

1994 Sølvgruvene i Svenningdal – av Laila Tuven
1877, Ole Andreas Haustreis, Nils Nilsen, Svenningåsen, J.C. Mortensen, Svenningdal Grubelag, Jakob Knudsen, G. Bugge, driftsresultat, Ner-Svenningdalen, Kristine Bogfjellmo, gruvelampe, Kristian Larsen,

1994 Laksefiske i Fusta – av Knut Aagnes
Romstad, Jomfruremmen, Petter Tørrisen, Petrine Tørrisen, Mathis Granhaug, roer, laks 25 kg, Dagmar Tollefsen, Martin Tollefsen,

1994 Skjellgraving – av Reidar Utnes
Blåskjell, O-skjell, hestskjell, skjellplog, skjellklipe,

1994 Bjor – av Kjell Øksendal
Bever, Elsvass-vassdraget, Egil Erlandsen, Bjormoen, Bjordalen, Bjorhålo, Bjorbekkjen, Bjorbekkmoen,

1994 Stevneplassen ved Majavatn – av Leiv Elsvatn
lappestevner, Paul Pedersen, emissær, Nils Johan Kappfjell, Peder Hagen, samekåte, Odd Kappfjell, Leif Dunfjell, Paul Kappfjell, Sakarias Dunfjell, Peder Westerfjell,

1994 Med Rautardrogo i 80 år – av Kristian Halse
J. E. Marken, lærer, Gustav Sletnes, Kristian Johannes Petersen, H. Todal, Tormod Bjørgum, Petter Benum, Anders Wærum, Anton Valdemar Nilsen, Sverre Stenersen, Frank Farstad, Arnold Ålbotsjord,

1995 Om Drevjamoen og et dystert minne fra 1945 – av Johan Forsmo
Mekal Zal Lynghaug, Drevja, Forsmo skole, Torfinn Båtstrand, Nils Brattbakk, Magnus H. Forsmo, Eivind Nøstberg, Asbjørn Skogvoll, Alfred Kummernes, Albert Nilsskog, Ole Steinhaug, Albert Pedersen, Carl Gustav Fleischer, Johannes Skaar, russefanger, elektrisitetsverk, vindmølleanlegg, Holandsvika, Sven Oftedal, Bjørnstein Nilsskog,

1995 En historisk begivenhet fra 1945 – av Ingeborg Nilsskog
Arne Kummernes, Kåre Nilsskog, Konrad Hjelm, Blåfjellet, Drevjamoen, Leif Hjelm, russiske krigsfanger, Mikal Lynghaug,

1995 Krigsminner – av Asbjørn Hortman
Namsskogan, Sivert Langås, Arne Willy Hortman, Stortjønnlia, Majavatn, Majavasstragedien, Reidar Årkvisla, Tangen gård, Erling Grannes, Falstad, Ragnhild Øyum, Marie Hortman, Arne Moen, Peder Stortjønnli,

1995 Krigsminner 1940-45 – av Sverre Svarttjønnli
Arnold Dyrhaug, Einar Waag, flukt til Sverige, Kjesæter, Jon Leirfald,

1995 “Takk, elskede kamerat – på gjensyn” – av Rolf Perjord
Russiske krigsfanger, Drevjamoen, 1942, Konrad Hjelm, Arne Kummernes, Gleb Gleb, Boris Durbin, freden, Stranamaja, Ivan Gregori, Anatoli,

1995 Då freden kom åt Åkervika – av Erling Sjåvik
Hans Chr. Hansen, Kisse, Rauvatnet, Jamtvollen, Kjerrningneset, Sandneset, Breivika, Sjåvika, Nermoen, Tvildalen, Rostad, Vesterbukta, Stikkelvvika,

1995 Husa på bygdesamlinga, Skogstua på Sirijorda – “Heimefrontstua” – av Kjell Jakobsen
Eiterådalen, Nes Trelastbruk, Visten, kaptein Sjøberg, Per Jensson, Nils Olson, Marit Arnesdatter, Sirijord-Jens,

1995 Landformer i Grane og Hattfjelldal – av Rolf K. A. Myrhaug
Viddelandskap, agnordaler, kvartære landskap, Trolldalen, Jutulhogg,

1995 Ljå og rive – av Erling Lyftingsmo
snidel, tynningsljå, slipt ljå, kvætæ, kjemmarrive, høystakk, Straum i Drevja,

1995 Dagbokskriveren fra Dyrhaug – av Tore Drevvatne
Jørgen Nikolai Johansen, Dyrhaug, Johan Nilsen, Nyheim, Bergitte Båtstrand, fredsvåren, været,

1995 Historien om Marek – av Venke Ivarrud
Susendalen, Golvertind, Marek-hytta, Hermina Vaclav, Tjekkoslovakia, Praha,

1995 Storjorden – sagn eller virkelighet – av Svein Aarsnes
Vefsna, Værvatsdalen, Vivisen, Balliken, Farroken, Vefsnas utspring,

1995 Norges største trebåtbyggeri – av Nils Lorentsen
Nordlandsbåt, Colin Archer, Skandfers båtbyggeri, 1908, Larvik, Sosenebb, Nyken, Hermes II,

1995 På tinget – så langt heimefra – av Aaslaug Bolstad
Peter Bolstad (d. 1924), stortingsrepresentant, Valli, Solhaug, Nordland Amt, 1916, Susendal, Hattfjelldal, lærer, Krutå, Skarmodal, ordfører, Aasmund Bolstad, Tordis Mikkeljord,

1995 Politisk liv i gamle Elsfjord komune – av Kåre Steinmo
Hemnes, Hemnesberget, Samuel Andersa, 1929, Elsfjord egen kommune, Nordlandsbanen, krigsår, Elling Sørvig, Arne Luktvatn, Arthur Nilssen, Åge Solheim, Sverre Svartkjønli, naziordfører, Fridtjof Moe, kommunesammenslåinga, 1962, Vefsn kommune,

1995 Trelugger og hestetruger – av Per Gunnar Linvik
Særoppgave, Mosjøen videregående skole, Varntresk, stedsnavn, Luggmyra, trugelugge, Anton Ceus Andersen Grubli, Linerud,

1995 Bjørnehistorier fra Susendalen – av Hans Børresen
Wilhelm Iversen, Bjørnstad, Furuly, ne petrine Værdalshaug, Per Kristian Vollan, Trallrud, Bjørnar Hansen,

1995 Posten kom fram – av Eline Myrstad
Postbud, Nils Gabrielsen Bjorbekkmo, Inge Stormo, Litl-Fiplingdalen, Stor-Fiplingdalen, Johan Fjellbekkmo, Adolf Johansen,

1995 Nils Øybakken, urmaker og altmulig-mann – av Arne Drøpping
Granneshaugen, Anna Øyen, Johan Schille, Kjøl-Ola, positiver, Han far kunne lage alt, til og med folk, Einar Øybakken,

1995 Islega i Vefsnfjorden fra 1880 til 1958 – av Reidar Utnes
Andreas Haukland, Helgeland Dampskipsselskap, lokalbåt, Helgeland, Petter Benson, DS Torghatten, issag, islega 1881, 1929, 1941, 1953, 1958, MS Opo,

1995 Stor-Fiplingdalen – av Trond Brennhaug
John Kristensen, Jon Bentsson, Marit Olsdatter, Ane Olsdatter, Ola Jonson, Per Olsen,

1995 Han Angel slåttekar – av Kåre Kjærstadbakk
Angel Grønvik, dikt,

1996 Båttradisjoner og båtbygging ved Røsvatn – av Johan Kjerringnes
Skogsholmen, bygging av D/S Kolbein, Linvik, Asmund Krutnes, Nordlandsbåt, Trygve Krutnes, Arne Åkervik, Johannes Tustervatn, Elias Kolbeinsen, Nils Forsmo, Georg Forsmo, Gabriel Johannesen, Ingvald Linvik, Johan Moen, Bernt Johansen, Sverre Jensen,

1996 Ferdsel og vegar mellom Fustvassbygda og Vefsnfjorden i eldre tid og fram mot notida – av Petter Myrnes
Forsmogarden, Dansarsteinen, Båhola, Rynes, Kulstaddalen, Trygve Sandvik, Bjønnkleppen, Ollmoen (namnet “Ollmoen” skal koma av at folk “olla” så når dei var på tur heim frå Kulstadsjøen, at dei høyrdes på lang lei, Jomfruremmen, Kånelen,

1996 Laksforsen – av Harry Nordgård
Adolf Fagerbakk, Peder Johansen, Olaf Turmo, Johan Erlandsen, Asbjørn Stimo, Godseier Farrer, Gruvemagnaten v. Kyrke, Laksfors, Per Jakobsen Haugen

1996 Elsfjorden Kåre Steinmo
Elsfjord, Mo-Jens fra Kjerringhalselva,

1996 Første bureisaren i Susendal – av Hans Børresen
Våren 1820, Svenskvoll, Hans Normann, Ane, Kristine Hansdatter, Sirijord, Johannes Pedersen, Daudmannsremma, Gippe Njarka, Elliseus Lomsdalen, Arne Appfjell, Ole Olsen, Estin Arntsen,

1996 Folket i Atterlida – av Aaslaug Bolstad
Anton E. Lie, Ole Andsreassen, Sofie Helmersdatter, Skundberg, Andreas Atterlid, Karl Ingebrigtsen,

1996 Husa på bygdesamlinga, Mølnhuset – av Kjell Jacobsen
Ravatnet, Øver-Laksforsen, Abraham Ravatn, mølnkall, Torolv Ravatn, Per Laksfors, Anders Hansson, kvernmanntallet, Helgeland Fogderegnskap 1796, handkvern, bekkekvern (skisse), Jacob Brattli, Ingvald Bjørknes,

1996 Fugleliv i Vefsn – av Lasse Mikaelsen
Trekkfugler: Linerle fra 12. april, vipe fra 13. mars, bokfink fra 2. april, rødstrupe fra 8. april, rugde fra 13. april, Gråtrost fra 26. mars, snøspurv fra 8. mars, trepiplerke fra 14. april, ringdue fra 1. april, bjørkfink fra 20. april,

1996 Då’n Sjåvik-Jørn skaut på bjørnen – av Erling Sjåvik
Jørn Sjåvik,

1996 Julspæl-tradisjon frå Røsvatn og Hattfjelldal – av Ole Rabliås
Erling Sjåvik, Klara Semb, “Tre vakre jenter i en ring”, “To herrer, to damer”, “Jeg gikk meg uti mai måned”,

1996 Gammalskulen i Varntresk – av Roald Linvik
Linvika, Arnt Sundsli, Kåre Sundsli, Jon Simonsen, Johan Valberg, Mikal Kulstad, Olav Sjelmo, Lorentz Berre fra Grong, Rolf Nesje,

1996 Gamle namneskikkar – av Per Sjåvik
Peder ordfører, Ola prest, Godvakker-Elen, Mokk-Olæ, Remm-Petræ, Berit Olderskog, patronymikon, Karl Forsjord, Peder Mathisen,

1996 Personnamnutviklingen i Vefsn på 1800-tallet – av Dag Thomas Hansson
Helgeland amtskole 1882-83: Kornelie Korneliusen, Kristine Pedersen, Matea Mikalsen, Ane Mikalsen, Anna Grenstad, Jørgine Henriksen, Petrine Gabrielsen, , Petrine Mo, Maren Lundestad, Olianna Isaksen, Sigbjørg Skjetvik, Marta Forfang, Jonette Johansen, Bergitte Tuven, Matea Remmen, Grete Almlid, Jørgine Alsgård, Petrine Forsmo, Dortea Øvsteng, Bertine Amundsen, Berit Remmen, Jørgine Sivertsen, Petrine Larsen, Hansine Wedvig, Anna Remmen, Ingeborg Kulstad, Fr. Olsen, Dortea Myrnes, Matea Gabrielsen, Lovise Bjørnå,

1996 Norske Kvinners Sanitetsforening, 100 år i helsetjeneste – av Kjell Øksendal
Fredrikke Marie Qvam,

1996 Mosjøen Sanitetsforening – 80 år – av Mary Drøpping/Rigmor Rønnes
Fru oberst Bauck, Ragna Løkke, Toril Pedersen, Brit Lundestad, Ellinor Saue, Thora Klungseth, søster Signe Pedersen, Agnes Magelsen, Sigrid Kvale, Ella Wessel Saue, Kari Tønnesen,

1996 Fra tombolaproblemer til bespisning av 2000 evakuerte – av Ragna Løkke
Knut Rogne, Per Amdam,

1996 Hattfjelldal Sanitetsforening – av Solveig Jacobsen
Liv Rein, Magnhild Torgersen, Torbjørg Krutnes, Solveig Slettbakk, Nikoline Hoff,

1996 Varntresk Sanitetsforening – av Ingrid Enkerud Sørdal
Doktor Weidemann, Josefine Sørdal, Anton i Grubblia, Ragnhild Gulliksen,

1996 Trofors Sanitetsforening 75 år i 1996 – av Laula Tuven/Kirsten Fugde
Kristine Bogfjellmo, Øvre Vefsn Sanitetsforening, Astrid Valberg, Emma Wærum, Magda Lien,

1996 Fiplingdal Sanitetsforening – av Reidun Brennhaug
Klara Caroliussen, Julianna Johansen, Odd Caroliussen, Petter Kroken, Eivind Olsen,

1996 Klaffebordet – av Knut Jacobsen
Småmoan, Laksfors, Bryggfjelldal,

1996 Legebesøk og sjuketransport i ei vegløs bygd for 60 år sidan – av Eline Myrstad
Ol’ Gregso-enget, Niklas Myren,

1996 Presten Jacob Aal Faye – av Gunnar H. Faye
Christian M. Havig, Andreas Faye, Sara Havig,

1996 Matstell og kosthald på vefsngardane i gamal tid – av Ingeborg Nilsskog
Gudslån = korn og mjøl

1996 Mitt bilete av krigen – av Ståle Nersund
Åkvika, Astrid Nordbostad, Hildur Hansen, Terje Hansen,

1997 Barndom og ungdom på Dolstad prestegård – av Hildur Laksforsmo
1922, Prest Einar von Krogh, prest i Vefsn Grane og Drevja, Harald Horsberg, Einar Riiser, Arvid Tverå,

1997 Minne frå gjetarskogen – av Petter Grolid
1934, Nils Grolid, bjørnejakt, Hemming Slettbakk,

1997 Vikdalen – ei grend i Vefsn som tida har gått frå – av Dagfinn Steinrud
1939: Gålæ: Anna og Hans Vikdal (10 barn), Trøa: Marie og Peder Eliassen (7 barn), Volden: Mattea Vikdal (enke) (5 barn), Skjåvika: Torvald Vikdal (ugift), Hamptjønna: Petrine og Ottar Hunnålvatn (4 barn), Risremma: Lovise og Torbjørn Vikdal (6 barn), Steinrud: Julie og Lars P. Steinrud (9 barn),

1997 Minne frå Drevja, krigsvåren 1940 – av Johan Forsmo
Hopprenn, Anfin Lynghaug, Gunnar Toven, Lastebileiere: Johan Bergsnes, Egil Haugan, Arthur Dahlmo og Ivar Hagfors, Nilsskog, tyske tropper, 17. mai,

1997 Engelskvillaen på Skjæret – av Sverre Aufles
Rosvold, Aufles, Volstad, Arthur Sørstad, Richard H. Venables Kyrke (1848-1925), Johan Jagobsen

1997 Sagnet om Finnbrura – av Trine Tvildal
Jakob Remmen, Elias Vesterbukt,

1997 Kristian Audne (1860 – 1947) – av Kristian Halse
Norskodomsmann, lærar, Nord-Norges første Folkehøgskule, (1860-1947), fra Leka, Gjert Eliassen, Anders Kvaløy,

1997 Han Gammel-Thommessen – av Kåre Steinmo
Nils Zakarias Thommessen, husbygger, båtbygger og smed, født 1852, Leirvika i Hemnes, Arnt Johannessen, Elsfjord,

1997 Kunstneren fra Grane – av Edmund Ree
Edvar Valberg, Fra Biri: 1956, Fra Fellingforssetra: 1980,

1997 Edvar Valberg – av Asbjørg Sande
Født i Grane 1918, “Jomfruburet” fra Grønnfjelldal, Hardanger, gjeter i Øydalen,

1997 Nes-Nils, første postmannen i Herringbygda – av Arne Ånes
Nils Nilsen Ånes, Neset ved Mjåvatn, Stien i Herringen,

1997 Gammelskogen i Holmvassdalen – av Jostein Lorås
Svartspetten, Gjertrudsfuglen, Bjarne Nordnes, tretåspett, dvergspett,

1997 På gjengrodde stier – av Eline Myrstad
Jenny Moen, Ludvikheimen på Bjørkåsen,

1997 Nils Jensso – første rydningsmann i Åkervika – av Erling Sjåvik
Røsvatnet, Ole Tustervatn, Ella Sjåvik, ungdomslaget i Åkervika, Maren breivik, Ingrid “breiar”, Daniel Bakken,

1997 Ho Olava Arnsde på Åneset – av Knut Ånes
Født 1816, Storsmedseng, Fustvatn, Else Chr Larsde, Arnt Sørensen, Kristian Jakobsen, Nils Jørgensen,

1997 Om Reinfjellet, Krutvatnet – og som anna – av Svein Aarsnes
Garsmark, Geittinden, Mussere, Mosjøen,

1997 Min første ferietur – av Ingeborg Nilsskog
Fellingfors, Gluggvasshaugen, ferga over Vefsna, Båfjellmoen,

1997 Skogsarbeid og tømmerfløting – av Leif Elsvatn
Luspen skogstue, Per Klemetsen i Tjønna, Clemet Person, Israel Hansen, Heggneset ved Unkervatn, Olaf Klemetsen (1899-1990), Petter Heggnes, Jorulf Grøneng, Bjarne Fjellstad, Birger Grøneng,

1997 Ett langt og to korte – Hallo, det er Susendal – av Aaslaug Bolstad
Hedvig og Sigvald Ivarrud,

1997 Tradisjoner for bruk og salg av bjørkenever og bjørkebork – av Johan Kjerringnes
Mary Svendsen,

1997 Handel og transport av levande dyr – av Torbjørn Ravatn
Kvannlia, Stortjønlia, Alfred Ruderås, Georg Aasen,

1997 En annen Majavatntragedie – av Asbjørn Hortmann
Synnøve Gylander,

1997 Lodde (Mallotus villosus) – av Kjell M. Øksendal
Vefsn-lodda, loddefiske i Vefsna, Artur Eriksen, Otinius på Hjørnet, og smeden Johan Hanso,

1998 Mållaget i Vefsn – eit farande folkeakademi – av Kristian Halse
Opprop 16. juni 1899, stiftet: 10.10.1899, Odin Benum, Kristian Audne, Peter Benum, Anders Svare, Ole Nergård, Anna Benum, Astri langjord, Guri Nordås, Inga Rørvik, Jarle Try, Kristian Tustervatn, Mikal Bjørnåli,

1998 Sameskolen i Vefsn – av Anders Løøw
Henvist til Ove Pettersen – Sameskolen i Vefsn 1728 – 1733. Wevsen, Søren Spendrup,

1998 Mosjøen UL – Dei første etterkrigsåra – av Dagfinn Steinrud
Odd Schjølberg, Konrad Kroken, Henning Andersen, Synnøve Andersen, Knut Rogne, Finn Midtbøe, Johan Erlandsen, Ruth Kvistvik, Einar Krogstad, Alf Hamnes, Arnold Kvistvik, Hulda Solvang, revy, Sveinulv Jarnæs, Øyvind Rønning,

1998 Langs en gammel buveg – av Tore Drevvatne
Drevvatn, Dyrhaug, Lomtjønna, kvit vannlilje, Petter Solvang, Vesterbekkmo, Ivar A. Dyrhaug, Norvald Fossheim, Johan Lie Dyrhaug, Jens Dyrhaug, Arild Dyrhaug, Torleif Dyrhaug, Lyder Skogly,

1998 Måltid og mat – av Per Smørvik
Rismålstuva, Liv Almås, Sommer: Frukost: en kavring med smør eller et stykke ost,
Durmål: syresuppe med spæggesild og flatbrød. None: surmelk og flatbrød. Kveldsmat: grøt eller fisk, Svare: Åbiten: til vanleg lettare kost, Frukost om sommaren: file og flatbrød (neribrytæ), Frukost om vinteren: påklina, kaldgraut og ein liten skvett kokamjølk, møsbrømsgraut osv.

1998 Fransk krigsminne i Susendal og Hattfjelldal – av Francois Abadie-Maumert og Johan Forsmo
De 3 franske ungdommene skutt av tyskerne: Georges Gonin (f. 1923), Leon David (f. 1920), Alfred Corbineau (f. 1922), Harvassdalen, Albert Lie, Einar Sandvik, minnestein på Sørvollen, Liv Rein, Agnar Bråten, Linda Aaslid, Anette Iversen,

1998 Røsvassholmen – av Karl W. Aakervik
Første rydning: 1735: Ola Andersson, Beret Andersdotter, Holm-jamten, Skogvoktere: Arnt Lukkassen, f. 1875, Konrad Kroken f. 1890, Petter Hernes f. 1896, Edvard Stornes, Inge Breivik, Sandneset, Nystad, Myrvoll, Saulia, Vestbakk,

1998 Maret og Knut – av Torvid M. Edvardsen
Drevja, Straum, 1718, Knut Andersso, 21.01.1720 avretta ved halshogging på Baustein, Skarpretter, Mer info: Reidar Svare: Far etter fedrane – 1950.

1998 “Susendalingan” – av Ole Rabliås
Hattfjelldal, Susendal, Torbjørn Haugen, Bjærnar Mikkeljord, Ola Remmen, Torleif Sivertsen, Hans Haugen, Kåre Ørjedal, Kåre Bolstad, Otto Børresen, Torgeir Larsen Svenskvollen, Konrad Svenskvoll,

1998 Minner fra Tysklandsbrigaden – av Arne Ånes
Drevjamoen,

1998 Begravelset hans bestefar – av Erling Sjåvik
Hattfjelldal, Mathias J. Sjaavik f. 2. mars 1864, Bent Krutnes – begravelsesvert, Liv Krutnes, Bilde: Jens Sevaldsen d. 1921, Nilsskog, Drevja,

1998 Slitere i “gamle gode dager” – av Eline Myrstad
Grane, Elfrida Grønvik, Sole, Ludvik Kvannli, Olaf Kvannli,

1998 Dr. Henrik Ravn (1885 – 1969) – av Jan H. Ravn
Jan Henrik Nitter ravn f. 5. januar 1885, Kom til Mosjøen: mai 1916, gift med Dagny Ravn, Skjervengan, Tuberkolosehjemmet, Marit Pedersen, fru Bathen, fru Magelsen, Grace Jürgensen,

1998 Ivar Aasen og Vefsn – av Per Sjåvik
Vefsn: september 1846, tegning av Andreas Nilsskog, Kulstad, Klokker John Jenssen, Skinnbrevet frå Grøva,

1998 Dorthea Ingebrigstdatter Sørdal – av Leif Sørdal
Hattfjelldal, Røsvatn, Dorthea f. 28. juni 1871, Ingebrigt Jakobsen, Anna Kristine Mathisdatter,

1998 Trøskersjau på Vestersida – av Sverre Aufles
Øyen, Kvalfors, Grøva, Ragnar Guldbrandsen,

1998 Opplevelser i Øst-Europa på 1950-tallet – av Asbjørn Hortman
Grane, Majavatn, Inger Hortman,

1998 Nils Jensson – første rydningsmann i Åkervika – av Kjell Jakobsen
Nils Jensson f. 1753, Bryggfjelldalen, Korgen i Hemnes, Jens Augustinusson, Marit Gabrielsdtr, Nils Åneson,

1999 Tveråga som sagbruks- og fløytingselv – av Sverre Aufles
Kvandalselva, Grøvsetra, Anders Pedersen, Ole Jonsson, Aufles, Grøva, Ole Persson, Ole Nilsson, Anders Kristoffersen, Petter Holst, Andreas Bech Jurgensen, Even Sund, Jorun Sørstad, Arthur Sørstad

1999 Elias Ludvig Johannesen, fra Varntresk til USA – Leif Sørdal
Elias Ludvig Johannesen, f. 1827-1915, Varntresk, Johannes Thomas Jakobsen, Jonelle Kristine Gabrielsdatter,

1999 Båtbyggertradisjoner i Drevvatn – av Per Dyrhaug
Bølla Johansen, Kitty Unhjelm, Dyrhaug, oppgangssag,

1999 Norman-familien og dens skjebne – av Hans Børresen
Hans Norman, Ane Norman, Kristine Norman, Svenskvollen, Susendalen, Viktor Larsen,

1999 Skolen gjennom 70 år – av Eline Myrstad
Bjorbekkmoen, Fiplingdalen, Hans Pettersen, Kåre Bendigtsen, Borghild Bendigtsen, Aksel Valberg,

1999 Minner fra min tid i Vefsn – av Andreas J. Nygaard
Lars Skari AS, Holter, Elkem, Asle Brandth, Tollef Kvarv, Tormod Solheim, Skjalg Nordås, Aufleshjørnet, Fustvasshjørnet, Spøttarhjørnet

1999 Barsengmat – av Rønnaug Tuven
Agnes Brodkorp, Grøftrem, Ingeborg Nilsskog, Signe Daleng, Dagny Ekran, Anna Myren, Isak Wold, Norveig Smedseng, Alida Lien, Kristine Kvam, Ella Sjåvik, Maren Strøm

1999 Røsvatn ungdomslag – av Karl W. Aakervik
Daniel O. Bakken (1898-1980), Astri Storli, Karen Remmen, Liv Vesterbukt, Kirsten Krut

2000 Reidar Svare – av Kjell Jacobsen
f. 18 oktober 1899 – d. 1976, Mølremma, Marka, agronom, bladmann, bankmann, folkeminnesamler, lokalhistoriker, Vefsn bygdeboknemnd, Far etter fedrane – 1950, Bergithe Jensdotter, Hans Svare, g.m. Marta Katrine Grymyr, Oskar Reinfjell, redaktør i Norig fra 1927-34, Vefsn Sparebank, Vefsn Historielag, Kristian Tustervatn, gamle stadnamn i Vefsn (1964), Gunnar Holand, Drevja, Fritjof Ravatn, Gunnar Lien,

2000 Innlandsfiskarar på lofotfiske – av Erling Sjåvik
Benjamin Danelso Bakken, Elias Tustervatn, Reine, Lofoten, Annlaug Sætern, Karl Kjerringnes, Andreas Tustervatn, Johan O. Sjåvik,

2000 Våningshusa på Grane bygdetun – av Per Smørvik
Milda og Per Turmo, Anestuo – Turmoen 1782, Nystuo – Turmoen, 1841, vass-strompa, skjerding,

2000 På gjengrodde stier – av Henry Almås
Litlådalen, Erling Lyftingsmo, Reidar Utnes, esjebruddet, kleberstein, Jo Olso – Jon Olesen Øygarden f. 1979 d. 1962, Båtstrand,

2000: Markasamene – av Leif Elsvatn
Ole Olsen Arefjell, Ane Bentsdatter, Nils Olsen, Sigbjørg Bergli, Kjersti Jonsdatter, Mosåsen, Jon Brynnelsson, Elen Persdatter, Karin Appfjell, Jon Kappfjell, Petter Olsen, Blind-Bennet legret,

2000: Vefsn Folkehøgskole 100 år – av Kristian Halse
Odin Benum f. 1968 d. 1938, Halsøy, Kristian Audne, Dorthe Hals, Dina Kulstad, Nils M. Kulstad, Lars Benjaminsson Holmen, Hilmar Rørmark rektor 1949-70, Andreas Nilsskog, Roald Nystad, Magne Pettersen

2000: Helga Steikvasselv – av Ola Slettbakk
f. 19.01.19, Røsvatn, Ida Kristiansen, Gudrun Rødli, Helga Sjøgren, krigen, grenselos,

2000: Klebersteinsbruddet i Vikdalen – av Gaute Vikdal
Sivert Martinius Sivertsen f. 1852, Volda på Sunnmøre, bokhandler i Mosjøen 1875, Olaus Larsson Vikdal, Jakob Nilsen, kokken hadde kr 2,00 i dagslønn

2000: Karl Wilhelm Aakervik – samfunnsengasjert idrettsmann – av Knut Jacobsen
f. 8.9.1928, Andreas Aakervik, Jakob Vetleseter, Kolbjørn Mølmen, Martin Bakken, Nils M. Bakken, Johan Kjerringnes, Harald Grubben, Svein Erlandsen, Bjørnar Granås,

2000: Jordmora i Luktvatnet – av Tore Drevvatne
Martine Luktvasslimo, f. 30.03.1886, Steinhaugen, Drevja, datter av Jørgen Olsen, Pernille Nilsdatter, Sandbukt, Ømmervatnet, Kristian Moss Johannessen, Sagbakken, Drevvatn, Petrine Luktvasslimo, Sverre Luktvasslimo, Åsta Dyrhaug, Mary Luktvasslimo, Roald Luktvasslimo

2000: Norgefararleden – av Svein Aarsnes
Klimpfjell, Tjokkele, Remdalen, Harvassdalen, Kroken,

2000 Kulturskapere i krisetid – av Sverre Aufles
Ner-Vefsn Ungdomslag, startet 1904, Einar Lundevold, Reidar Sivertsen, Arvid Bentseng, Johan Berg, Leif Øksendal, Dagfinn Kvalfors, Bjarne Pedersen, Leiv Nes, Øyfjellom, Skaland sangkor,

2000 Gardskvernene – ein viktig del av vår kulturarv – av Johan Kjerringnes
Karl Kjerringnes, Arnhild Kjerringnes, heimkornmjøl, treskemaskin,

2000 Nils Skoglund – av Eline Myrstad
Nils er f. 16.10.1904 på Stabbforsmoen, Lars Olso, Bogfjellmoen, Pe Benso, Fjellbekkmoen, Greger Olsen, Gabriel Storvassli, Georg Laksfors,

2000 Fra jernbanearkitekturens historie – av Asbjørn Hortman
Gudmund Hoel, Majavatn stasjon, Elsfjord stasjon, Trofors stasjon,

2000 Litt om storfehold i Vefsn – av Alf Gyth
Johanna Gyth, Petter Myrnes, Nordlandskua, NRF,

2000 Riksvei 78 – fra Vefsn til Leirfjord – av Knut Innset
Jakob Nilsen, Skaland, Utnes, Kviting Leirosen,

2000 Bjørndalssetra – av Karl W. Aakervik
Daniel Johansen (1827-1904), Røsvatn, Bjørndalen

2000 Til minne om byens første trafikkskilt – av Torvid Edvardsen

2001 Dampskipstrafikken til Mosjøen, 1860-1960 – av Reidar Utnes
Mæræhålo, Kulstadsjøen, Engelskbruket, guanofabrikken i Vikdal, Hamburgen, MB Vefsnfjord, Toralv Øyen, Mosjøen Bilruter, DS Polarlys – 20.10. 1941,

2001: Skogkurs i Åkervika – av Erling Sjåvik
Einar Asla, Skogvesenet, DS Kolbein, Alv M. Sjåvik, Odin Benum, Nils Mjåvatn, Edvin Remmen, Helny og Mathias Åkervik, Gunnar Krutå, Arne Asla, Petter Hernes,

2001: Svenskvollen i Susendalen – av Roar Andre Bråten
1820, Hans Normann fra Jämtland, Velfjordskaret 22. juni 1822, Eistin Arntsen, Lars og Gjertrud Eriksen, Ellen og Lars larsen, Konrad Svenskvoll,

2001: Herringveien – av Arne Ånes
Gustav Bjørknes, Andreas Paulsen Osmo, Ole Larsen Herring, Nils Isaksen Myrnes, lærer Heggemsnes, Jakob Nilsen, Ole Herring, Artur Almdal, Mikal Ånes, Rolf Ånes,

2001: Gammelsmia på Nilsskog – av Bjørnstein Nilsskog
oberst Dietrichson, Daniel Nilsskog, Andreas Jørgensen (Jørnso), Knut Olsson, Ola Knutson, rotgytar,

2001: Husa på bygdesamlinga – Smio – av Kjell Jacobsen
Einar Hundålvatn, Ivar Lyftingsmo, Ola Bjørnåli, Alf Gyth, Einar Nilsskog, snabelskeiser, Sivert Benjaminson, Mikkjel Andersson, Jon Nilsson, Hans Jonson, Stuvland, Ola Nilson

2001: Spelmannsliv og slåttetradisjonar frå Røsvassbygdene – av Ole Rabliås
Mathis Jakobsen Sørdal (1845-1929), Ingebrigt Jakobsen, Jakob Ivarsen, Nils Kvalbukt, Dave Varnvatn, Mikal Krutnes, Mikal K. Bessedør, Johan K. Bessedør, Einar Orrhaug, Kolbjørn Sjåvik, Asbjørn Sjåvik, Asmund Krutnes, Nils Bakken,

2001: Vestersida. Båten, elva og folket – av Sverre Aufles
Peder Larsen Stimo, Pe-Larso-båt, Olav Øksendal, Arne Grøvnes,

2001: Marka og Austerbygda ungdomslag – av Sveinulv Herring
Meierist Mekal J. Marken, Lærar Bent Krutnes (1863-1952), Skogluren, Martin Hagfors, Maren Breirem, Benjamin Lundestad, Mikal Remmen, Daniel Breirem,

2001: Utmarksslått – ein gong ein viktig ressurs – av Johan Kjerringnes
Georg Åsen, Mikal Tortenli, Vågvassdalen, Harald Grubben, Mary F. Grubben, August Grubben, Thomas Lysvold, Sigurd Grubben, Arne Tortenli. Dagfrid Røsvassbukt,

2001: Mosjøtiden – av Rolf B. Wegner
Astrid og Jacob Benjamin Wegner (første politimesteren på Helgeland), Daniel Andås, 1902 – Mosjøen 1390 innbyggere, Vakker-Thomas, enkefru Jurgensen,

2001: Ole Tobias Olsen – Nordlandsbanens far – av Karl I. Hauge
Bjellånes, sogneprest i Hattfjelldal, Christine B. Dahl,

2001: Torfinn Tobiassen – Susendaling med tæl – av Johan Forsmo
Torfinn Tobiassen f. i Follebu, Ragnvald Rein, Rogne i Susendalen, Kaia Tobiassen,

2001: Valter Haustreis “Bård skolemeister” og spelmann – av Laila Forsmo og Aksel Valberg
f. på Finsåsen i 1914, Bjørnar Haustreis, Jakob og Rebekka Haustreis, Gunnbjørg Solvang,

2001: .nach der Mundart von Wefsn – av Leif Elsvatn
Eliel Lagercrantz, Anna Jacobsen, Sigbjørg Bergli, Siv Kristensdatter, Paul Westerfjell Kappfjell,

2001: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Mosjøen – av Sigmund Bårdvik
Claudie D. Michalsen, Oscar Anderson fra Utah,

2002: Erstatningslærer i Hundåla – av Per Wolff
Hundåla skole, Synnøve Bårdvik, Hallvard Sørgård, Ragnhild Høynesgard, Odd Hundålvatn, Anders Nyland, Karl Hundåla, Rolf Vikdal, Gudrun Sund, Åse Nyland, Håvard Nyland,

2002: Åkervik skole – av Karl W. Aakervik
Olaus Nilsen, Ole Hoff, Mathias Sjaavik, Ole Rabliås, Anne Bratten Erlandsen,

2002: Knut med rosene – av Sveinulv Herring
Bjarne Myrvoll, Asbjørn Øyen, Torbjørn Breirem, Helge Mikaelsen, Magne Mikaelsen,

2002: Oskar Olsen – av Eline Myrstad
Fruhola, Fiplingdalen, Tomasvatnet, Tomaslia,

2002: Musikklivets nestor – Arnold Kvistvik 1920-98 – av Brith-Johanne Nikolaisen
Til Mosjøen i 1942, Rogne, Mosjøkvintetten, Frams danseorkester, Mosjøen orkesterforening, Ruth Kvistvik f. Perjord, Nordnorsk Kammerorkester, håndballens far,

2002: Drukninsulykka på Litlbjørnvatnet – av Per Sjåvik
Barak Einrem, Oddmund Bolstad, Lars Johanso, Berntine Martiniussen, Dagfinn Einrem,

2002: Gustav O. Sjaavik – jeger, fangstmann, bonde og snekker – av Knut Jakobsen
Født 1880, Anna Gustavsdotter, Ole Mikal Jørnsen Sjaavik, Marie kolbeinsdatter, Tvildalen, våpensmed, møbelsnekker,

2002: Korndyrking – av Sverre Aufles
Bygg, rug, havre, hvete, Vestersia, sloge, trøske, Karl Forsjord, Mikal Mathisen, Anna Mosås,

2002: Hattfjelldaling og “globetrotter” – av Johan Kjerringsnes
Ørjan Olsen, Ole Tobias Olsen, Jeniseis kilder, Anders K. Olsen, Sibir,

2002: En ildebrann – skolestil – tentamen i norsk skriftlig 1939 – av Gunvor Svartvassmo
Rindahl, brann, Kooperativen,Mosjøen, 1939, brannbil,

2002: Solveig Utgard – museumsarbeider med interesse for tekstiler – av Rønnaug Tuven
Julie Utnes, Olav Haugen, Jakob Kolbeinson, Straum i Drevja, Røyten i Vefsn, Bessedør,
Anders Nilsen,

2002: Nils Skandfer – nordnorsk båtbygger og konstruktør – av Ann Kristin Klaussen
f. 1870, Ibestad, Colin Archer, Halsøy, Kulstadsjøen, Hans Pedersen Aars, Loretz Thiel Jensen, Gyda, Sjøridderen, Svanen, Tordenskiold,

2002: Barndomsminner fra Jamtvollsetra – av Ole Forsmo
Vesterbukta, Røsvatnet,

2002: Skysskar på tysk – nokre tankar kring ei hending i Drevja under krigen – av Johan Forsmo
Oliver Hauan, Drevjamoen, Nilsskog, Solrun Blåfjell,

2002: Uthus på Grane Bygdetun – av Per Smørvik
Turmoen, kornlåven, sloge, Peder Johnso, Åsmund Eivindsen, Amanda Dyrhaug,

2002: Ei 100 år gammel bru og Susendalsvegen – av Knut Innset
Unkervassbrua, Thomas Riis, kurvemaker Ris,

2002: Mosjøen Hornmusikk på stemne i Åkervika – av Erling Sjåvik
DS Kolbein, Torfinn Skogsås, Anton Granefjell, Gunnar Tustervatn, Jakob Hammarheim, Torvald Bjørnaa, Georg Gudmundsen, Karl Wold, Olaf Tøger, Reidar Tverå, Arvid Tverå, Hans Åkervik,

2003 Grane kommune 75 år – av Kjell Jacobsen
Egen kommune 1. juli 1927, 2017 kvkm, Erik Paulsens forslag fra 1915, Paul I. Anda (formannskapssekretær, kommunekasserer, likningssekretær og trygdekasserer), Formannskapet: Hans Evensen, Alf Haustreis, Jens Haugen, Aksel Valberg (første ordfører, Johan L. Arntsberg (startet Svenningdal Trevarefabrikk i 1921), Øvre Vefsn Kraftselskap, Trond Brennhaug,

2003 Forsjorda, frå sentrum til utkant – av Kjell Øksendal
Leif Øksendal, Anna f. Forsjord, Einar Eiterstraum, “stuo hinnes Beret”, Maren Påljord, Olianna Påljord, Else Stimo, Arne Hoel, Else Øksendal, Mary Øksendal, Nils Ravnå, Kari Forsjord, Bjørg Ravnå, Per Forsjord, Norvald Ravnå, Johannes Øksendal, Torbjørn Øien, Arvid Bentseng,

2003 Et usedvanlig 60-års minne – av Per Simonsen
Marius Simonsen, Sverre Severinsen, Bjarne Vik, Trygve Johnsen, Rolf Berge, Det første lokomotivet NSB 66, åpninga av Nordlandsbanen til Mosjøen sommeren 1940

2003 Majavasstoget – av Einar Svedal
Sverre Stokke, Sverre Severinsen,

2003 Tremunning – av Per Smørvik
Tremunning betyr at kyrne melkes tre ganger om dagen i sommerhalvåret, en skikk som holder seg til slutten av 18-tallet, Astrid Langjord, Solveig Scheldrup Hals, Brynhild Hals,

2003 Hans Børresen – av Aaslaug Bolstad
Hans Børresen f. 7. juni 1904 på Trallerud, foreldre: Inger Johanna og Ole Johan, g.m Karen Tøgersdtr. Haugen, i 1933: Ole Olsen og Ingeborg Olsdtr fra Biri,

2003 Ein januardag i 1943 – av Johan Forsmo
Drevjamoen, Ner-Drevja,

2003 Hattfjelldal flyplass – av Ola Slettbakk og Knut Jacobsen
start: sommeren 1933, general Øen og løytnant Østgaard førte flyene, general Bull, presten Havig, Ola Stenbakk, Hattfjelldal flyklubb stiftet i 1948,

2003 Bureising 1921-40 – av Johan Kjerringnes
Martin Bakken, Daniel B. Bakken, Daniel O. Bakken, Edvin Jakobsen, Mathias Andersen, Alv O. Aakervik, Edvard Lamo, Arne Remmen, Erling Sjåvik. Oddmund Lamo, Andreas Lamo, Åsbjørn Sjåvik, Olaf Ugelfor, Anna Jakobsen,

2003 Skogmannsliv i 30-årene – av Sverre Aufles
Eiterådalen, Johan Holmen, Mikal Holmen, Olav Rystad, Lars Laksforsmo, Lars Spelrem, Gudolf Volstad, Agnar Aufles, Harald Sjøfors, Leif Sjøfors, 1939: Jon Larsen ble skadet etter felling av ei gran, han døde på tur til Sandnessjøen sykehus

2003: Gato mi – av Gunvor Svartvassmo
Lensmann, magistrat og stortingsmann; Christian Møinichen Havig (1825-1912),

2003 FKTrim 58 – av Sveinulv Herring
Olaf Bakkland, Jarle Veium, Helge Sund, Per Kvalfors, Johan “Bulle” Lind, Odd Botten, Odd Selfors, Odd Hårstad, Ragnvald Martinsen, Nils Kaalvik, Harald Løvaas, Sveinulv Herring, Marianne Larsen, Marit Klaussen, Paul Rugeldal,

2003 Blindtarmbetennelsen – av Eldfrid S. Henriksen
Dagny Holmen (f. Olufsen), Gunnar Holmen,

2003 Mo gård i Vefsn – av Gunvald Fredheim
Petra Mo, Theodor Mo, Ragna Mo, Olav Mo, Sigmund Forsmo, Astrid Mo, Emma Mo, Bjarne Mo, tyske soldater inntar Mo-gården,

2003: Ulykka i tømmerskogen – av Karl W. Aakervik
Lørdag 12.02.1949; Arne Granmo (1917-1949), Hans Aakervik, Benjamin Kjerringnes, Trygve Sjåvik, Olav Granmo, Hjørdis Granmo, Nils Granmo, Kristoffer Vesterbukt, Jørgine Granmo,

2003 Til Jerpåsen som skogskokke – av Bjørghild Hjerpås
Ingebrigt Håpnes, Jan Sannan, Torfinn Hjerpås,

2003 Rosvoll – av Nils J. Rosvold
Skriftlige kilder som sier at gården har vært i drift siden 1610, men sannsynligvis tidligere, rås= område der det har gått jord- og leirras,

2003 ”Der skal du bygge, og der skal du bo” – av Leif EIsvatn
Johannes Mortensson Hals, Mårten Johansson, Margareta Andersdotter, Olga Elsvatn,

2003 Gunnar Holand (1880-1951) – av Espen Andresen
Far: Hans Nilsen, mor: Mikkeline Olsdatter fra Almlia, lensmann Havig,

2003 Nils Skandfer – av Ann Kristin Klaussen
Ordfører Per E. Flaa, ordfører Mikkel M. Alsgaard, varaordfører Nils Mjaavatn, Ternen I, Hermes II,

2004 Øra- gamal bustad ved Vefsnfjorden – av Sverre Mogård- Larsen
Hundåla, Ole Andersen 1665, Anders Nyland, Maren Nyland, Kjell Nyland, Helmer Sund, Astrid Sund, Laura Sund, Håvard Nyland, Åse Nyland, kraftutbygging, Hundåla tørrlagt,

2004 Ulykka i Vesterfjella februar 1960 – av Lars Nygaard
Erling Tønnes Frantzen, Helga Aune, Knut Larsen, Svein Wold Jacobsen, Bjørnvollen, lørdag den 27. januar, sogneprest Myhra, Egil Nakling, rektor Erikstad,

2004 Johan Andreasson Bustadmo – av Eline Myrstad
Fiplingdalen, Bustadmoen, Petrine Marie Gabrielsdtr f. 1844, Bjorbekkmoen, Anton Bustadmo, Alida Lien,

2004 En skitur fra Mosjøen til Tärna krigsvinteren 1945 – av Gunvald Fredheim
Herringbotnet, Tustervatnet, Røsvatnet, Fisklausvatnet, Joesjø,

2004 Nøytraliseringsvakt og krigsinnsats 1939-45
Andreas Solbakken fortel Johan Kjerringnes IR 14, bataljonssjef Halvdan Sundlo, D/S Irma, D/S Nordland, Boris Gleb, Svanvik, Johan Lynghaug, Nordgaard-gruppa, Birger Sjøberg, Inge Fosseide, Reidar Årkvisla, Bjarne Mathisen, Sigvald Hagen, Anton Tilnes, Stavatnet, Johan Lien, Ole Bårnes, Konstanse Kroken, Konrad Kroken, Johan Hagfors, Johan Futsæther, Arne Ålbotsjord, Falstad, Anfin Lynghaug, Lars Lynghaug, Gerd Lynghaug, Harald Solbakken,
Liv Solbakken, Leiv Herring, Anna Herring, Åsta Herring, Gudmund Ravnå, Oleiv Ravnå, Visten, Eiterådalen, Oladalen, Einar Grannes, Lorents Langås, Bjørnar Valberg, Aksel Larsen,

2004 Reidun Brennhaug forteller – av Bjørghild Hjerpås
f. 12.04.1918 på Båsmoen i Rana, mor: Jonette Katrine Bergitte Richardsen (f. Jakobsen), Einar Brennhaug, Trond Brennhaug, Fiplingdalen, Vegard Lund,

2004 Folk og ungar i Gato mi (Øvre Strandgata) – av Gunvor Svartvassmo Ingelev Svartvassmo, Gjertin Svartvassmo, Mosjøen Drogeriforretning, Alma Svendsen,
Anny Svartvassmo,

2004: Skolestell i Eitrodalen – av Bjørnar Holmen og Kjell Øksendal
Olav Øksendal, Anders Nilso’, Lærere: Mikal Bjørnaali, Anne Ravnå, Jon Try, Fridtjov Sjåvik, Sturla Brørs, Ellen Smedseng, Lotte Holmen, Magnus Moe, Lars Holmen, Ingeborg Påljord, Arne Holmen, Olaug Steinli, Gudrun Holmen, Harald Sjøfors, Olaf Sjøfors,

2004 Laksrøyking – av Kjell Øksendal
Paul Gluggvasshaug, Johan Erlandsen, Karl Forsjord, tørrsalting i 2-2,5 døgn, tørking, hang i røyke 1-2 døgn,

2004: Symbol ved vegs ende – av Per Smørvik
Per Olsen Skog f. 26.03.1845 d. 24. mai 1913, Chistian Qvale d. 1846, Petrine Frederike Qvale, Ingeborg Stuberg; Ole Magnus Hammer fra Høilandet i Namdalen f. 1846, d. 1903,

2004 Vennskapssamarbeid Vefsn – Gornji Milanovac – av Jim Nerdal
Arne Aalbotsjord, juni 1942 – 396 serbere til “Lager Osen” i Knutlia, Bodil Nystad, Dragan Markovic,

2004 Bakken i Mosjøen – av Kjell Jacobsen
Petra Bakken f. 11875, Arnhild Bakken, Norveig Bakken, Erik Sjurdsson, Fru Haugans Hotel, Jens Olson, Anniken Sørensdtr., Ludvig Arnesen Bakken, Albert Pedersen, Ludvig Bakken,

2004 Barndomsår på Dolstad – av Hildur Laksforsmo
Jenny Krutnes, Nils Krutnes, fattigforsorg, forsørgerregulativ, Vefsn jordstyre, Torbjørn Vikdal, Sigmund Alsgård, Trygve Nordås, Ludvik Sjåmo, melkekort, mjølkekort,

2004 Minne frå krigsvåren 1940 – av Ørnulf Nordstad
Ingmar Larsen, Ingebjørg Larsen, Reidar Breivik, Nelly Bjørkås, Alfrid Tustervatn, Inge Breivik,

2004 Hagforsen kraftverk A/S – av Halvard Lundestad
Peter Øysteinsen, Gunnar Aronsen, byingeniør Kr. Sundt, Sigvald Nilsen, Alsing Hagfors, Trygve Lysstad, Anders Svare, J. Oppdal, Albert Bjørklund, Martin Johnsen,

2004 Kultur, inntekt og problem – av Espen Andresen
brennevinskoking, ordfører John Ottesen, Odd Vindstad, Odd Rundsvoll

2004 Minne frå Åkervika – av Ole Rabliås
Ole Rabliås kom til Åkervika søndag 5. september 1954, sangkoret 17. mai 1955, Jenny Bakken, Erling Sjåvik, Hans Åkervik, Ingebjørg Larsen, Karl W. Aakervik, Arne Kjerringnes, Bjarne Bakken, Sigird Aakervik, Svanhild Lamo, Inger Kjerringnes, Eli Lamo, Magnhild Stornes, Nils Stornes, Anny Rabliås, Geir Stornes, Astri Storli, Kirsten Krutnes, Liv Vesterbukt, Putte Breivik,

2004 Audun Nilsskog (1930-2002) – av Kristian Halse
Andreas Nilsskog, Einar Nilsskog, Bjørnstein Nilsskog, Diktsamling: “Det svarte berget” i 1965, “Hjulet og hjartet” i 1975, Slipesteinen i 1986. Audun døde den 7. desember 2002.

2005 Da Gestapo kom til Drevvatnet og Elsfjorden – av Sverre Svarttjønnli
Torgeir Drevvatne, Dagfinn Drevvatne, Berit Jørgensen, Gunnar Johnsen, Jørgen Svarttjønnli, Ragnar Nordeng, Johannes Luktvasslimo, Bedik Rugås, Kåre Steinmo, Gabriel Jacobsen,

2005 Veveriet i Mosjøen 1953-2003 – av Espen Andresen
Fra Amerika kom 32 vevstoler, Nord-Norge-planen, skipsrederfamilien Skaugen, Hans Kristian Hygen, Sigurd Skaugen, 1971 – en del av Norion-konsernet, 1971: taket raser sammenbrannen i 1981, konkurs i 1983, 1984: B. W. Wernerfelt, 2001: Sagatex

2005 Bussjåfør i Susendalen – et 50-årsminne – av Arne Aanes
1954, Helgeland Bilruter A/S, Einar Smedseng, Arne Lukkassen, Johan T. Haugen, Lars Estensen, Berit og Albert Lukkassen, Bjarne Aaslid – ordfører i Hattfjelldal,

2005 Kunstnaremnet Trygve Remmen – av Kristian Halse
født 1903, døde i 1924. Foreldre: Maren og Mikal Remmen, 1917: begynte på Vefsn Folkehøkskole, Haaløygen, Leif Godager, Arvid Tverå, roman: “Det evige bruset” 1922: “Sol og skugge”,

2005 Ørjan Olsen – et barn av sin samtid – av Leif Elsvatn
Født 1885 død: 1972 i Alicante, Far: Ole Tobias Olsen f. 1830, Mor: Christine – f. Dahl, f. 1855. Hattfjelldal,

2005 Tre sterke kvinner frå Røsvatnet – av Rønnaug Wattum
Slettbakken, Ellen Hemminste, Ottar Olaus Olsen, Anne Marie Grolid, Johanna f. 1841 i Skjåvika – dotter til Mathis Jørgensen – fra Stauremma i Vefsn og Anna Hansdotter frå Storneset, Hemming Nerli, Hemming utvandra til Amerika saman med ei jente frå Drevja, Ellen Hemmingdotter, Anna Hemmingdotter, Benjamin Danielsen frå Åkervika, Arne O. Bakken, Ellen: Statens Meieriskole i Mosjøen i 1893-94 – gift med Ottar Olsen Slettbakk,

2005 Olderskog fram til 1940 – av Bjørn Olderskog
Ola og Oline Veset, fikk barna: Andreas, Ola (senere Breirem), Maren og Anna. Anna f. Bergstein og Martin Andås, Heimtun – Skogsveien 31, Marit og Rolf Lundestad, Åslund – Skogsveien 24, Maren og Bernt Olderskog, Solheim – Petter Olderskogsgt. 2, Nikoline f. i Visten og Petter Olsen (Steinli) Olderskog, Fredheim – Skogsveien 20, Kaia (fra Vikna) og Andreas Olderskog – emigrerte til Canada i 1925, Nøysomheten – Skogsveien 12, Magnhild f. Lundestad og Reidar Andås, Husbrekka – Birgitte og Bendik Hansen, Litleenget – Bergitte Ingebrigtsen fra Kruna og Karstein Reinfjell Nilsen. Landstad – Vefsnvn. 85 – Mary og Kåre Klausen. Myrbakken – Vefsnvn 82 og Movn. 1-3 – Daniel Jakobsen g. m. Lovise Olsdatter. Sandbu – Vefsnvn 79 – Anna og Ottar Hansen kjøpte av Andreas Sæter Hansen. Fagertun: Vefsnvn 78 – Katinka og Jensenius Brynlund, Finn-Gunnel-stuo, Gunnhild Pedersen,

2005 Krutfjellvegens historie – av Johan Kjerringnes
1879: begynte med planering, rydding og oppstaking av vegen, Svenskevegen, Johan Martin Erlandsen, Bjarne Erlandsen, Oskar Løften, Erling Pantdalsli, Magnus Øyås, Nils Øyås, Drevjeværinger minering, Bjørnar Krutå, Sigurd Grubben, Kristian Krutå, Norvald Bjørkås,

2005 Bryllup i krigstid – av Eline Myrstad
1943: Brita Richardsen, Edvard Westvik, Møllforsen i Fiplingdalen,

2005 Minne frå vinter og vår i Fiplingdalen – av Gunvor Svartvassmo
Kay Aarsnes, Edvar Valberg, Odd Karoliussen, Sigbjørg Helmersen, Gunvald Johansen, Jan Karoliussen, Mildrid Forbergskog, Aud Olsen, Trond Brennhaug,

2005 Veteraner i garasjen – av Stine Skipnes
Grims traktormuseum, Grim Steffenrem, Zetor, Sovarneset, Mjåvatn, Cletrac 1919,

2005 Den engelske sportsfiskevillaen under Laksforsen – av Harry Nordgård
Dagfinn Laksfors 1840: Fusta, 1850: Vefsna, Nils G. W. Brodkorb, 1891: Oberst Richard Henry Venables Kyrke, 1902: villa på Turmoen, Engelskvillaen i 1933-34, direktør Hotblack, Johan Erlandsen, Torolf Ravatn, Oskar Ravnå, Lars Ravnå, Olaf Laksfors, isblokker fra Fustvatnet, J. R. Gouvett, Olga Turmo, Milda Turmo,

2005 Hanen i Øyfjellet – av Lasse Mikaelsen
1960: Hanen godkjent som Mosjøens byvåpen, 1958: malte hanen første gang, Håkon Høiberg, Øyfjellhanen, Nils Sørum

2005 Kirkegårdskrigen 1951 under storpolitikkens synsvinkel – av Asbjørn Hortman
Fjodor Mezhentsev, Namsos, Arne Krantz Pedersen, to russerleire i Grane, en leir i Hattfjelldal, Lars Torgersen, Hallvard Storhaugen, Blåfjell i Drevja – gravlagt 972 russere, Bilde: Kåre Kummernes, Reidar Fagerheim, Tormod Kummermo, Sigmund Kummernes, Erling Kummernes. Tjøtta,

2005 Heilårs idrettsmann og bonde – av Johan Forsmo
Asbjørn Brennhaug, f. 15.02.1917, Grane, Arne Rustadstuen, Konrad Nordfjellmark, Holmenkollen, militærteneste på Elvegårdsmoen, Sigvald Hagen, Kjærstad Idrettslag, Ragnhild Brennhaug,

2005 Gyth-slekta i Vefsn – av Ellen Gyth Forsmo
Jacob Gyth, 1670: til Helgeland: Alexander Jacobsen Gyth f. 1642-1704) g.m. Bergithe Andersdatter Arcander. Rynes i Vefsn, Petter Dass, Peder Falch, Ingebrikt Hals, Alexander Gyth, Sophie Gyth, Jørgen Nielsen Agersborg, Jørgen Agersborg, Petter Dass Agersborg, Knud Agersborg, Henrik Agersborg, Elen Marie Nikoline Olsdatter, Ole Jørgen Gyth, Vigdis og Olga Gyth, Mølnremma, Mikal Gyth, Edvin Andreas Gyth, Ole Emil Gyth

2005 Eit lite stykke Norge – av Ola Aakervik
Åkervika, Røssvatnet, Hatten, Remma, Heimigarden, Vestre Bakken, Bakken,

2005: Ved høystakkstonga – av Ola Aakervik
Elsmoen i Susendalen 60-tallet,

2005 Bjønn-Ola – av Henry Almås
Ola Andersen f. 1787 på Steinremma, Perjord, Blåfjellet, Perjordhesten, Almåsen, Drevja, Johannes Nilsen, Kummermoen, Ola skjøt 20 bjørner, vargbær, bjønnsaks,

2005 Jengelbua, “Grane-hytto” – av Bjørn Ivar Lamo
Hytta ble bygd rundt 1870, Børgefjellet, Jengelen, Jengelbua, Jørgine Nilsen, Johan Eivindsen, Magnhild Eivindsen, Alf Stormo, Nils Solhaug, Irene Lien, Einar Lien, Jan Eivindsen, Hanse Evensen, Åsmund Lien, Åsmund Eivindsen, Garberg, Jan Pedersen, Brynvald Valrygg, Torbjørn Andersen, Einar Valrygg, Johan Wilhelm Arntsberg,

2005 Erling Kapskarmo – av Andi Gunnarsen
Harald Lie, Fellingfors, Odin Bakken, Helga Kapskarmo, Fossevangen,

2005 Han far og han bestefar – Anton Richardsen – av Reidun Brennhaug og Sonja Aasen
Rolf Richardsen, Anton g. m. Brita Anna Svedberg, karbidfabrikk i Alby, Milda Nilsen, Milda Valrygg, Birgit Forsmo,

2006 Marcus-ætta i Vefsn; Forsmo-greina i Drevja – av Gunvald A. Fredheim
Marcus Olsen (1697-1769), g.m. Berithe Jonsdatter fra Straum i Drevja, g. på nytt med Ane Jonsdatter fra Forsmo i Drevja. kapellan Ole Pedersen Broch, Dolstad, Drevjavisa, Andås, Marcus Jonsen Andås g.m. Elen Jørgensdatter – gift på ny med Marith Nilsdatter fra Almlia, Jacob Marcusen druknet 14. april 1872, Karen Dorthea g. m. Ole Jørgen Nilsen, Else Johanne Jacobsdatter,

2006 Om hytter og fritidsliv fra midten av tjueåra og fram til bilismen rundt 1960 – av Arne Jacobsen
Grethe-hytta, Grethe Holt, Johan Jenssen-Hals, Lillegutt Jacobsen, dyrlege Carl Jacob Emil Clausen, Aabakken, Jenny Johannesen, Aksel Rørvik, Kornelius Jensen,

2006 Vefsninger og anlegget på Ofotbanen – av Espen Andresen
Dortea Olsdatter – Stormobakken i Øver-Svenningdal, Ola Ingebrigtson, Petrine Eriksdatter, Trygve Finsås, Anders Arnsberg, Anton Forfang, Martin Jakobsen – Ømmervassbukta,

2006 Mosjøens utvikling gjennem 70 aar (1-3) – av Edvin Tverå
Kvalforsnaustet, Karl Jacobsens enke, Rosvoldnaustet, Andreas Haukland, Otinius Pedersen, Einar Hundaalvatn,

2006 Evakuering og storlaks – av Fredrik Ekrem
Astrid Vikdal, Borghild Ekrem, Marta Erlandsen, Bergljot Forsjord, Hjalmar Ekrem, Fieseler-Storch fly, Rossvollfjellet, Apenes, Odd Nilsen, Petter Kvalfors, Helge Kvalfors, Ernst Vollpert, Kurt Kröger, Ernst Hansche, Per Mikaelsen

2006 To vener – av Harald Berntsen
Peter Bolstad, Johan Nygaardsvold, Albertine f. Brandslet, Karen Bolstad,

2006 Olav Rystad, idrettsmann, jeger og friluftsmannen – av Johan Kjerringnes
Asbjørn Brennhaug, Sigurd Grøvnes,

2006 Minner fra min prestetjeneste i Hattfjelldal – av Karl I. Hauge
Johannes Halten, Karl Helmersen, Øystein Blix, Andreas Aakervik, Bara Andersen,

2006 Are Tustervatn – av Karl W. Aakervik
G.m. Elen frå Tortenlia, Mor: Emma Larsdotter frå Moldremma, far: Andreas Olsen frå Herringbotnet, Hålogaland ungdomslags medlemsblad; Midnattsol,

2006 Olderskog II, 1940-46 «Lille Berlin» – av Odd Forsmo
Lili Forsmo f. Oksendal, Ottar H. Øksendal, Petter Olsen Olderskog, Sigmund Forsmo,

2006 Oversikt over tyske avdelinger/institusjoner i Mosjøen og omegn 1940-1945 – av Odd Forsmo
Fangeleirer: Drevja, Trofors, Eiteråsen, Hattfjelldal, Hjartåsen, Kroken, Grønsvikosen, Korgen,

2006 Krigstid og arbeidsteneste i fjellbygda – av Ole Rabliås
AT-gutt, Nazihaugen, Karihaug,

2006 110 år med vei- og brubygging i Fiplingdalen – av Trond Brennhaug
Brumester Ole Forset, Johan Andreassen, Peder Hågensen, Anton Bustadmo, Hans Kroken, Jarle Haugaløkken,
2006 Nikolai Larsen – grenselosen som freden gløymde Svein Aarsnes Tomas Larsen, slaget på Tangen – Majavatn, Joralf og Borghild Kvannli, Gunnar Wie,

2006 Meierier og meiersker i Nord-Vefsn – av Tore Drevvatne
Drevja meieri – 1898, Ola Granmo, Marie Larsen – f. i Stangvik i Romsdal i 1877, Kristense Nilsdatter Strøm – f. på Straum i 1870 – far: Nils Andersen, mor: Elen Johnsdatter, Anne Aronsen, Kåre Brattbakk, Mosjøen meieri – 1885, Fustvandets meieri – 1901, Karen Mjåvatn, Amtsagronom Breirem, Drevvatn meieri – 1901, Martine Olsen f. 1881 i Drevja – far: Ole Johan Monsen fra Stenhaug, Martinius Johannesen, Synnive Pedersdatter, Anne larsen fra Nesna, Inga Iversen f. 1880 i Varpen ved Finneidfjord – far: Ivar Rolfsen – mor: Kristense Ivarsdatter fra Sund. Andreas Haugen, Kristine Thomassen Moen fra Drevassbukt, Christian Morisbak,

2007: Edvin Tverå: Mosjøens utvikling gjennem 70 aar
Jakob Jakobsen (Olderskog-Jakob), Daniel Skog, Danel Arntso (skorstenmurer), Johannes Larsen, skomaker Ole Jensen, Johan Nilsen Bjørnaa, Per Flaa, Olf lden, Elias Lamo, Jakob Høvik – baker, Arne Baatstrand – bakeri, Alfred andersen, Emilie Justad, Per Kristian Alsgaard, Halvdan Vik, Aage andersen, Jakob Arntsen, Ole Nilsen Jondal – første håndverker i Mosjøen – baker fra 1840-åra, Ole Hermand Schrødr – fra Leirfjord, Peder heitmann, Erik Sjursen, Nils Johnsen, Jette Dahl, Nilsine Aune, Anders Forsjord, Per Kristian Skog, Johan P. Kjerstad (Kjærstad), Lars Vik, Andreas Bech Jürgensen, Nils Jensen, Elnan,

2007: Bjørghild Hjerpås: Et møte med Alf Vie
Spølremme, Ingeborg Ruud, Ingebjørg Kappfjelli,

2007: Bjørn Ivar Lamo: Terje Lund (1945-2000)
Johan og Soleig Lund, Torstein Lund, Ragnar Lund, Steinar Lund, ore Lund, Alf Moen, Peter Brøløs, Norvald Solvang, Odd Vindstad, Per svendsen, Knut Aune, Geir Henningsen, Odd Bolstad,

2007: Odd Forsmo og Bjørn Olderskog: Olderskog III, boligbygginga
Rolf Gunnar Aanes, Sverre Pedersen – Trondheim, Dagfrid og Reidar Olderskog, Maren og Bernt Olderskog, Edel og Kristoffer Skjervstad, Johan H. Heir, Terje Smedseng, Rolf Olderskog, Asbjørn Aanes, Hans E. Hansen, Jan Otervik, Will Pettersen, Lars Isaksen, Bjørn Vangen, Bjarnhild og Georg Lie, Leif Øksendal, Ragnar Remmen, Oddmund Heir, Jarle Try, Anna og Leif Herring, Anna Herring – første butikken på Olderskog – 1950,

2007: Dagfrid Grannes: Ferdabrev til «Kålo»
Dagfrid Grannes, f. Andersen, f. 1894, d. 7.1.1990, g.m. Erling Grannes, Tangen i Majavatn, Majavasstragedien 6.9.1942, Sara Bjørnå g. Fokstad, Jenny Bjørnå,

2007: Leiv Nes: Glimt frå mi første tid i Vefsn
Leiv Nes (1910-1992), Anders Todal, Ester Herring, Tordis Herringbotn, Åsa Halligard, Agdis herring, Åsa Ånes, Sverre Herringbotn, Åge Ånes, Bjarne Steffenrem, Erna Johansen, Olav Heimstad, Erling Kalvmones, Egil Almdal, Olav Herringbotn, Mekkal Ånes, Kristian Herringbotn, Herringen, Straumsåsen,

2007: Asbjørn Eidnes: Minne frå ein uvanleg sommar: På arbeidsteneste i Hattfjelldalen 1942
Arbeidstjeneste, Håkon Karlsen, Røssvatnet, Kolbein

2007: Svein Erik Reinfjell: Reindriftsminner
Thomas Renberg jr., Thomas Renberg sr., Elsa Laula Renberg, Olaf Kristoffer Renberg, Arne Appfjell, Nils Appfjell, Eugen Schice, Karen Renberg, Sten Renberg,

2007: Kristian Halse: Kaffistova i Mosjøen 100 år
Jon Try – redaktør i Nordlands Folkeblad, S. M. Sivertsen, C.M Havig, Harald Langjord, Albert Nilsskog laga inventaret, urmaker Ole Mo, Andreas Nilsskog laga tegninger med rammer – disse er gitt til bygdesamlinga i Vefsn, Odin Benum, Ola Nergård, Tormod Bjørgum, Lina Tustervatn, Oddbjørg Tustervatn, Liv Remmen, Kristian Tustervatn, Arne Aalbotsjord, Magnhild Sausjord, Per Bergrem, Martha Nes, Solfrid Einrem, Rudolf Forseth, Dagfinn Steinrud, Ottar Stuvland,

2007: Gerd Aagnes: Poståpner Karl Alf Magnor Johansen
Karl ble f. på Finneid i Salten – 30.7.1907, d. 1.7.1993, g.m. Asta Leifseth, far til Karl: Jakob Johansen, mor: Johanne Johansen, Eva Horton, utvandret til Galapagosøyene i 1926, motorskonnerten ULVA, Inger-Anna Klaveness,

2007: Johan Forsmo: Øvervegen – tankar og gamle minne
Forsmo, Battbakken, Granåsen, Rokåsen, Hellfjellet, Langmoen, Baågneset,

2007: Bjørnar Ingulfsen: En merkelig hendelse i Sørvassdalen i 1962
Torbjørn Olsen, Erling Erlandsen, tragedien fra Sørvassdalen i 1857, Ingeborg Anna Jensdatter g.m Ingebrigt Johnsen, Ole – 17 år,

2007: Johan Kjerringnes: Jakob Vetleseter (1904-84)
f. 1904, d. 1984, g.m Mary f. Grubben, Anna og Alv M. Sjåvik, Klara og August Grubben, Karl Ingebrigtsen,

2007: Ole Justad: Min første tur til Lofoten
f. okt. 1885, d. nov. 1984, Hans Sjursen, Kristian Mathisen – Åkvik, Konrad Haldorsen – Kvalnes, Elias Larsen – Sørnes, Ludvik Veding, Peder Nilsen -Valberg, Mikkel Jørgen Eliassen, Edvard Søttar, Jørgen Kolbeinsen, Anders Andersen – Grønvik, Jørgen Pedersen – Hellesvik, Elias Pedersen – Hjartland, Oluf Pedersen, Alfred Nordsjø

2007: Leif Øksendal: Glimt frå krigen 1940-45
fenrik Reppen, Anton Telnes, Johan Lien, Einar Øksendal, Adolf Fagerbakk, Johan Danelso’, Lars og Asbjørn på Bjønnmoen, Bernhard Aufles, Erling Øksendal, Arne Smalås, Andreas Skog, Torolf Ravatn, Birger Fallmo, Kristoffer Skjervstad, Solmund Langjord, Roald Bjerkeseth,

2007: Gunvor Svartvasmo: Glimt frå eigne skoledagar i dei harde trettiåra
J. Chr. Olssen, Martha og Leiv Nes, Inga Arntsen, Signe Iversen, Anny Svartvassmo, Kristian Tustervatn, Einar Riiser, Inga Arntsen, Lasse Mikaelsen, Harry Tverå, Fredrik Ekrem, Erling Tvarå, Frits Jacobsen, Bjarne Jacobsen, Keif Andreassen, Oddmund Ørjevatn, Harald Elstad, Edith Sivertsen, Inger Drevland, Margit Hagevold, Jorun Morisbakk, Lilly Bjørngjeld, Ruth Nilsen, Inger Johanne Weding, Brynhild Blåfjell, Anny Skogsås, Kirsten Wold, Solveig Ravnå, Ingeborg Willumsen, Synnøve Borkvik, Solveig Ludvigsen, Åse Knudsen, Ruth Johnsen, Ellen Bjerkeseth, Ruth Perjord,

2007: Halvard Lundestad: Ku- og oksenamn i Vefsn
Trygve Remmen, Ingrun og Frans Brauten, Gerda Lundestad,

2008: Edvin Tverå: Mosjøens utvikling gjennem 70 aar (8-11)
Ole Johansen (Sjaamo-Olæ), Olaf Grav, Karl Johan Aas, Halfdan Jacobsen, Marcelius jacobsen, gravør Fjellberg, smed Holm, urmaker Adolf Schei, Andrea Forsjord, Siri Halvardsdatter, Andreas Haukland, David Monrad Johansen, Ane Ivarste, Jens Danielsen fra Laksfors, Gammel-Ivar Ivarrud, Mikkel Larsen, Jacob Vedvig, Rone (Hjeronimus) Forsjord, Ole Henriksen fra Torjorda, Hans Erikso, Karen Johanste, Blind-Kristian, Lars Nirso, fiskehandler Edvard Søttar, Maren Arntsen, C. M. Havig, Karl Jacobsen, Godtemplarlaget stiftet 9.4.1882 av Johan Kristiansen fra Namsos, Løytnant Ville (derav Villes veg)
2008: Aaslaug Bolstad: Oline Marie Larsdatter Ingebrigtsen (1847-1928)
Første jordmora i Hattfjelldal, Gift med Ole Johan, foreldre var Lussie Olsdatter og Lars Gryteselv, Nikoline, sønn: Inge Johan f. 1871, Bergitte Lukkassen, Marie Tustervatn, Lucie Havig, Ellen hemingsdtr., Ottar Olsen Slettbakk, Dagfrid Havig,

2008: Solveig Jacobsen: Karen Kvernmo Olsen (1895-1982)
Født på Geitstranden i Skaun kommune 3.4.1895,  Oline Larsdotter, Dina Olsen, Hilmar Johansen, Bodvar Havig, Hallfrid Olsen, Hemming Slettbakk, Ida Gryteselv, Oddbjørg Slettbakken, Kåre Olsen, Olav Granmo, Anne Slettbakk, Nils på Granmoen, Olav Olsen, Inge Johan Olsen, Åsta Buge, Ingrid Nitavskis, Oddveig Bolstad,

2008: Emil Knudsen: Erindringer fra gruvedrift i Svenningdalen og oppholdet i Grane og Hattfjelldalen i 1880: Per Flå, Mikal Sivertsen, Even Sund, Antonio Draghi, Andreas Bech Jurgensen, baker Eliassen, amtsagronom Nøkleby, Weidemann, Elnan, Per Jacobsen, Aubert, Holst,

2008: Lasse Mikaelsen m.fl.: Gunhild Sofie Andersen Svanevand
F. 19.6.1889 i Velfjord. Datter av Mathias Andersen og Anna Andersdatter, Lars Bergli, Martin Barrock, Kristian Toven, Lars Stinnerbom, Kjell Nicolaisen,

2008: Knut Skorpen: Kistedammen på Langjordsætra
Astrid Langjord, Harald Langjord,

2008: Per Sjåvik: Gatenamna våre

2008: Per Sjåvik: Vassvegen
A. P. Alsgaard, Villes vei – kaptein/ingeniør Ville, telegrafinspektør Fredrik Schroeter (Schroeder)

2008: Halvard Lundestad: Hesteavl og hingstar
Bjarne Spjelkavik, Harald Lundestad, Ivar Lundestad, Karl Sørstad, Petter Chr. Holst, Anders Hansson, Benjamin Conrad Christie, Even Sund, Andreas Zahl Alsgaard (d. 1907), Jon Halvorsen – Dalen i Hattfjelldal, Hans Svare, A. B. Jürgensen, Ole Lossius Norum Johnsen, Josef Gyth, Lars Thorsen, Lars Nilsen Fjelddal – Hemnes, Vefsn hesteavlslag, Oddmund Heir, kaptein Nilsen – Åkvika – Dønna, Egil Daleng, Tore Thorsen, Olav Granmo – Hattfjelldal, Kristian Vatshaug – Drevja, Torolv Skog, Jens Skog, Drevja hestavlslag, Fredrik Sæterlid – Hattfjelldal, Erling Paulsen, John Nyholm – Tärna, Georg Åsen, C. M. N. Havig, Benjamin Lundestad, Oluf Bjørnaa, Anton Bustadmo, Eilif Remmen, Harald Lie, Schelderup Hals, Norvald Lundestad, Simon Straum, Gunnerius Dalen, Sverre Daleng,

2008: Johan Kjerringnes: Daglegliv ved Røsvatnet – før, under og etter oppdemminga
Eline Sjåvik, Alf Sjåvik, Jenny Bessedør Heggmo, Ingrid og Aril Vaage, Jan Kjerringnes,

2008: Kolbjørn Eriksen: Hattfjelldal hundegras
Torbjørn Ravatn, Vefsn forsøksring, Nils Granmo,

2008: Arne Jacobsen: Påsketuren 1951
Bjarne Olderskog, Inga Erlandsen, Per Jacobsen, Sverre Erlandsen, Anne, Jørgen, Bjarne, Oddmund, Bergljot, Arnlaug og Svein Erlandsen,

2008: Trond Brennhaug: Susna skytterlag
Susendal Skydeforening stiftet i 1877, Carl Aasli 1. formann, Torgeir Svenskvoll, Mathias Mathisen, Guttorm Svenskvoll og Ole Estensen. Anthon E. Lie, Guttorm Larsen, Torger Larsen, Hans B. Trallerud, Anton Bustadmo, Edvard Villan, Sivert Olsen Sørgård, Hans Slettfjelli, Esten Estensen, Edevard O. Sørgaarden, dameskyting; Vigdis Fagerbakk, Dagny Kobhaug, Aslaug Kampli, Liv Bolstad. Edvard K. Ivarrud, Hans T. Haugen, Johan S. Ivarrud, Edmund Engan, Sverre Vollan, Søren Ivarrud, Martin P. Åsli, Even A. Åsli, Mathias Fagerli, Einar Eggen, Agnar Bråten

2008: Trygve Jensen: Historien om et hus
Johan Jakob Mathias Johannessen f. i Kvanndalen 19.7.1830. Sønn av Johannes Henrik Olsen og Ane Johanne Davidste f. i Drevvatn/Elsfjord, disse dreiv Kvanndalen fra 1820 til 1847, Johan Jakob gifta seg med Ane Johanne Danelsde – f. 21.6.1834. Mattis Sjurson, Daniel Mattisson, Jorun Jensen, David Monrad Johansen, Bleng – vann/fiskesø tilsatt syre, Gjertrud Klausen, Elen Hansde fra Almåsen i Drevja, Mikal Dass Johansen, Marie Barth, Johan Johansen g.m. Olina Pettersen (1862-1908) – fra Tjøtta, Edvin Johansen, Helene Johansen, Ingebjørg Johansen,

2008: Peter Grolid: Fjøsbygging i 1930-åra
Nils Grolid, Rønnaug Slettbakk, Magnus Grolid, Anna Slettbakk, Iola Haugen, Lovise Vesterbukt, Albertine Grolid, Arne Martinsen, Hans Nilsen, Arne Granmo, Mattias Skogstad, Morten Grolid,

2008: Per Smørvik og Aksel Valberg; «Til signing for seg sjølv og bygdi»
Anne Ravnaa, Ingvald Olsrud, Andreas Skogsaas, Inga Paulsen, Nils Gluggvasshaug, Halvdan Abel, Lydia Olsrud, redaktør Try, Jens Haugen, Randi Tamnes, Konrad Nygård, Valter Haustreis, Bjørg Haustreis, Nelly Haugbakken, Gunnbjørg Haugen, Astrid Valstad, Leif Solvang, Sigmund Valrygg, Søren Haugbakken, Sigurd Grane, Jorunn Solhaug, Jan Edvardsen, Nils Nystad, Magne Solvang, Borgny Finsås, Kirsti Daleng, Grethe Solvang, Laila Forsmo,

2008: Kristian Halse: Lyrikksøstrene Magnhild Myrnes og Astrid Langjord
Foreldre: Beret Langjord, Olaus Myrnes, farfaren var: John Ottesen (1818-1904), Nordland Folkeblad, Helgelands Tidende, presten Pale, Ragna Myrnes, Olav Langjord, diktsamlinger: Flyg mine fuglar”, “Ei lita gjente gøymer seg”, Hans Daniel Olaussen Einbu, Liv Sunde,

2008: Leif Morten Aas: Leif Mathias Aas og det løfterike landet
Sønn av Mathis Perrson Aas og Lovise Bergithe Paulsdtr., g. m. Sara Berntine Jakobsdatter – f. 20.11.1894, d. 26.5.1971, Paul Dagfinn Aas, Erlin Grannes, Bjørnådalen, Egil Ravnaa, Hans Einbu, Nils Ravnaa, Johan Bjørnaa, Leif og Sara fikk 2 barn; Harold og Turid, Edvin Riksheim, Fokstad,

2009: Egil Bogfjellmo: Ivar Kristoffer Strompdal
Knut Martinius Strompdal (f. 1881), Julie Lovise Amalie Strompdal (f. 1884), Ivar Kristoffer Strompdal (f. 1886), Marie Elise Hildora Strompdal, Ingebrigt Bernhard Strompdal, Gustav Hilmar, fra Svatsum i Gausdal, Iversli, Knut Hansen, Johan K. Olsen fra Tømmermo, Hans Knutsen, Elen Larsdotter, Anton Fjellbu, Ivar ble g. m. Olga Bertine Fagerli, detter: Liv Gunhild (f. 1921), Inga (f. 1923), Kjartan (f. 1935), Bjørnådalen, Ivar døde i 1957, Gjallarhorn, første bok: Arven,

2009: Gunvor Svartvassmo: Middelskoledagane – ei brytingstid
Fru Alnæs Knudsen, Signe Rodahl, Åse Knudsen, Kirsten Wold, Rannveig Hergot, Grethe Strøm, Ellen Bjerkeseth, Ingeborg Willumsen, Borghild Høglo, Gunvor Svartvassmo, Inger Johanne Weding, Inger Norderhus, Signe Rodahl, Kirsten Wold, Ruth Perjord, Ranveig Hergot, lærer Eldholm, Lasse Mikalsen, Ragnar Østvik, Polle (Martin) Tollefsen, Rolv Horsberg, Anders Gudal, Sigvart Riiser, klokker Horsberg, Lars Bjerkeseth (redaktør i Nordlands Folkeblad), Gerhard Vee,

2009: Ludvig Ludvigsen: Krigen 1940-45
Ludvig Ludvigsen, Ottar Ludvigsen, våpentransportene fra Visten, Majavassaffæren, Ludvig Finseth, Leo Ludvigsen, Hagen Tosdal, Inge og Johan Simskar, Karle mellingen, Ludvig Johansen, Åma og Petter Simskar, Konrad Fjellbekkmo, Paula Ludvigsen, Johan Lien,

2009: Odd Forsmo: Barndomsminner fra Olderskog på 1940 og 1950-tallet
Ottar Hansson Øksendal,  Lydia Olsrud Nordland, Anna Øksendal (f. Olsrud – 1884), Kari Vangen, Kåre Vangen, Arne Aalbotsjord, Ingvald Olsrud, Godfred Svendsen, Åse Gullhav, Kirsten Isaksen, Laila Forsmo,

2009: Trond Brennhaug: Til Sverige i januar 1945
Sigurd Olsen, Otte Olsen, Arild Johansen, Oddmund Johansen,

2009: Ann Kristin Klausen: Bergtatt i Svenningdalen
Anton Draghi, Per E. Flaa, Ole Andreas Johnsen Haustreis, Nils A. Nilsen, Gulle B. Eliassen, S. M. Sivertsen, Emil Knudsen, Tønnes Larsen, Anders Nilsen, Jakob Knudsen, Even Sund, Andreas Skogsaas, H. og C. Bache Wiig, Otto Witt

2009: Dag Utnes: Ålefiske i Vefsnfjorden
Reidar Utnes f. 1910 – ålefangst på 1930-tallet, ver teine 2-4 sild som agn, redskapene ble plassert på 8-9 meters dyp, Alterneset, Skalandsbuka, M/K Heimen,  ,

2009: Espen Andresen: Alcoa og Elkem i Mosjøen: aluminium, kunnskap, profitt og organisasjon
J. Reid Clark, Ove Sandberg, Ole Ferdinand Andersen – ordfører i Mosjøen, Jan Sejerstad, Paul Muller, Georg Hagerup Larsen,

2009: Ellen Gyth Forsmo: Minner om barndomstiden på Elvebakken
Lina Lucassen, Søren Rokkertsen fra Forsjorda (1819-1888) – g.m. Dohea Pedersdater (1832-1916), Ludvig Jørgen Lucassen (1856-1914), Lina Pauline Sørensdatter (1860-1941), Einar Ravnå, Erling -, Ellen – og Vigdis Forsmo, Halvdan Sundlo, Johan Erlandsen, Petra Bakken, Dagny Elnan, lærer Krosshavn, Anne Lise Tverå, Bodil Skaar, Inger Johanne Bjørnvold, Berit Mørkved, Åsta Tverå, Borgny Øybakken, Ellen Gyth Forsmo, Egil Berg Nilsen, Karl Johan Eliassen, Odd Jacobsen, Martin Marken, Jacob Faye, Lars Bjerkeset, Harry Jacobsen, Bjarne Skåle, Fritjof Angermo, Karl Solbakk, Leif Bertelsen, Helge Søttar,

2009: Edvin Tverå: Tauskjeringæ
Hans Jenso, Lars Hanso,

2009: Johan Forsmo: Walter Solli – ein talentfull sambygding
Mekal Dambak, Arne Rossvol, Odd Grønmo, Ola Reistad, Ove Larsen, Hilmar Aleksandersen, Arnold Kvistvik, Kristian Larem, Nils Rognygg, Kristian Almås, Thor Hauknes,

2009: Jostein Lorås: Skogbranner i gammel tid
Carl Aasli, Ole Olsen fra Tralerud, Iver Haugen, stormnattein i 1837, brannsommeren 1853, Andreas Bentsen, Andreas Bendiksen,

2009: Karl W. Aakervik: Remma i Åkervika (gnr 74 bnr 3)
Mikkjel Kristian Olsen (f. 21.6.1806, Ane Kolbeinsdtr. fra Varntresk (f. 1798), Kolbein Olsen. Beret Mikkelsdtr., Ole Olsen, Brynhild Mikkjelsdtr.,

2009: Kjell Øksendal: Olav Øksendal, ein stor båtbyggar
Olav Angell Øksendal (1891-1976), g.m. Borghild, datter: Agnes – g.m. Ragnar Solhaug, Peder Larsen (Stimo), Pe’ Larso’, Leif Øksendal, Lot (framløt og bakløt), Rong (framrong og bakrong), framskøtrot og bakskøtrot, betrot, keip, kjøl, hals, år, stake, ripe, rem, medhud, vaterbord, langnise, Arne Arstad, Einar Ravnå, Karl Forsjord, Egil Baafjelldal,
Nils A. Haugen, Albert Øksendal,

2009: Ola Åkervik: Sagbruket i Åkervika 88
Grendesaga satt opp i 1957, kjøpte den gamle saga på Fellingforsen – av Vilhelm Paulsen, Nils Grubben, Erling Paulsen, Ola og Benjamin Danielsen, Matias Andersen, Ola Jakobsen, Matias J. Sjaavik, Andreas og Jakob Mikkelsen, Anders Monsen, Daniel Johansen, Sagmoen ved Åkervikelva, Gunnar Tustervatn, Arne Lukkassen,

2009: Ole Rabliås: Turistliv ved Røssvatnet for 80 år sidan
Theodor Caspari, “Kolbein”, Bessedør,

2009: Per Granberg: Kalk-Ola, gardbrukersønn fra Ringsaker som for 160 år siden ble stor kalkbrenner i Nordland: Ole Arnesen Saugstad f. ca. 1730, g. m. Marthe Arnesdotter Skundberg f. ca. 1733, sønn: Arne Arnesen f. i Snertingdal ca. 1758

2009: Peter Grolid: Muntre minne frå krigstida 1940-1945
Lars Stormli,

2009: Jon Fagerhol: Tru, von og kjærleik

2009: Per Smørvik: Jon Fagerhol
F. 1872, d. 1955, g. m. Elise som døde i 1975, kom til Mosjøen i 1907, Ivar Aasen, Jens Kåre Engeset,

2009: Terje Dorp: Krigsopplevelser 1940
Reidulv Hov, doktor Johnsen, sykepleier Ragnhild Angermo, Konrad Olsen, skomaker Ivar Pedersen, Teodor Moe – engelske soldater, Lydia Olsrud, Vally Furrø, Yngvar Angermo, sersjant Per Funder, Arvid Nordgård, Kristian Sundlo, Pål Mikalsen, kaptein Bjørkmann – svensk, Orvin Olsen, kaptein Rygh, kaptein Båtstø fra Leirfjord, løytnant Sæterstad fra Hattfjelldal, fenrik Lukas Lukasen, Harald Nordgård, Knut Thommesen, løytnant Kaae, sersjant Asbjørn Herring, Tørris Tørrisen,

2009B: Emil Knudsen: Erindringer fra gruvedrift i Svenningdalen og oppholdet i Vefsn, Grane og Hattfjelldalen i 1880: Per Jacobsen, Ernst Brodkorb, Nelson Brodkorb, Nils Andersen d. 1879, Nils Larsen, Nils Johansen, Hemming Grolien, Marius Holst, Elnan,

2009B: Randi Einrem: Mat og måltider i Bjørnådalen midt på 1900-talet
Petter Einrem, Åge Granås, Emmy Åkerøy, Solfrid Einrem, Berntine Einrem, Laurine Jensine Rafaelsdatter, Lars Einrem, Ester Hansen, Randi Einrem, Frode Einrem, Bjarne Einrem,

2009B: Gunnar Stavli: Barneår i Mosjøen 1940-1945
Lars Tverå, Arne Larsen, Hans Tverå, Sverre Nilsen, Oddbjørn Pedersen,

2009B: Edvin Tverå: Folkemusikk I, 1946
Artikkelen sto i HA den 20.23.45, Ivar Henriksson Angermo, Einar Nilsskog, Nils Rognrygg, Stor-Strokmo-Anders, Jakob Ivarsson Angermo, Nils Jørgen Aanes, Aanes-Henrik, Ole Olsen – Kulstad, Nils Kulstad, Jakob Israelsen – Langmoen, Ole Nilsen Nyland, Ole Jakobsen (Kjøl-Ola f. 3.4.1824, d. 26.4.1905, Johan Schille, sønn av Kjøl-Ola – Olaus utv. til USA, Ivar Rognryggmo (Litl-Ivar), polsdans, drevjapols

2009B: Ove Larsen: Folkemusikk II, 2009
Edvin Tverå, Nils Rognrygg (1898-1991), Jakob Ivarso Angermo, polsdans, drevjapols, David Monrad Johansen (1888-1974), Kristian Almås, Oleiv Båtstrand,

2009B: Gunvald A. Fredheim: Teodor Moes veg
Teodor Marius Jørgensen Mo f. 1.3.1875 på Øvre Mo gård, d. 20.2.1958, sønn av Jørgen Brygmann Hansen Mo og Marie Magdalena Thorsdatter fra Tjøtta, gift første gang med Emma Larsdatter Vikdal, Lorentz M. Angell, Anders Dass, Mathias Arntzen Lindset, Fredrik Eskildsen (1703-1776) – skarpretter for Helgeland og Salten, Peter Broch Gyth (1747-1805), Else Elisabeth Pedersdotter, Alexander Gyth på Rynes (1642-1709),

2009B: Odd Forsmo: O.H. Øksendals veg
Ottar Hanso Øksendals f. 1869 d. 1961, g. m. Anna Davidsen fra Grane,

2009B: Johan Kjerringnes: Framveksten av Åkervikgrenda ved Røsvatnet
Fredrik Holst, Nils Jenso fra Brygfjelldalen – ”den norske tjuven”, Kristina Sjulsdotter fra Wilhelmina, Mikkel Olsen, Anna Kolbeinste fra Varntresk, Daniel Johansen – Skaland, Benjamin Danielsen, Dorthe Danielste, Andreas Mikkelsen, ”Klipparbaugen”, Arnt Lukkassen, postmann Ol’ Jørnso, Anna O. Sjåvik, Mathias Sjåvik, Anna L. Sjåvik, Alv M. Sjåvik, Anna Hemingste f. 1868, Benjamin Danielsen, Bernhard Nyland, Ole Kjørstad,

2009B: Berith Pauline Olderskog: Petter Olderskogs gate 59
Petter Olsen f. i Steinlia i Eiterådalen 11.4.1868, g. m. Nikoline Martine Olsen f. i Vevelstad i 1873, Borghild Olderskog, Dagny Olderskog,

2009B: Agnar Bråten: Samegutten Henrik Blinds tragiske bortgang
Henrik Blind f. 20.4.1925 i Arjeplog d. 1948, foreldre: Jon Andersson Blind f. 1889 og Ella Margreta Henriksdotter Palopaa f. 1900, Lars Larsen Vesterfjell, Martin Verdalshaug, Børre Sørgard,

2009B: Halvard Lundestad: Fra gard til grend
Isak Nilsson (1690-1753), Nils Johannesson (1652-1717), Ola Nilsson, Jakob Nilsson, Ola Baltserson f. ca. 1631 d. 1714, Ola Steinarson, f. ca. 1677 i Fagervika d. 1732, Johannes Ingebriktson, f. 1692 d. 1760, Ola Ingebriktson, f. 1715 på Åneset, d. 1779, Israel Hongson, f. ca. 1707, d. 1789, Lars Olson, f. 1749 på Grøva, d. 1808, Lars Larsson, f. 1779, d. 1819, Ola Larsson, f. 1784 d. 1853, Mathis Nilsson, f. 1829, d. 1910, Mikal Ludvik Remmen, f. 1858, d. 1949,

2009B: Reidulf Hov: Amerikabrev
Eudry Mjaavatn Bringsli Shell f. 1933 i Brooklyn, Magnhild Mjaavatn Bringsli (1898-1998), Ivar Finnskog, Kåre Mjaavatn,

2009B: Bjørghild Luktvassli: Kåre Stordal (1923-2005)
Mor: Anna Helena Olsdatter (1896-1986), far: Ola Edvin Stordal, Viklabukta, hesten Jens fra Vikdal, Drevjas Spelmannslag, Nils Johan Øybakken, Kristian Almås, Ole Angermo, Sigmuns Lynghaug, Johan Rossvoll, Odd Vindstad, Norvald Solvang, Halvdan Molid,

2009B: Viktor Sæterstad: På traktorfiske
Anders Jakobsen Varntresk, Sigvald Svendsen, Gudrun Linvik, Otto Sørdal,

2009B: Leif Elsvatn: Inn i sin tid – om skogsarbeideren, organisasjonsmennesket og politikeren Ole Bergli: F. 26.6.1893, foreldre: Paul Bendig Nilsen og Marie Pauline Israelsdatter, g. m. Sigbjørg Granefjell, Bjarne Aaslid, Arne Appfjell,

2009B: Olav Jensen: Avismannen og avholdsmannen Torfinn Skogsaas
F. 11.1.1904 på gården Nordstad, d. 3.6.1980, foreldre: Peter Andreas Nilsen Skogsaas, Kaia Sofie Tobiasdatter Skaga, Solbakken Trevarefabrikk, Mosjøen Hornmusikk, Jakob Hamarheim, sangkoret Samhald, Agnar Drevland, Helgeland Arbeiderblad, Einar Jensen, Leiv Nes, Nordlands Folkeblad siste nummer 29.12.1955,

2009B: Kristian Halse: Barneår på fjellgarden Langvatn
Foreldra: Hjørdis (fra Båfjelldalen f. i 1908) og Kåre Langvatn, Moldrem-skolen, Thomas Renberg, Magne Nordås, Harald Asmund Langjord, Peter Ravatn,

2009B: Olav Tustervatn (1876-1965): Minne frå mitt lange liv
F. 26.2.1876, lærer, ordfører i Hattfjelldal 1917-1919 og 1922-1915, g. m. Maria Ingebergsen, foreldre: Elias Kristian Kristiansson og Gunhild Nilsdotter (fra Åkvika i Vefsn), Anna Simonsdtr. Sjåvik, Bent Krutnes, lærar Systad, Ole Tobias Olsen, skimaker: Nils Kjønikson fra Joesjø kr 4 for et par ski, Gunnar Krutå, Oleanna Mjåvatn, Lars Lynghaug, Benjamin Valryg, Mikal Berntsen, Mikal Strand, folkehøgskole – Grong – Ludvig Benum, Ottar Olsen,

2009B: Kristian Halse: Vefsn bygdesamling blir til
Kjell Jacobsen, Odin Benum, Mosjøen og Vefsn Mållag, Kristian Audne (1860-1847), lensmann Thorleiv Havig, lærar Lukas Skogsaas, M. Jacobsen – Alstahaug Kanikegjeld, Harald Langjord, Nils Mjaavatn, Jon Fagerhol, fanejunker Bjørgum, Perjordstua, Abraham Ravatn,

2009B: Dei som leidde museet (1909-2009)
Thorleiv Havig, Tormod Bjørgum, Kristian Tustervatn, Torolf Spjelkavik, Oleiv Øyen, Ola Nergård, Karen Aas, Dagfinn Steinrud,

2009B: Kjell Jacobsen og Per Sjåvik: Thorleiv Havig (1867-1938)
G. m. Signe Bärnholt, Foreldre: Dorthea f. Neergaard og Christian Møinichen Havig (1825-1912), Lukas Skogsaas, Odin Benum, Dagfinn Havig, Andreas Wright Schult,

2009B: Jakob Romstad og Per Sjåvik: Fridtjov Sjaavik (1885-1947): F. i Skjåvika i Hattfjelldal i 1885, bestefar: Bjørn Mattisson, Norald Skjåvik, lærer i Vefsn, Landvernbataljonen, deltok i kampene rundt Trofors 9. mai 1940, munnladningsrifle, Romstad, Staulan, Thorleiv Havig, Tormod Bjørgum, Vefsn bygdesamling, meldte seg in i NS i 1941, arrestert 10. mai 1945, internert på Vefsn Folkehøgskole, d. 25. februar 1947,

2009B: Solveig Jacobsen: Bent Krutnes (1863-1952): F. på Krutneset ved Røssvatnet i 1863, Amtskolen i Mosjøen 1880/81, g.m. Anna Simonsdatter Sjåvik, Marius Hægstad, lærer i Marka og Austerbygda i Vefsn i 1892, Marka og Austerbygda ungdomslag opprettet i 1902, lagsbladet ”skogluren”, formann i Hålogaland Lærarlag, Vefsn museumslag, Nils Krutnes, Erling Krutnes, Rynesstua, Perjordstua, Magnus Grolid,

2009B: Jon Øyen: Oleiv Øyen (1897-1964): Foreldre: Dortea og Johan Øyen, Toppen, Vefsn Folkehøgskole, Bjørkåsen gartneri i Tromsø, Linge i Valldalen, g. m. Laura Alstad Linge, Vollen på Andås, gartneri, Bondepartiet, formann i Vefsn bygdesamling,

2009B: Mary Oline Stokke Stafseth: Mary Stokke (1914-1985): f. 1.4.1914, fra Beiarn, Baker Karlsen, g. m. Arne Eide, Maren Eide, Sverre Stokke, nordlandsbunader, Mosjøen ungdomslag, Knut A. Lie, Ingrid Sørlie, Karen Aas, Erling Lyftingsmo, Solveig Utgard,

2009B: Johan Forsmo: Kris Skrondal (1920-93)

2009B: Rønnaug Tuven: Karen Aas (1887-1984)

2009B: Kristian Halse og Åsa Floa Steinrud: Dagfinn Steinrud (1929-1998)

2010: Bjørn Vangen og Halvard Lundestad: Kåre Martin Vangen

2010: Asbjørn Hortman: En æra er forbi

2010: Ragnar Lund og Jostein Lorås: Jernbanen, bygd av slitere

2010: Berith Pauline Olderskog: Minner om ei svunnen, nær fortid

2010: Håvard Nilsen: Syv fanger

2010: Lise Katri Andersen: Bestefar i Sachsenhausen

2010: Andreas Wulvik: A. P. Alsgaards veg

2010: Kristian Halse: Johs. Einrems gate

2010: Arne Ånes: Henrik Eliasson Ånes (1862-1937) 

2010: Reidulv Hov: Kunnskaper som gav ny tid utover bygdene

2010: Bjørn Olderskog og Kjell Øksendal: Småbruka på Olderskogen

2010: Postkort
Karl Johansen – Forsjord – f. 1894, Maren Andreasdotter – Ramnåga – f. 1892, Johan Aasen – Hatfjelddal – f. 1893, son av Laurits Johan Åsen – Nygarden – Elsvatn, Ottar Brattbakk, Martin Drevland, Nils Brattbakk, Sisner Johan Antonson Ruderås f. 1893, Gunelius Johannes Jonsson Dalen – f. 1893, Karl Johansen Forsjord – f. 1894, Egil Langvatn, Nils Grolid – f. 1894

2010: Kolbjørn Eriksen: Lomsdal – Visten Nasjonalpark
Georg Kvitfjell, www.detgjemtelandet.no, www.lomsdal-visten.no, Odd og Margit Bønå,

2010: 17. mai 2010 på Bygdetunet, Dolstad

2010: Lasse Mikaelsen: Ludvig på Gullmoen
Dagfinn Molid, Anders Larsso g.m. Dorthea, Marie, Andreas, Jørgen,

2010: Per Sjåvik: «Kokan og kokenes – det e ‘kje det sammæ»
Martha Nes, Inger Kibsgård, Inger Skulstad, Randi Aronsen, Toril Berg, Rigmor Lie, Astrid Seppola, Reidun Nordås, Lars Tungesvik, Johannes Øyum, Steinar Smedseng, Grete Finnestrand, Randi Nordås, Steffen Nervik, Dag Breines, Jan Kjønnås,

2010: Trond Brennhaug: Fra fem til ett skytterlag i Grane
Bernt Laksfors, Greger Høgmo, Daniel Laksfors, landsskytterstevnet i Mosjøen 1915, Jens Haugen, Svenningdal skytterlag, Petter Kapskarmo, Edvard Bustadmo, Annbjørn Brennhaug, Kvannli skytterlag stiftet i 1897, Asbjørn Hortman, Inger Hortman, Eugen Bekkevold, Sivert Langås, Anton Bustadmo, Per Bergli, , Jakob Laksforsmo, Gunnar Lien, Sigvald Ivarrud, Mathis Antonsen, Karl Jacobsen,

2010: Gunvald A. Fredheim: Petter Dass gate
Søren Rokkertsen, Mosjøens første politibetjent; Jacob M. Wedvig, Elias Skinnlo, Petter Dass, Peiter Peiterson Don Dass (1621-1654), Maren Falch (1629-1709), fogd Peder Jacobsen Falch, Anna Jonsdatter, Anne falch, Niels Arctander, Mogens Thileman, Peder Christophersen Broch, Jacob Wirthmann,

2010: Ingeborg Bjørknes: Brev

2010: Tore Drevvatne: En som er glemt
Ella Sagbakk Jacobsen, f. 1901, d. 1988.G.m. Trygve Moe Jacobsen, Leif Austad,

2010: Torbjørn Larsson-Fedde: Drevjen – feltpost no. 14
Nils Flornes, Anton Alfred Forsgren, Adolf Ulriksen, Birger Thorud, Harald Hundal, Oscar J. Wiegels, Arnulf F. Thyness, Lars Brunvold

2011 Alf Skogmo: Grensemerking i 1760 og 1761: Major Peter Schnitler, Strømstadtraktaten, Lars Todahl, Jørgen Holm, Nicolai Krogh, Nils Marelius, Ranserrøysa, Fremjokkrøysa,

2011 Knut Jacobsen: Peder Kjønig Knoph Simonsen: Peder (Per) f. 7.2.1871, sønn av Simon Kristoffer Pedersen Rødli (1827-1922), Peder var g. m. Elen Mathiasdotter fra Skjåvika (1833-1868), Hanna Aminda Mathisdotter fra Sørdalen, Mathis Jakobsen Sørdal, Brynhild Olsdatter, Lars Olsa, Trygve Nordås, Jon Jeremiassen, Kaspari, Ella Bertelsen, Dagfrid S. Ivesund, Kåre Fagertun, fant opp mekanismen på Mausergeværet, Svein Sjelmo,

2011 Aaslaug Bolstad: Ragnvald Rein: Ragnvald Olaus Hanakam, Reinå – f. i Sand i Ryfylke i 1900, d. 1984, g.m. Liv Bolstad – Susendalen, Karen og Peter Bolstad, Vemund, Kari, Asgaut, Borgny, Liv-Unni, Kai, Alf,

2011 Halvard Lundestad: Arne Johan Aalbotsjord: f. 8.3.1911, d. 13.9.1989, g.m. Asbjørg Nordvoll (1914-2005) fra Blåmolia i Beiarn, foreldra var Astrid Magnhilde f. Krutnes (1888-1922) og Anton Marius Aalbotsjord (1886-1975), Paula Johanna Løkås (1906-1975), Anne Marie Simonsdotter (1862-1939), Bent Mikal Nilsson Krutnes (1863-1952), Karen Anna Larsdotter (1848-1891), Andreas Jørgen Adolfson (1843-1921), Julianna Kristiansdotter, Alfred Martin Sakariassen Furnes, Beiarn, Astrid Aalbotsjord, Julianne Aalbotsjord, Anne Lise Aalbotsjord,, Hansine Sæbo, Lars Pettersen Solvang, Einar Kristian Langvatn, Johan Lynghaug, Nils Berdahl

2012: Solveig Jacobsen: Julekorttradisjonen. Anna og Ottar Øksendal, Anna f. Davidsen fra Øvre Vefsen (Vefsn), Ottar Hanso` fra remma i Øksendalen, Henry Cole startet tradisjonen i 1843, Norges første julekort i 1883, Wilhelm Larsen, Nils bergslien (1853-1928),

2012: Kolbjørn Eriksen: Kommunevåpenet til Grane kommune. Arvid Sveen, Asbjørn Hortman, Per thomas Laksfors, John og Lillian Solbakken, Asbjørn Leirbakk, Tone Lien, Arne Stuberg, Kolbjørn Hatlen, Harry Nordgaard,

2012: Halvard Lundestad: Nils Kristian Nilsen Mjaavatn. F. 17.8.1883 på Gofahaugen, Vester-Mjåvatnet, d. 19.10.1951. Far: Nils Jørgen Nilsson (1849-1887), mor: Oleanna Kristine Mathiasdotter (1850-1947), g. m. Marta Kristine Jørgensdtr. (1884-1971), Jakobine Jensdotter (1865-1915) fra Remma i Vefsn, Jørgen Edvard Sletten (1862-1922) fra Sletta ved Fustvatnet, Kari Nilsine Mjaavatn (19114-2011), Maren og Mathias Knutsen Mjåvatn, ungdomslaget ”Framsyn” på Straum – stifta i 1901, Sverre Aakvik, Maren Odine Aakvik, Anders Jørgen Larsson – husmann på Skrapremma, Agnar Drevland, Reidar Storvik, Andreas Straum, Ivar Sletten, Kåre Andreassen, Petter Sletten, Ansgar Straum, Konrad Kolbeindsen, Selma Straum, Olaug Aspnes, Marie Granhaug, Elsa strauman, Elfrida Sandvik, Dagmar Mikalsen, Nils Helfjeld, Jens Haugen, Nils M. Kulstad, Johan W. A. Sand, Jens J. Steiro, Olaf Skøien, Nes Trelastbruk, Egil Havig,

2012: Jakob Romstad: Romstad (gnr. 201, bnr. 5). Romstad av gml. norsk ”rimi” = jordrygg, fra 1876, Jakob M. Nilsen, Anna M. Andersdotter, Jakob Ingebrigtsen, Beret Kristensdtr., Skarpremmen, Jakob Nilsen, Anna jakobsdotter, Mathis Granhaug, Lars Veset, Olaus Steinheim, Jørn og Kjetil Sjåvik, Hans Hoff Pettersen, Kåre helfjell, Torgeir Røsdal, Johan Johnsen Veset, Mathea Jakobsdatter, Ragna Veseth, Ole Tortenli, Jentoft og Solveig Romstad, Jørgine og Olaus Grindstad, Halfrid Holand, Jo Jørgen Veset og Maren, Wiggo Romstad,

2012: Fredrik Ekrem: Den gang da… Odd Nilsen, Bjørg Ekrem, Ingeborg Willumsen, Sigrid Nilsen, Else Greva, Mary Christoffersen, Bjørn Ekrem, Hjalmar Ekrem, Borghild Ekrem, Knut Rogne,

2012: Kjell Øksendal: Han Emanus mæ Ramnågen.
Elias Emanius Kristianson f. 1851 omkom i Vefsn i april 1936, laga trefigurer, Andreas Nilsson, Ramnåga, Bjørnar Holmen, Karen på Osheim,

2012: Henry Almås: Røvarjakta på Tveråsen i Drevjen:
Kristian Larem f. 1893,

2012: Leif Elsvatn: Han Birger i Garsmarken (1905-67): Birger ble f. i 1905, mor: Anne Hansdatter, far: Bernt Jonsen Garsmark, g. m. Maren Eline Olderli fra Olderlia under Vasshaugen, barn: Trgve oddvar, Britt Marie og Ragnhild Synnøve, Mari og jan Svendsen, lensmann Kalkvik, Oddmund Krutå, motstandskapen i Hattfjelldal, Johannes Sjelmo, Anton Granefjell, Jonas Barruk, Eivind Garsmark,

2012: Randi Einrem: Menighetsdiakonisse Maria Einrem (1866-1914): f. på Einremma i Bjørnådalen 8.3.1866, far: Lars Johannesen, mor. Jørgine Petersdotter fra Kvalfors, g. m. Andreas Kristian Eliasson Aanes, barn: Olava, Andreas, Lydia Jørgine, pastor Johan Chr. Selmer-Andersen, fattigpleien i Mosjøen, våren 1896 – stifta Mosjøen og Vefsn Totalavholdsforening, David Monrad Johansen,

2012: Dag Utnes: Det store forliset i Sebuska 1868 III: Gunnar Holand,

2012: Ellen Gyth Forsmo og Gunvald A. Fredheim: Levekårene for leilendinger på Forsmo i Drevja: Thomas Angells stiftelser, Dønnes-godset, Marcus Jonsen, Jacob Marcusen, Nils Jørgen Jacobsen Forsmo, Anne Nilsdatter, Sandra og Erling Forsmo, Marie Angel Forsmo, Johanna Marie Forsmo, Ingvald Forsmo, Jacob Marcusen gikk gjennom isen på drevja-elva den 14. april 1872, Marith Jonsdatter, Sirianna Nilsdatter fra Brattbakken, Eli Thygesen, Astrid Rabben, Ellen Gyth Forsmo, Anders Fredheim, Gunvald Fredheim, Magnus Forsmo, Johan Forsmo,

2012: Grete Heir Statle: Nyrud gård – min barndoms grønne dal
: Christian Møinichen Havig fra Namdalen – lensmann-ordfører-kasserer i sparebanken-magistrat og stortingsmann, Oddmuns Heir, Anders Angermo, kjøpmann Jenssen-Hals,

2012: Kristian Halse: Signe Lita og Bugge Baustad: Sine Petrine Simonsdotter (Simonsen) Bjørnå (Litle Segne), d. 1938, mor: Petrine Kjerstine Gabrielsdotter (1861-1925), far: Simon Karolus Mathiasson f. 1855. Bugge Baustad – dikt om ”Signe Lita fra Bjørnådal”, Barak Einrem, Vefsn Folkehøgskole, Lars Ravnå, Dortea ravnå g. Eiterstraum, Aslaug Aas g. Hagen, Anne Ravnå, Sigvald Hagen,

2012: Knut Jacobsen: «Hva som hendte i Hattfjelldal»: Minner frå krigstida i Hattfjelldal v/lensmann Egil Kalkvik, f. 5. mai 1899, d. 1963, Grethe Kalkvik, lensmann i Hattfjelldal fra mars 1929, rømte til Sverige i 1942, major Sundlo, Andreas Atterli, Lars Krutnes, Arne Lukkasen,

2012: Edvin Tverå: Bennet Didrikso, Ravatne: Elias Perso,

2012: Kjell Øksendal og Ragnhild Eiterstraum: Ungdomslagje – nyhuset i skogen: Ungdomslaget Framsteg UL fra 1906, Forsjord skolekrets, Bugge Baustad, Einar Eiterstraum, Sveinung Langjord, Asbjørn Aas Fallmo, Olaf Ravatsbakk, Alv Ravatn, Reidar Smedseng, Karl Forsjord, Leif Øksendal, Peder Moheim, Arild Øksendal, E. Erlandsen, Kari Forsjord, Einar Ravnå,

2012: Odd Arnulf Forsmo: Mosjøen i 1950-åra. Sett og hørt fra ei smøregrav: Lydia Olsrud Norland, ”Faenfise”=eieren av kinokiosken, Leif Karlsen, ”Øl-Karlsen”,

2012: Kjell Øksendal: Fløyting utanom det vanlege: Ottar Kvalfors, firma Paul Mjaavatn, Reidar Flokkmann, fiskehjell av råvedstenger, Petter Almås,

2012: Ronny Svendsen: Vasselvminner: Vasselva i Grane, Gunnar Trandum, Svend Rollmann Svendsen, Ragnhild Bronkebakken Hjortskarmo, Peder og Ellen Berg, Oskar Løften, Odd Olsen, Jostein Galåen, Kåre Hjortskarmo, Ole og Oddny Stene, banevokter Reidar Ludviksen, Grete Krokå, Arne Veskje, Kåre Moen,

2012: Om forfattarane

 

(Sist oppdatert 23.3.2015)