Forfattarregister

Far etter fedrane. Årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal
1987-2019

Abadie-Maumert, Francois
og Johan Forsmo: Fransk krigsminne i Susendal og Hattfjelldal 1998
Almås, Asgeir: Framtida for Hattfjelldal 2017

Almås, Henry: Gravskikkar i Drevja 1991
Almås, Henry: På gjengrodde stier 2000
Almås, Henry: Bjønn-Ola [Ola Anderson] 2005
Almås, Henry: Ho tante Magnell… 2011
Almås, Henry: Røvarjakta på Tveråsen i Drevjen 2012
Almås, Svein: Lakshuset på Almåsen i Drevja 2013
Alsgård, Gabriel A., sjå Viggo (Gabriel A. Alsgård)
Andersen, Are: Lydia – en av Mosjøens mest markante forretningskvinner 1999
Andersen, Lise Katri: Bestefar i Sachsenhausen 2010
Andresen, Espen: Gunnar Holand (1880-1951). Inspirator for lokalhistorisk gransking i Vefsn 2003
Andresen, Espen: Kultur, inntekt og problem. Heimbrenning i Vefsn gjennom århundrer 2004
Andresen, Espen: Veveriet i Mosjøen 1953-2003. Fra Amerika kom 32 vevstoler 2005
Andresen, Espen: Vefsninger og anlegget på Ofotbanen 2006
Andresen, Espen: Alcoa og Elkem i Mosjøen: aluminium, kunnskap, profitt og organisasjon  2009
Aufles, Sverre: Engelskvillaen på Skjæret 1997
Aufles, Sverre: Trøskersjau på Vestersida 1998
Aufles, Sverre: Tveråga som sagbruks- og fløytingselv 1999
Aufles, Sverre: Kulturskapere i ei krisetid 2000
Aufles, Sverre: Vestersida. Båten, elva og folket 2001
Aufles, Sverre: Korndyrking 2002
Aufles, Sverre: Skogmannsliv i 30-årene 2003
Aufles, Sverre: Vegen til konfirmasjonsskolen i 1947; tilbakeblikk 2013
Aufles, Sverre: Torvmyra 2017

Aufles, Sverre: På tur vestover i fjellheimen 2018

Aufles, Sverre: Folket på Rud 2019
Bakke, Tor Andreas: Barndomsminner fra 50-tallets Mosjøen 2015
Bakken, Are-Mass: Arbeidserfaring 2011
Bakken, Are-Mass: Hyttebygging i det små og storfiske under Pilfjellet. Barndommens grønne dal og en hyttedrøm  2020

Bastholm, Anne-Kristine, sjå Kampestuen, Randi og Anne-Kristine Bastholm
Bentsen, Eileen: Frå “støvel-lugga” til naturell kunst 1991
Bergh, Øyvind: Pinsebevegelsen 1989
Berntsen, Harald: To vener. Peter Bolstad og Johan Nygaardsvold 2006
Biering-Strand, Jan: Den eldste kirken på Dolstad 1999
Bjørknes, Ingeborg: Brev 2010
Bogfjellmo, Egil: Ivar Kristoffer Strompdal  2009
Bolstad; Aaslaug: På tinget – så langt heimefra 1995
Bolstad, Aaslaug: Folket i Atterlia 1996
Bolstad, Aaslaug: Ett langt og to korte – Hallo det er Susendal 1997
Bolstad, Aaslaug: Hans Børresen. Rydningsmannen, gardbrukeren,
politikeren og organisasjonsmannen 2003
Bolstad, Aaslaug: Oline Marie Larsdatter Ingebrigtsen (1847-1928). Pionerkvinne med stort mot og høge mål. Den første jordmora i Hattfjelldal kommune 2008
Bolstad, Aaslaug: Ragnvald Rein Skulemeisteren og samfunnsbyggjaren som vart susendaling 2011
Bolstad, Aaslaug: Sølvskatten i Børgefjell 2014
Brattlie, Randolf: Utbygging av Vefsn videregående skole og AMO-senteret i Mosjøen 2011
Brattlie, Randolf: Wilhelm Hoff Petersen (1926-2011). Jovial tannlege og lokalpolitisk patriot 2014
Brattlie, Randolf: Stiftelsen Termik 2015
Brattlie, Randolf: Ola Markus Steinholt (1934-1970). Avholdt og folkekjær sogneprest i Vefsn fra 1971 til 1984 2017

Brennhaug, Ragnhild: Barne- og ungdomsminne frå Øydalen 1987
Brennhaug, Ragnhild: Frå bureisningslivet i Fiplingdalen 1987
Brennhaug, Ragnhild: Sigvald Hagen 1991
Brennhaug, Reidun: Ei lita soge frå verkelegheita 1989
Brennhaug, Reidun: Skulestell i Fiplingdalen i gamle dagar 1993
Brennhaug, Reidun: Fiplingdal sanitetsforening 1996
Brennhaug, Reidun og Sonja Aasen: Han far og han bestefar – Anton Richardsen 2005
Brennhaug, Trond: Stor-Fiplingdalen. Eldste gården i Fiplingdalen 1995
Brennhaug, Trond: 110 år med vei- og brubygging i Fiplingdalen 2006
Brennhaug, Trond: Susna skytterlag 2008
Brennhaug, Trond: Til Sverige i januar 1945 2009
Brennhaug, Trond: Fra fem til ett skytterlag i Grane 2001
Bråten,  Agnar: Samegutten Henrik Blinds tragiske bortgang 2009B
Bråten, Roar Andre: Svenskvollen i Susendalen 2012
Bugge, Toril: Drag frå eit blandingsmål – susendalsmålet 1988
Børresen, Hans: Innflytterne i Susendalen 1993
Børresen, Hans: Bjørnehistorier fra Susendalen 1995
Børresen, Hans: Første bureisaren i Susendal 1996
Børresen, Hans: Norman-familien og dens skjebne 1999
Bårdvik, Sigmund: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Mosjøen 2001
Baadstø, Randi: Min bestemor Emilie Henrichsen (1869-1956) 2014
Baadstø, Randi: Barndomsminner fra Sjøgata rundt 1950 2015
Baadstø, Randi: Baadstø-brygga og Sjøgata 2017

Clausen, Roald: Kampen mot tuberkulosen i Vefsndistriktet. Helselagshistorie 1988
Dahlmo, Kristian: Blåfjellet i Drevja 1987
Dahlmo, Kristian: Rem-Erek 1987
Dahlmo, Kristian: Soga om draugen 1987
Dahlmo, Kristian: Mann-Lars 1989
Dahlmo, Kristian: Han Vasshøv-Erek 1990
Dalen, Astrid: Kvinner i arbeid 1994
Daleng, Steinar: Med kongen som passasjer 2018

Dorp, Terje: Krigsopplevelser 1940  2009
Drevvatne, Per Drevvatn militære frivilligkorps under “operasjon Elsfjord” 1990
Drevvatne, Tore: Elsfjord kommune 1929-1961 1988
Drevvatne, Tore: Båtbygging i Elsfjordområdet [Del 1] 1989
Drevvatne, Tore: Båtbygging i Elsfjorddistriktet [Del 2] 1990
Drevvatne, Tore: Dagbokskriveren fra Dyrhaug 1995
Drevvatne, Tore: Langs en gammel buveg 1998
Drevvatne, Tore: Jordmora i Luktvatnet 2000
Drevvatne, Tore: Meierier og meiersker i Nord-Vefsn 2006
Drevvatne, Tore: En som er glemt 2010
Drøpping, Arne: Nils Øybakken. Urmaker og altmulig-mann 1995
Drøpping, Mary – Rigmor Rønnes: Møsjøen Sanitetsforening 80 år 1996
Dunfjeld, Sigbjørn: Det samiske kulturlandskapet 1992
Dyrhaug, Per: Båtbyggertradisjon i Drevvatn 1999
Edvardsen, Torvid M.: To dikt 1992
Edvardsen, T. M.: Trongskardingen [dikt] 1993
Edvardsen, Torvid M.: Maret og Knut [dikt] 1998
Edvardsen; Torvid: Til minne om byens første trafikkskilt [dikt] 2000
Eidnes, Asbjørn: Minne frå ein uvanleg sommar: På arbeidsteneste i Hattfjelldalen 1942 2007
Einrem, Randi: Mat og måltider i Bjørnådalen midt på 1900-talet. 2009B
Einrem, Randi: Menighetsdiakonisse Maria Einrem (1866-1914) 2012
Einrem, Randi: Barndom under krigen. Sigrun Olsrud f. 1934 fortel 2013
Einrem, Randi: “Det var sånn tida var”. Møte med tre damer som vaks opp  i mellomkrigstida 2019
Einrem, Randi, sjå også Hvidsten, Inger og Randi Einrem

Eiterstraum, Ragnhild: Ho mor og ho tante Mathea på Aufles 2014
Eiterstraum, Ragnhild: Da krigen kom til bygda 2015
Eiterstraum, Ragnhild, sjå også Øksendal, Kjell og Ragnhild Eiterstraum
Ekrem, Fredrik: Evakuering og storlaks 2006
Ekrem, Fredrik: Den gang da… Minner fra oppvekst i Mosjøen 2012
Ekrem, Fredrik: Først krig på avstand… så okkupasjon her 2013
Ekrem, Fredrik: Året i Vasselv 2018

Elsvatn, Leif: Samisk jordbrukstilpasning 1987
Elsvatn, Leif: Siri Kristensdatter 1987
Elsvatn, Leif: Dolstad 1987
Elsvatn, Leif: Myter og lokalhistorie 1989
Elsvatn, Leif: Sameskolen i Midt-Norge 1991
Elsvatn, Leif: Samekulturen lever! 1992
Elsvatn, Leif: Stevneplassen ved Majavatn 1994
Elsvatn, Leif: Skogsarbeid og tømmerfløting – kombinasjonsnæringer av betydning for samiske lokalsamfunn i Hattfjelldal 1997
Elsvatn, Leif: Markasamene 2000
Elsvatn, Leif: … nach der Mundart von Wefsn. Om språkforskeren Eliel Lagercrantz 2001
Elsvatn, Leif: “Der skal du bygge, og der skal du bo”. Fakta, folketradisjon og myter om nybyggeren Johannes Morterson Hals 2003
Elsvatn, Leif: Ørjan Olsen – et barn av sin samtid 2005
Elsvatn, Leif: Inn i sin tid. Om skogsarbeideren, organisasjonsmennesket og politikeren Ole Bergli 2009B
Elsvatn, Leif: En lesende arbeider – Halvard Arntsen Storhaugen 2011
Elsvatn, Leif: Han Birger i Garsmarken (1905-67) 2012
Elsvatn, Leif: Var der en handelsplass i Grubben på 1600-tallet? 2014
Elsvatn, Leif: Når mytene overtar for lokalhistoria 2015
Elsvatn, Leif: Tradisjonsbæreren Sara Olsdatter 2019
Elsvatn, Leif: Blad fra Susendalens historie. Dagboknotater fra 1812 av professor Jens Rathke 2020

Elvetun, Karlot: Drift i skogene og fløyting i Gluggvasselva 2017

Eriksen, Kolbjørn: Hattfjelldal hundegras 2008
Eriksen, Kolbjørn: Lomsdal – Visten Nasjonalpark. Njaarken Vaarjelimmiedajve – Det gjemte landet 2010
Eriksen, Kolbjørn; Kommunevåpnet til Grane kommune 2012
Erlandsen, Sverre: Krutvatn fjellstue 1991
Ekrem, Fredrik: Den gang da… Minner fra oppvekst i Mosjøen 2012
Ekrem, Fredrik: Først krig på avstand… så okkupasjon her 2013
Fagerhol, Jon: Tru, von og kjærleik  2009
Faye, Gunnar H.: Presten Jacob Aal Faye 1996
Finnmarksfiske 2016
Forshaug, Henry: Tre vefsningar på tur til Trondheim sommaren 1993
Forsmo, Ellen Gyth: Gyth-slekta i Vefsn 2005
Forsmo, Ellen Gyth og Gunvald A. Fredheim: Levekårene for leilendinger på Forsmo i Drevja 2012
Forsmo, Ellen Gyth og Gunvald A. Fredheim: Sigrid  Undset, Helgeland og Bjerkebæk 2018

Forsmo, Ellen Gyth: Minner fra barndomstiden på Elvebakken  2009
Forsmo, Johan: Om Drevjamoen – og et dystert minne frå 1945 1995
Forsmo, Johan: Minne frå Drevja krigsvåren og sommaren 1940 1997
Forsmo, Johan: Johan Kleivhaug – ein markant drevjeværing 1999
Forsmo, Johan: Torfinn Tobiassen – Susendaling med tæl 2001
Forsmo, Johan: Skysskar på tysk. Nokre tankar kring ei hending i Drevja under krigen 2002
Forsmo, Johan: Ein januardag i 1943 2003
Forsmo, Johan, sjå også Abadie-Maumert, Francois og Johan Forsmo
Forsmo, Johan: Heilårs idrettmann og bonde. Samtale med Asbjørn Brennhaug 2005
Forsmo, Johan: Øvervegen – tankar og gamle minne 2007
Forsmo, Johan: Walter Solli – ein talentfull sambygding  2009
Forsmo, Johan: Kris Skrondal (1920-1993) 2009B
Forsmo, Laila og Aksel Valberg: Valter Haustreis – “Bård skolemester” og spellmann 2001
Forsmo, Odd: Olderskog II, 1940-46 “Lille Berlin” 2006
Forsmo, Odd: Oversikt over tyske avdelinger/institusjoner i Mosjøen og omegn 1940-1945  2006
Forsmo, Odd: Barndomsminner fra Olderskog på 1940- og 1950-tallet  2009
Forsmo,Odd: O.H. Øksendals veg 2009B
Forsmo, Odd A.: “Mosjøgutten” Thorvald Stoltenberg 2011
Forsmo, Odd Arnulf: Mosjøen i 1950-åra. Sett og hørt fra ei smøregrav 2012
Forsmo, Odd Arnulf: Bak disken 2013
Forsmo, Odd Arnulf: Da Mosjøen ble verdens midtpunkt. UFO i Øydalen – et 60-årsminne 2014
Forsmo, Odd Arnulf: Kald krig på Helgeland 2015
Forsmo, Odd Arnulf: Det helgelandske språk 2016
Forsmo, Odd Arnulf: Verden er stor, men også utrolig liten 2017

Forsmo, Odd Arnulf: Alle har en historie. Møte med Leif Magnus Karlsen 2018

Forsmo, Odd Arnulf: Nøytralitetsvakt 1939 og 1940 1600 helgelendinger på grensevakt i Sør-Varanger 2019
Forsmo, Odd Arnulf: Harejakt på 1950-tallet  2020

Forsmo, Odd og Bjørn Olderskog: Olderskog III, boligbygginga 2007
Forsmo, Ole: Barndomsminner fra Jamtvollsetra 2002
Fredheim, Gunvald A.: Mo gård i Vefsn. Minner fra årene 1942-1945 2003
Fredheim, Gunvald A.: En skitur fra Mosjøen til Tärna krigsvinteren 1945 2004
Fredheim, Gunvald A.: Marcus-ætta i Vefsn; Forsmo-greina i Drevja 2006
Fredheim, Gunvald: Theodor Moes veg 2009B
Fredheim, Gunvald A. : Petter Dass gate 2010
Fredheim, Gunvald Anders: Dreng på Øver-Mo under krigen 2017

Fredheim, Gunvald Anders: Flyktningetrafikken fra Norge til Sverige 1940-45 2019
Fredheim, Gunvald Anders: Minner fra Tysklandsbrigaden 2020

Fredheim, Gunvald A., sjå også Forsmo, Ellen Gyth og Gunvald A. Fredheim
Fugde, Kirsten, sjå Tuven, Laila – Kirsten Fugde
Granberg, Per: Kalk-Ola, gardbrukersønn fra Ringsaker som for 160 år siden ble stor kalkbrenner i Nordland  2009
Grannes, Dagfrid: Ferdabrev til “Kålo” 2007
Grimsby, Bjørn: Russebollene på Vefsn museum 1994
Grolid, Petter: Om eldre driftsmåter i jordbruket i Hattfjelldal 1991
Grolid, Petter: Været før i tida – og nå 1993
Grolid, Petter: Minne frå gjetarskogen 1997
Grolid, Petter: Fjøsbygging i 1930-åra 2008
Grolid, Petter:  Muntre minne frå krigstida 1940-1945  2009
Grubben, Hege Øksendal: En heftig og begeistret bokhandler. Minne om Hans Rue Døsen 1927-20012016
Gunnarsen, Andi: Erling Kapskarmo 2005
Gyth, Alf: Litt om storfeholdet i Vefsn 2000
Gyth, Dagfinn: Den danske greina av Gythslekta 2017

Hagfors, Martin: Da Mosjøen ble tysk 1990
Halse, Are: Fra elv til veg 2019
Halse, Are (foto) og Kjell Øksendal (tekst): Bildekavalkade om elvebåten 2015
Halse, Are, sjå også Øksendal, Kjell og foto: Are Halse
Halse, Kristian: Kolo – eit handskrive blad 1912-17 1987
Halse, Kristian: Audun Nilsskog – lyrikaren frå Drevja i Vefsn 1988
Halse, Kristian: Levande tid [prolog] 1991
Halse, Kristian: Med Rautardrogo i 80 år 1994
Halse, Kristian: Kristian Audne (1860-1947) 1997
Halse, Kristian: Mållaget i Vefsn – eit farande folkeakademi 1998
Halse, Kristian: Salmestriden i Vefsn 1999
Halse, Kristian: Vefsn folkehøgskole 100 år 2000
Halse, Kristian: Audun Nilsskog – lyrikaren frå Drevja
(1930-2002). Minneglimt og noko om diktinga 2004
Halse, Kristian: Kunstnaremnet Trygve Remmen 2005
Halse, Kristian: Kaffistova i Mosjøen 100 år 2007
Halse, Kristian: Lyrikksøstrene Magnhild Myrnes og AstridLangjord 2008
Halse, Kristian: Barneår på fjellgarden Langvatn. Kolbjørn Langvatn,født 1935, fortel 2009B
Halse, Kristian: Vefsn bygdesamling blir til 2009B
Halse, Kristian: Johs. Einrems gate 2010
Halse, Kristian: Signe Lita og Bugge Baustein 2012
Halse, Kristian: Den store skolesentraliseringa 2013
Halse, Kristian og Åse Floa Steinrud: Dagfinn Steinrud (1929-1998) 2009B
Halvorsen, Tone m.fl.: Gamle baketradisjoner i Hattfjelldal 1991
Hansson, Dag Thomas: Personnamnutviklingen i Vefsn på 1800-tallet 1996
Hauge, Karl I.: Ole Tobias Olsen – Nordladssbanens far 2001
Hauge, Karl I.: Minner fra min prestetjeneste i Hattfjelldal 2006
Haugen, Hallgeir og Kjell Øksendal: Chris Haugen, Poulsbo, Washington, skanfer-knoppskyting i USA 2015
Hauglid, Mart. Asgeir: Litt om tysk militærjustis og dens ukjente ofre i det okkuperte Norge 1990
Haustreis, Valter: “Sag-Maro” 1987
Haustreis, Valter: Ein fjellgard 1988
Haustreis, Valter: Attåtnæring på fjellgardane 1989
Haustreis, Valter: Ein umuleg sommar for 70 år sidan 1993
Heggli, Annbjørg: Blindtarmbetennelse i 1945 2020

Hendrichson, Beth, sjå Aakre, Bjørn Magne og Beth Hendrichson

Henriksen, Eldfrid Strompdal: Blindtarmbetennelsen 2003
Herring, Sveinulf: Marka og Austerbygda ungdomslag 2001
Herring, Sveinulf: Knut med rosene 2002
Herring, Sveinulv: FK Trim 58 2003
Hjerpås, Bjørghild: Til Jerpåsen som skogskokke 2003
Hjerpås, Bjørghild: Reidun Brennhaug forteller 2004
Hjerpås, Bjørghild: Et møte med Alf Vie 2007
Hogstad, Valdemar: Målebrevet 1991
Holand, Atle: Fra Sjøgata til vestfronten – vefsninger i første verdenskrig 2016
Holand, Bent Atle: Løvfall. – Spanskesyken i Vefsn, Grane og Hattfjelldal 2018

Holand, Gunnar, sjå  Utnes, Dag og Gunnar Holand
Holmen, Bjørnar, sjå Øksendal, Kjell M. og Bjørnar Holmen
Hortman, Asbjørn: Krigsminner 1995
Hortman, Asbjørn: En annen Majavasstragedie 1997
Hortman, Asbjørn: Opplevelser i Øst-Europa på 1950-tallet 1998
Hortman, Asbjørn: Fra jernbanearkitekturens historie 2000
Hortman, Asbjørn: Kirkegårdskrigen 1951, under storpolitikkens synsvinkel 2005
Hortman, Asbjørn: En æra er forbi 2010
Hoset, Mary Ann: Andreasstua i Varntresk – historie og rehabilitering 1987
Hoset, Mary Ann: Ferdsel over Harvasstua 1987
Hov, Reidulf: Amerikabrev 2009B
Hov, Reiulf: Kunnskaper som gav ny tid utover bygdene 2010
Hov, Reidulf: Nils Skandfer og Kulstadsjøen gård g.nr 117 b.nr 16 2018

Hunnålvatn, Odd: Livet på Hunnålvassgarden 2014
Hunnålvatn, Odd: Barndomsminner fra Hunnålvatnet 2015
Hustad, Marius: Kongebesøket1907. Utdrag fra avisa, mandag 5. august 1907 2019
Hvidsten, Inger og Randi Einrem: Stedegne stauder – en berikselse 2018

Håkonsen, Borgny Sjåvik, Anne-Lise Vesterbukt: Gamle baketradisjoner i Hattfjelldal 1991
Ingu [Ingulf Ingulfsen]: Dynamittsalvene springer døgnet rundt ved Gluggvatn 2011
Ingulfsen, Bjørnar: En merkelig hendelse i Sørvassdalen i 1962 2007
Innset, Knut: Riksveg 78 – fra Vefsn til Leirfjord 2000
Innset, Knut: Ei 100 år gammel bru og Susendalsvegen 2002
Ivarrud, Håmund: Moengmyra – fløytingsdam fra engelskbrukstiden 2015
Ivarrud, Venke: Historien om Marek 1995
Jacobsen, Anna: En samisk Orfeus 1988
Jacobsen, Arne: Om hytter og fritidsliv fra midten av tjueåra og fram til
bilismen rundt 1960  2006
Jacobsen, Arne: Påsketuren 1951 2008
Jacobsen, Kjell: Reidar Svare – Folkeminnesamleren 1987
Jacobsen, Kjell: Husa på Bygdesamlinga – Valmåslåven 1988
Jacobsen, Kjell: Fjellgardane 1988
Jacobsen, Kjell: Husa på bygdesamlinga. Rynes-stua 1989
Jacobsen, Kjell: Litlhuset fra Grane 1990
Jacobsen, Kjell: Politimestergården – bygningshistorien 1991
Jacobsen, Kjell: Husa på Bygdesamlinga, Skul-Svend-stuo 1992
Jacobsen, Kjell: Husa på Bygdesamlinga. Forsjord-eldhuset 1993
Jacobsen, Kjell: Husa på bygdesamlinga, Pejord-stuo 1994
Jacobsen, Kjell: Husa på bygdesamlinga. Skogstua på Sirijorda –
“Heimefrontstua” 1995
Jacobsen, Kjell: Husa på bygdesamlinga. Mølnhuset 1996
Jacobsen, Kjell: Nils Jensson – første rydningsmann i Åkervika 1998
Jacobsen, Kjell: Lynghaugburet 1999
Jacobsen, Kjell: Reidar Svare 2000
Jacobsen, Kjell: Husa på Bygdesamlinga – Smio 2001
Jacobsen, Kjell: Grane kommune 75 år. 1927 – 2002 2003
Jacobsen, Kjell: Bakken i Mosjøen 2004
Jacobsen, Kjell: Løkttennarfolket 2018

Jacobsen, Kjell, sjå også Øksendal, Kjell og Kjell Jacobsen
Jacobsen, Kjell og Per Sjåvik: Thorleiv Havig (1867-1938). Første
formannen i Vefsn bygdesamling 2009B
Jacobsen, Knut: Klaffebordet 1996
Jacobsen, Knut: Karl Wilhelm Aakervik – samfunnsengasjert idrettsmann 2000
Jacobsen, Knut: Gustav O. Sjaavik. Jeger, fangstmann, bonde og snekker 2002
Jacobsen, Knut: Peder Kjønig Knoph Simonsen (1871-1945). Kraftkar – arbeidskar – oppfinnar – flogvit – original, i positiv forstand 2011
Jacobsen, Knut: “Hva som hendte i Hattfjelldal”. Minner fra krigstida i Hattfjelldal v/lensmann Egil Kalkvik 2012
Jacobsen, Knut: Krigsår i Hattfjelldalen. Minne frå krigstida i Hattfjelldalen v/lensmann Egil Kalkvik 2014
Jacobsen, Knut: Arnhild og Johan Kjerringnes 2015
Jacobsen, Knut, sjå også Slettbakk, Ola og Knut Jacobsen
Jacobsen, Solveig: Hattfjelldal sanitetesforening 1996
Jacobsen, Solveig: Karen Kvernmo Olsen (1895-1982). Eit liv i ansvarsfull og livsviktig gjerning som nyutdanna jordmor i ein kommune med mange veglause bygder og store avstandar 2008
Bent Krutnes (1863-1952) 2009B
Jacobsen, Solveig: Julekorttradisjonen 2012
Jensen, Einar: Mosjøen kommune opphører 2014
Jensen, Einar: Mosjøen kommune feirer 75 år 2015
Jensen, Einar: Skogsåsen boligfelt 2016
Jensen, Olav: Avismannen og avholdsmannen Torfinn Skogsaas 2009B
Jensen, Trygve: Historien om et hus. Skjervgata 6 2008
Javanovíc, Cveja: Partisansang i Nord-Norges fjell 1990
Jernsletten, Regnor: Den samiske Helgelandsopposisjonen 1993
Johannessen, Alf Gilroy: Fru Haugans Hotel Kvinnelige drivere siden 1794 2019
Johannessen, Alf Gilroy: Spøkelseshistorier på Fru Haugans Hotel 2020

Johansen, Frank Storm: Etterlatte krigsminner fra Trofors stasjon 2016
Johansen, Oddgeir, sjå Vikhammer, Ragnhild og Oddgeir Johansen

Johnsen, Bjørn, sjå Øybakken, Bodil og Bjørn Johnsen

Justad, Ole: Min første tur til Lofoten 2007
Jønsson, Margrete: Peder Johnsen, den siste bjørnejegeren i Grane 1991
Jørgensen, Tor B.: “Gjennom røde briller”. Om madagaskarmisjonæren og sosialisten Johannes Einem 2018

Kambestad, Torvald: Små tings tale 1991
Kampestuen, Randi og Anne-Kristine Bastholm: 100 år for likeverd 2016
Kapskarmo, Arnulf: Begynnelsen og slutten på motstandsarbeidet i
Grane 1988
Kjerringnes, Arnhild: Jula heime 2017

Kjerringnes, Arnhild: Ein dramatisk båttur på Røsvatnet 2018

Kjerringnes, Arnhild: Tillegsfôr i vårknipa. Bromming – skaving – lauving 2020

Kjerringnes, Johan: Ferdselsvegar mellom Røsvatnet og Vefsnfjorden 1989
Kjerringnes, Johan: Utviklinga av postomberinga i Hattfjelldal 1991
Kjerringnes, Johan: Postomberinga på austsida av Røsvatnet 1993
Kjerringnes, Johan: Forteljaren Gabril Janso’, Varntresk 1994
Kjerringnes, Johan: Båttradisjonar og båtbygging ved Røsvatn 1996
Kjerringnes, Johan: Tradisjonar for bruk og salg av bjørkenever og bjørkebork 1997
Kjerringnes, Johan: Gardskvernene – ein viktif del av vår kulturarv 2000
Kjerringnes, Johan: Utmarksslått – ein gong ein viktig ressurs 2001
Kjerringnes, Johan: Hattfjelldaling og “globetrotter” 2002
Kjerringnes, Johan: Bureising 1921 -1940. Ein skilsetjande periode i mange bygdesamfunn 2003
Kjerringnes, Johan: Nøytralitetsvakt og krigsinnsats 1939-45.
Andreas Solbakken fortel 2004
Kjerringnes, Johan: Krutfjellvegens historie 2005
Kjerringnes, Johan: Olav Rystad, idrettsmann, jeger og friluftsmannen 2006
Kjerringnes, Johan: Jakob Vetleseter (1904-84) 2007
Kjerringnes, Johan: Daglegliv ved Røsvatnet – før, under og etter oppdemminga 2008
Kjerringnes, Johan: Framveksten av åkervikgrenda ved Røsvatnet 2009 B
Kjærstadbakk, Kåre: Han Angel slåttekar [dikt] 1995
Klaussen, Ann Kristin: Nils Skandfer – nordnorsk båtbygger og konstruktør (del 1) 2002
Klaussen, Ann Kristin: Nils Skandfer, nordnorsk båtbygger og konstruktør, del II 2003
Klausen, Ann Kristin: Bergtatt i Svenningdalen  2009
Kleven, Ansgar: Tjærebrenning i Susendalen 1989
Kleven, Ansgar: Vàclav Marek – susendalstsjekkeren som skapte kulturhistorie 2019
Knudsen, Emil: Erindringer fra gruvedrift i Grane og Hattfjelldalen i 1880 (I) 2008
Knudsen, Emil: Erindringer fra gruvedrift i Svenningdalen og oppholdet i Vefsn, Grane og Hattfjelldalen i 1880 2009B
Kristiansen, Åslaug: Nålbinding 1989
Krutnes, Bernt: Ein segltur på Røsvatnæ 1991
Krutå, John Arne: Snowmobilen -state of the art innen kjøretøy anno 1950 2010
Laksfors, Dagfinn, sjå Nordgård, Harry og Dagfinn Laksfors
Laksforsmo, Hildur: Et trist minne 1987
Laksforsmo, Hildur: Eit ferdaminne frå Vistfjellet 1989
Laksforsmo, Hildur: Johan Lynghaug 1990
Laksforsmo, Hildur: Barndom og ungdom på Dolstad prestegård 1997
Laksforsmo, Hildur: Barndomsår på Dolstad 2004
Lamo, Bjørn Ivar: Jengelbua, “Grane-hytto” 2005
Lamo, Bjørn Ivar: Terje Lund (1945-2000) 2007
Lamo, Bjørn Ivar: 20 år med sjøbein i salaten… 2011
Lamo, Bjørn: Børgefjell nasjonalpark 50 år 2013
Lamo, Bjørn Ivar: Stavassdalens Venner 2015
Lamo, Bjørn Ivar: Grane kommune – debatten rundt ny kommunestruktur 2017

Lamo, Bjørn Ivar: Svenningdal arbeiderlag 100 år i 2019 En viktig del av arbeiderbevegelsen i Grane 2019
Lamo, Bjørn Ivar og Torstein Lund: Lokalpolitiker og fagforeningshøvding 2020

Langeland jr., Arne: Overingeniør Arne Olai O. Langeland 2016
Larsen, Ove: – Du spælæ bære godt, Nils Rognryggmo 1989
Larsen, Ove: Folkemusikk II, 2009. “De gamle Vefsn-spellemenn” – noen kommentarer 2009B
Larsson-Fedde, Torbjørn: Drevjen – feltpostkontor no. 14 2010
Linvik, Per Gunnar: Trugelugger og hestetruger 1995
Linvik, Roald: Gammalskulen i Varntresk 1996
Lorentsen, Nils: Norges største trebåtbyggeri 1995
Lorås, Jostein: Kvinner og snarefangst 1989
Lorås, Jostein: Gammelskogen i Holmvassdalen 1997
Lorås, Jostein: Skogbranner i gammel tid  2009
Lorås, Jostein, sjå også Lund, Ragnar og Jostein Lorås
Ludvigsen, Ludvig: Krigen 1940-45 2009
Luktvassli, Bjørghild: Kåre Stordal (1923-2005) 2009B
Luktvatn, Arne: Mannen som svalt i hjel med maten i munnen 1988
Lund, Ragnar: Nordlandsbaneanlegget, særlig i Svenningdalen 2014
Lund, Ragnar: Skogstua vår og krigen 2015
Lund, Ragnar: På turer til det store utland som meget ung 2016
Lund, Ragnar og Kjell Øksendal: Lomphandlere og luffere 2014
Lund, Ragnar og Jostein Lorås: Jernbanen, bygd av slitere 2010
Lund, Roar: Kunstmålaren Samuel Tveit på Helgeland 2017

Lund, Torstein, sjå Lamo, Bjørn Ivar og Torstein Lund

Lundestad, Halvard: Hagforsen kraftverk AS 2004
Lundestad, Halvard: Ku- og oksenamn i Vefsn 2007
Lundestad, Halvard: Hesteavl og hingstar 2008
Lundestad, Halvard: Fra gard til grend. Om hus og folk på Remma i Vefsn 2009B
Lundestad, Halvard: Arne Johan Aalbotsjord 2011
Lundestad, Halvard: Nils Kristian Nilsen Mjaavatn 2012
Lundestad, Halvard: Hans Svare 2013
Lundestad, Halvard: Tobias Skog (1917-19439, en av våre falne 2014
Lundestad, Halvard: Anders Eriksen – sykkelkongen frå Mosjøen 2014
Lundestad, Halvard: Anders Svare 2015
Lundestad, Halvard: Bondekvinnelag 2015
Lundestad, Halvard: Skiidrett 2016
Lundestad, Halvard: Vefsn 2016
Lundestad, Halvard: Bjarne Svare 2017
Lundestad, Halvard: Folkemøte på Stiklestad i 1882 2020

Lundestad, Halvard: Husskruvar 2018

Lundestad, Halvard: Mikal Remmen 2018

Lundestad, Halvard: Thomas Edvard Kristian Spjelkavik 2019
Lundestad, Halvard: Stadnamn 2019

Lundestad, Halvard: Olaus Johnsen Myrnes 2020

Lundestad, Halvard, sjå også Vangen, Bjørn og Halvard Lundestad
Lundestad, Ivar: Ho “Li-Ane” 1988
Lundestad, Ivar: Vedfløyting i Skjerva 1989
Lundestad, Ivar, sjå også Øksendal, Kjell og Ivar Lyftingsmo

Lyftingsmo, Erling: Lagga trekoppar 1987
Lyftingsmo, Erling: Kulturlandskap 1989
Lyftingsmo, Erling: Stolmakaren 1990
Lyftingsmo, Erling: Harald Langjord 1992
Lyftingsmo, Erling: Sledane i Vefsn- og Ranabygdene 1993
Lyftingsmo, Erling: Gamal treskjering og treskurd i Vefsn 1994
Lyftingsmo, Erling: Ljå og rive 1995
Lyftingsmo, Erling: Beitesaka – eit attersyn 1999
Løkke, Ragna: Fra tombolaproblemer til bespisning av 2000 evakuerte. Fra Mosjøen sanitetsforenings annaler 1996
Løøw, Anders: Sameskolen i Vefsn 1998
Martinsen, Andreas: Andor Mikalsen – samvirkelagsbestyrer i Grane og Vefsn 2019
Meisfjord,Brynhild: Lindyrking 1988
Meisfjord, Brynhild: Minner og glimt frå Vefsn folkehøgskole 1990
Mikaelsen, Lasse: Fugleliv i Vefsn 1996
Mikaelsen, Lasse: Hanen i Øyfjellet 2005
Mikaelsen, Lasse m.fl.: Gunhild Sofie Andersen Svanevand 2008
Mikaelsen, Lasse: Ludvig på Gullmoen 2010
Mjaavatn, Kari: Den gildaste dagen i sumarfritidi 1994
Mohn, Viggo og Kjell Øksendal: Båtbyggaren Mikal Mjaavatn, Mosjøen 2013
Mogård-Larsen, Sverre: Øra – gamal bustad ved Vefsnfjorden 2004
Mogård-Larsen, Sverre: Øra, ein gamal bustad ved Vefsnfjorden  2019
Myrhaug, Rolf K.A. Et isøde blir til et kulturlandskap 1992
Myrhaug, Rolf K.A.: Landformer i Grane og Hattfjelldal 1995
Myrnes, Pernille: Oldemor Olivia Myrnes forteller 2014
Myrnes, Petter: Ta vare på minna frå den nære fortid! 1987
Myrnes, Petter: Almdalsvegen 1993
Myrnes, Petter: Ferdsel og vegar mellom Fustvassbygda og Vefsnfjorden i eldre tid og fram mot notida 1996
Myrstad, Eline: To bureisere i Fiplingdalen 1994
Myrstad, Eline: Posten kom fram 1995
Myrstad, Eline: Legebesøk og sjuketransport i ei vegløs bygd for 60 år siden 1996
Myrstad, Eline: På gjengrodde stier 1997
Myrstad, Eline: Slitere i “gamle, gode dager” 1998
Myrstad, Eline: Skolen gjennom 70 år 1999
Myrstad; Eline: Nils Skoglund 2000
Myrstad, Eline: Oskar Olsen 2002
Myrstad, Eline: Johan Andreasson Bustadmo 2004
Myrstad, Eline: Bryllup i krigstid 2005
Mørkved, Brynhild: Granskogene i Søndre Nordland, hvor gamle er de? 1990
Nerdal, Jim: Vennskapssamarbeidet Vefsn – Gornji Molanovac 2004
Nerdal, Jim: Jugoslaviske fanger under krigen og vennskapssamband i ettertid 2020

Nersund, Ståle: Mitt bilete av krigen 1996
Nes, Leiv: Godtemplarkoret Samhald, Mosjøen 1987
Nes, Leiv: Samen Gunnar Toven 1988
Nes, Leiv: Arbeidslaus ungdom i Mosjøen 1931 1989
Nes, Leiv: Bjørkneset, ein gammal gard ved Fustvatnet 1990
Nes, Leiv: Glimt frå mi første tid i Vefsn 2007
Nicolaisen, Kjell: Saemieh Baelkiesdurrieste Lappskarese. – Samer fra Velfjordskaret til Lappskaret 2015
Nikolaisen, Brith-Johanne: Mosjøen Orkester 1901-20 1999
Nikolaisen, Brith-Johanne: Musikklivets nestor – Arnold Kvistvik 2002
Nilsen, Dag: “Byplanlegging i de lyse netters land” 1987
Nilsen, Dag: Politimestergården – bygningshistorien 1991
Nilsen, Håvard: Syv fanger 2010
Nilsen, Håvard J.: Fra Mosjøen til Auschwitz 2015
Nilsskog, Bjørnstein: Gamlesmia på Nilsskog 2001
Nilsskog, Ingeborg: Kraftkaren Andreas Jørnso 1992
Nilsskog, Ingeborg: Sjøgata, – min barndoms gate 1993
Nilsskog, Ingeborg: Vefsninger med kongeblod i årene 1994
Nilsskog, Ingeborg: En historisk begivenhet fra 1945 1995
Nilsskog, Ingeborg: Matstell og kosthald på vefsngardane i gammal tid 1996
Nilsskog, Ingeborg: Min første ferietur 1997
Nilsskog, Ingeborg: Far etter fedrane på vestkysten av Amerika 1999
Nordgård, Harry: Laksforsen 1996
Nordgård, Harry og Dagfinn Laksfors: Den engelske sportsfiskevillaen under Laksforsen 2005
Nordstad, Ørnulf: Minne fra krigsvåren 1940 2004
Nordås d.e., Trygve: Tungsinn, sjukdom, død og gravferder. Frå boka hans Trond 2014
Nordås d.e., Trygve: Frå Boka hans Trond II 2016
Nordås d.e., Trygve: Frå Boka hans Trond III 2017

Nygaard, Andreas J.: Minner fra min tid i Vefsn 1999
Nygård, Lars M.: Ulykka i Vesterfjella februar 1960 2004
Odden, Eli og Jørgine Slaatrem: Mosjøen og Vefsn Arbeiderlags kvinnegruppe 1987
Oddmar, A.: Ur Norgesresornas historia 1991
Olderskog, Berith Pauline: Petter Olderskogs gate 2009B
Olderskog, Berith Pauline: Minner om ei svunnen, nær fortid 2010
Olderskog, Berith Pauline: Oppvekstår på Olderskogen på 1950-tallet 2011
Olderskog, Berith Pauline: Min første jobb 2013
Olderskog, Berith Pauline: Møte med David Monrad Johansen 2014
Olderskog, Berith Pauline: Krokenkiosken på Olderskog 2017

Olderskog, Bjørn: Olderskog fram til 1940 2005
Olderskog, Bjørn og Kjell Øksendal: Småbruka på Olderskogen sett  frå mjølkeprotokollen ved Vefsn meieri 2010
Olderskog, Bjørn: Sjå  også Forsmo, Odd og Bjørn Olderskog
Olsen, Alf R.: Urmaker Ole Mo og hans ætt 2019
Ordtak frå Vefsn 2016
Paulsen, Ståle: Levende folkemusikk 1992
Pedersen, Arne Krantz: Om åpningen av de russiske fangeleirene i Grane 1990
Pedersen, Hans: Vefsn Museum – en presentasjon 1987
Pedersen, Rune: Vefsnas svenske kilde 2016
Perjord, Rolf: Aksel Blåfjell, – kjent og avholdt sambygding 1994
Perjord, Rolf: “Takk, elskede kamerat – på gjensyn!” 1995
Rabliås, Ole: “Julspæl”-tradisjon frå Røsvatn og Hattfjelldal 1996
Rabliås, Ole: “Susendalingan” 1998
Rabliås, Ole: Spelemannsliv og slåttetradisjonar frå Røsvassbygdene 2001
Rabliås, Ole: Minne fra Åkervika. “Det er så mange hendingar i
bygdom komme til me sjå så mange vendingar alt på eit lite bel” 2004
Rabliås, Ole: Krigstid og arbeidsteneste i fjellbygda 2006
Rabliås, Ole: Turistliv ved Røssvatnet for 80 år sidan  2009
Ravatn, Torbjørn: “Kolbein” – dampbåten på Røsvatnet 1988
Ravatn, Torbjørn Gardsmarkgrenda i Hattfjelldal 1989
Ravatn, Torbjørn: Røsvassreguleringa 1993
Ravatn, Torbjørn: Handel og transport av levende dyr 1997
Ravn, Jan H.: Dr. Henrik Ravn (1885-1969) 1998
Redaksjonen: Folkeminne 1987
Redaksjonen: Reidar Svare – folkeminnesamlaren 1899-1976 1987
Redaksjonen: Etableringen av Mosjøen Aluminiumverk 1988
Redaksjonen: 1989 – et jubileumsår for Vefsn museum 1990
Redaksjonen: [Planteliv i Vefsn. Småstykke] 19911992, 1993, 1994
Redaksjonen: Retting og tillegg 2008
Redaksjonen: Retting  2009
Redaksjonen: Dei som leidde museet (1909-2009) 2009B
Redaksjonen: 17. mai 2010 (foto) 2010
Redaksjonen: Postkort (foto) 2010
Redaksjonen: “Swingsters” 2011
Ree, Edmund: Kunstneren fra Grane 1997
Reines, Bjarne: Mot nord, mot nord, mot Vefsn 1989
Reinfjell, Svein Erik: Reindriftsminner. Thomas Renberg jr. forteller 2007
Reinåmo, Ståle: Joik i sørsamisk tradisjon 1993
Reitan, Jarle: Gluggvasselgen 1992
Robertsen, Bodil Stimo: Livet på Vestersida før og etter den gamle Øybrua 2018

Romstad, Jakob: Romstad (gnr. 201, bnr. 5). Gården og menneskene 2012
Romstad, Jakob og Per Sjåvik: Fridtjov Sjaavik (1885-1947). Den store samlaren 2009B
Rosvold, Nils J.: Rosvoll 2003
Rønnes, Rigmor, sjå Drøpping, Mary – Rigmor Rønnes
Sande, Asbjørg: Edvar Valberg 1997
Sande, Asbjørg: Dugnad for antikvariatet 2017

Severinsen, Anne: Skulen på Nes i Vefsn – to elevar minnest 2013
Severinsen, Anne: Vefsna som vinterveg 2018

Simonsen, Margrete Figenschou: Om Heming-tradisjonen i Vefsn og en olavsspennil fra Dolstad kirke 2020

Simonsen, Per: Et usedvanlig 60-årsminne 2003
Sjåvik, Borgny, sjå Håkonsen, Tone
Sjåvik, Erling: Frå minneboka – Ei historie frå vinteren 1943 1993
Sjåvik, Erling: Då freden kom åt Åkervika 1995
Sjåvik, Erling: Då’n Sjåvik-Jørn skaut på bjørnen 1996
Sjåvik, Erling: Nils Jensso – første rydningsmannen i Åkervika 1997
Sjåvik, Erling: Gravelse hans bestefar 1998
Sjåvik, Erling: Bryllupsfering i gamle dagar 1999
Sjåvik, Erling: Innlandskarar på lofotfiske 2000
Sjåvik, Erling: Skogkurs i Åkervika 2001
Sjåvik, Erling: Mosjøen Hornmusikk på stemne i Åkervika 2002
Sjåvik, Erling: Då vi måtte ut i krigen 2019
Sjåvik, Per: Preposisjonsbruken ved stadnamn i vefsnmålet 1988
Sjåvik, Per: Dativbruken i vefsnmålet 1991
Sjåvik, Per: Gamle namneskikkar 1996
Sjåvik, Per: Ivar Aasen og Vefsn 1998
Sjåvik, Per: Drukningsulykka på Litlbjørnvatnet 2002
Sjåvik, Per: Gatenamna våre 2008
Sjåvik, Per: Vassvegen 2008
Sjåvik, Per: “Kokan og kokenes – det e ‘kje det sammæ”. Om bruken av presens partisipp i vefsnmålet 2010
Per Sjåvik: Eit frimerke 2011
Per Sjåvik: Kippermovegen 2013
Sjåvik, Per: C. M. Havigs gate 2016
Sjåvik, Per, sjå også Jacobsen, Kjell og Per Sjåvik
Sjåvik, Per, sjå også Romstad, Jakob og Per Sjåvik
Skeie, Alf Helge: Munn- og klauvsjuke i Vefsn 1988
Skipnes, Stine: Veteraner i garasjen.Grim Steffenrem (58) har 118 veteraner i garasjen. Det begynte med en gammel Zetor 2005
Skipnes, Stine: Ski, svette og Swix. Møte med skiløperen Ivar Rystad i 2010 2011
Skogheim, Dag: Sett med fiendens øyne 1990
Skoglund, Kjell Arne: Engelskbruket – etablering og drift 1994
Skoglund, Torgunn Søyland: Mosjøen Det Kvite band 2016
Skogmo, Alf: Grensemerking i 1760 og 1761 2011
Skorpen, Knut: Kistedammen på Langjordsætra 2008
Skorpen, Knut: Hjørnesteinsbedrifta i Ner-Svenningdalen 2018

Skorpen, Knut: Skålvegen 2019
Skorpen, Knut : Fearnleys gate 2020

Skrondal, Kris: Forsjord-eldhuset til Vefsn bygdesamling. Likt og ulikt om eit gammalt hus 2017

Slettbakk, Ola: Helga Steikvasselv 2000
Slettbakk, Ola og Knut Jacobsen: Hattfjelldal flyplass 2003
Slind, Rolf: Bom stopp ved Sefrivatnet snøvinteren 1954/55 2017

Slind, Rolf: Da 2. verdenskrig kom til Norge, Trøndelag og Mosjøen 2018

Slind, Rolf: Fusta jernbanestasjon og Kåre Kristiansen 2020

Slind, Rolf: Tragisk drukningsulykke i Grane 2019
Slaatrem, Jørgine, sjå Odden, Eli og Jørgine Slaatrem
Smedseng, Norveig: Målselvbygdene 1788-1988 1989
Smedseng, Norveig: Anna Alsgård fortel 1991
Smedseng, Norveig: Sterk-Nils-Perso 1992
Smedseng, Norveig: Kleberstein (Esjestein)-brotet på Øvre Bjørnå 1994
Smørvik, Per: Eldhuset på garden Svartvatnet 1990
Smørvik, Per: Eldhuset 1993
Smørvik, Per: Måltid og mat 1998
Smørvik, Per: Historia om kommunevåpenet i Vefsn 1999
Smørvik, Per: Våningshusa på Grane bygdetun 2000
Smørvik, Per: Uthus på Grane Bygdetun 2002
Smørvik, Per: Tremunning 2003
Smørvik, Per: Symbol ved vegs ende. Ei vandring mellom gravene på Dolstad 2004
Smørvik, Per: Jon Fagerhol  2009
Smørvik, Per: Snevegen 2011
Smørvik, Per: Namn i Grane. Tankar etter ei registrering 2013
Smørvik, Per: Chr. Qvales gate 2017

Smørvik, Per: Då Mikkjel vart til Mekkal 2020

Smørvik, Per og Aksel Valberg: “Til signing for seg sjølv og bygdi”. Grane ungdomslag 100 år (1907-2007) 2008
Solvang, John: Drevjeleira 1992
Jacobsen, Kari Sommerseth: Handelsdynastiet midt i hjertet av Sjøgata Historien om Jacobsen-familien gjennom hundre år 2020          

Spjelkavik, Bjarne: Opningsdagen 1987
Spjelkavik, Bjarne: Han “Breirem-Danel” 1988
Spjelkavik, Bjarne: Han “Alet-Jo”, han “Li-Krestian” å’n Ravass-Nirs” 1989
Stafseth, Marit Oline Stokke: Mary Stokke (1914-1985) 2009B
Statle, Grete Heir: Nyrud gård – min barndoms grønne dal 2012
Statle, Grete Heir: ”Gammelkinoen” og ”Storkinoen” i Mosjøen 2013
Statle, Grete Heir: Min barndom og ungdom var full av fester 2014
Statle, Grete Heir: Dagligliv under krigen – slik jeg husker det 2015
Stavli, Gunnar: Barneår i Mosjøen 1940-1945. Intervju med Lars Tverå
og Arne Larsen 2009B
Stavli, Gunnar: Hoppbakker i Grane 2016
Steinmo, Kåre: Samferdsel før og nå i Vefsn 1989
Steinmo, Kåre: Lukttinden 1991
Steinmo, Kåre: Luktvatnets ungdomslag 1905-1980 1993
Steinmo, Kåre: Svartvatnet – en gammel fjellgård 1994
Steinmo, Kåre: Politisk liv i gamle Elsfjord kommune 1995
Steinmo, Kåre: Elsfjorden 1996
Steinmo, Kåre: Han Gammel-Thommessen 1997
Steinrud, Dagfinn: Ungdomslokalet i Mosjøen 1987
Steinrud, Dagfinn: Reidar Utnes 1993
Steinrud, Dagfinn: Mosjøen UL – dei første etterkrigsåra 1998
Steinrud, Dagfinn: Vikdalen. Ei grend i Vefsn som “tida har gått frå” 1997
Steinrud, Dagfinn: Erling Lyftingsmo 1999
Steinrud, Åse Floa, sjå Halse, Kristian og Åse Floa Steinrud
Stensli, Bjørn: Thomas Riis og etableringen av Helgeland 1991
Stordal, Asbjørn: Ekstraskatt og sølvskatt 1992
Stordal, Asbjørn: Elen Nilsdatter. Kvinna på Storneset 1993
Storholm, Anne Britt Frimand: Egil Normann Storholm og Storholms Handelsskole 2015
Sund, Svenn: En syketransport 1994
Svartkjønli, Sverre: Gestapos siste akt i Mosjøen 1944-45 1990
Svartkjønli, Sverre: Krigsminner 1940-1945 1995
Svartkjønli, Sverre: Da Gestapo kom til Drevvatnet og Elsfjorden 2005
Svartvasmo, Gunvor: Pionertida i Mosjøen og Vefsn indremisjon (1866-1909) 1988
Svartvasmo, Gunvor: Mosjøen og Vefsn indremisjon i vårt eget hundreår 1989
Svartvasmo, Gunvor: En ildebrann. Skolestil – tentamen i norsk skriftlig 1939 2002
Svartvasmo: Gunvor: Gato mi 2003
Svartvasmo, Gunvor: Folk og ungar i “Gato mi” (Øvre Strandgate”) 2004
Svartvasmo, Gunvor: Minne frå vinter og vår i Fiplingdalen 2005
Svartvasmo, Gunvor: Glimt frå eigne skoledagar i dei harde trettiåra 2007
Svartvasmo, Gunvor: Middelskoledagane – ei brytingstid  2009
Svartvatn, Ole K. Minner fra en kirkeferd 1987
Svartvatn, Ole K. Til Sulitjelma 1989
Svartvatn, Ole K.: Flyktning i Sverige 1990
Svartvatn, Ole K.: På grensevakt i nord 1988
Svedal, Einar: Majavasstoget 2003
Svendsen, Ronny: Vasselvminner 2012
Sæterstad, Kristian: Glimt fra grensetrafikken ved Røsvatnet under krigen 1990
Sæterstad, Steinar: Segner frå området rundt Røsvatnet 1994
Sæterstad, Viktor: På traktorfiske 2009B
Sørdal, Ingrid Enkerud: Varntresk sanitetsforening 1996
Sørdal, Ingrid Enkerud: Gudbrand Larsen (1877-1970). Loffer? Omreisende? Vandrer med stil? 2017

Sørdal, Leif: Dorthea Ingebrigtsdatter Sørdal 1998
Sørdal, Leif: Elias Ludvig Johannesen – fra Varntresk til USA 1999
Tungodden, Anne: Leif Tungodden (1919-1995) 2011
Tustervatn, Olav (1876-1965): Mine frå mitt lange liv 2009B
Tuven, Laila: Sølvgruvene i Svenningdal 1994
Tuven, Laila – Kirsten Fugde: Trofors sanitetsforening 75 år i 1996 1996
Tuven, Rønnaug: Marie Holst 1994
Tuven, Rønnaug: Barsengmat 1999
Tuven, Rønnaug: Solveig Utgard. Museumsarbeider med interesse for tekstilar 2002
Tuven: Rønnaug: Karen Aas (1887-1984). Den første, og hittil, eneste
kvinnelige formann i Vefsn Museumslag 2009B
Tuven, Rønnaug: Langveis for å se Norges eldste rye 2016
Tuven, Rønnaug: Åse Floa Steinrud. Eit fyrverkeri av ei dame på nitti år 2017

Tverå, Edvin: Mosjøens utvikling gjennem 70 aar (1-3) 2006
Tverå, Edvin: Mosjøens utvikling gjennem 70 aar (4-7) 2007
Tverå, Edvin: Mosjøens utvikling gjennem 70 aar (8-11) 2008
Tverå, Edvin: Tauskjeringæ 2009
Tverå, Edvin: Folkemusikk I, 1946. De gamle Vefsn-spellemenn 2009B
Tverå, Edvin: Bennet Didrikso, Ravatne. Ein av gammelkaran 2012
Tvildal, Trine: Sagnet om Finnbrura 1997
Unkervatn, Jorulf: Motorbåtruta på Unkervatnet 1992
Urdal, Fridtjof: Soger frå “Nordlandsboka” 1988
Utgard, Solveig: Slåttgraut, slåttgomme og haragilde 1988
Utgard, Solveig: Funn på Garden, Straum i Drevja 1989
Utnes, Dag: Ålefiske i Vefsnfjorden  2009
Utnes, Dag: Det store forliset i Sebuska i 1868 III 2012
Utnes, Dag: Einar Petter Hunnaalvatn, 1881-1946. Dagbok fra et drygt halvår av hans liv, 0902-0310 1904 2013
Utnes, Dag: Einar Petter Hunnaalvatn (1881-1947) II Fløttmann i Vefsnfjorden med M/B Finkneet, til 1920 2014
Utnes, Dag: Syketransport med M/B “Vefsnfjord” 1923-1940 2016
Utnes, Dag og Gunnar Holand: Det store forliset på Sebuska i 1868 I og II 2011
Utnes, Reidar: Skjellgraving 1994
Utnes, Reidar: Islega i Vefsnfjorden fra 1880 til 1958 1995
Utnes, Reidar: Dampskipstrafikken til Mosjøen 2001
Utnes, Reidar, sjå også Øksendal, Kjell og Reidar Utnes
Valberg, Aksel, sjå Forsmo, Laila og Aksel Valberg
Valberg, Aksel, sjå Smørvik, Per og Aksel Valberg
Valberg, Astrid: Jol i Øver-Vefsn 2015
Valrygg, Sigmund: Slagbjønn 1988
Valrygg, Sigmund: Øvre Vefsn – Grane ungdomslag 1907-1987 1988
Valrygg, Sigmund: Tradisjon etter Benjamin Valrygg 1989
Valrygg, Sigmund: En drukningsulykke ved Båfjellmoen 1991
Vangen, Bjørn og Halvard Lundestad: Kåre Martin Vangen 2010
Vardehaug, Haldis J.: Gamle ord og uttrykk fra Vefsn 2011
Vesterbukt, Anne-Lise, sjå Håkonsen, Tone
Viggo (Gabriel A. Alsgård): Minder 1992
Vikhammer, Magnhild og Oddgeir Johansen: I beredskap i 50 år 2017

Vollan, Dan: Mårhunden kommer… 2011
Vikdal, Gaute: Klebersteinsbruddet i Vikdalen 2000
Walle, Wilhelm: Fra Vefsn Museums bildearkiv 1988
Wattum, Rønnaug: Tre sterke kvinner frå Røsvatnet. Johanna og døtrene Anna og Ellen 2005
Wegner, Rolf B.: Mosjøtiden 2001
Wika, Hermann: Pionerår i speiderbevegelsen 1988
Wika, Herman: Fiske i Skjerva 1989
Wika, Herman: Turning i Mosjøen – litt historikk 1991
Winka, Albert: På hemligt uppdrag 1990
Wolff, Per: Erstatningslærer i Hundåla 1952/53 2002
Wolff, Per: Gamle papirer fra et loft i Mosjøen 2013
Wolff, Per: Gamle papirer fra et loft i Mosjøen 2014
Wolff, Per: Barndom og oppvekst i Mosjøen 1933-1945 2015
Wolff, Per: Glimt fra ungdomsår i Mosjøen 1945-53 2018

Wolff, Per: Norsk Speidergutt-Forbund Etablering og virksomhet i Mosjøen 1915-1953 2019
Oluf Christian Dietrichson. På ski over Grønland og den første sjef for IR 14 2016
Wolff, Per: Oluf Christian Dietrichson 2017

Wulvik, Andreas: A. P. Alsgaards veg 2010
Øksendal, Helge: Lokale namn på ein del fuglar 1988
Øksendal, Helge: Lokale namn på plantar 1990
Øksendal, Kjell: Daglegliv under krigen 1940-45 1987
Øksendal, Kjell: Dei forsvunne gestapistane sommaren 1945 1990
Øksendal, Kjell: Vefsn – målbastion i nord 1990
Øksendal, Kjell: Gravskikkar 1991
Øksendal, Kjell: Harr 1992
Øksendal, Kjell og Reidar Utnes: Vefsnjollen 1992
Øksendal, Kjell: Forsjord-eldhuset i minneleg tid 1993
Øksendal, Kjell M.: Bjor 1994
Øksendal, Kjell M.: Erling Lyftingsmo, døl i utlegd 1994
[Øksendal, Kjell]: Segner 1994
Øksendal, Kjell: Norske Kvinners Sanitetsforening 100 år i
helsetjeneste 1996
Øksendal, Kjell M.: Lodde (Mallotus villosus) 1997
Øksendal, Kjell: Forsjorda, frå sentrum til utkant. Ei verd som ikkje lenger er… 2003
Øksendal, Kjell M. og Bjørnar Holmen: Skolestellet i Eitrodalen 2004
Øksendal, Kjell M.: Laksrøyking i Forsjordeldhuset 2004
Øksendal, Kjell: Olav Øksendal, ein stor båtbyggar  2009
Øksendal, Kjell M.: Skolekvartalet i Mosjøen. (Foredrag for personalet ved Mosjøen skole våren 2010) 2011
Øksendal, Kjell: Fløyting utanom det vanlege 2012
Øksendal, Kjell og Ragnhild Eiterstraum: Ungdomslagje – nyhuset i skogen 2012
Øksendal, Kjell: Han Emaus mæ Ramnågen… 2012
Øksendal, Kjell: Marsørkarane. Mannskap og årstider i tømmerfløytinga 2013
Øksendal, Kjell: Heim til jul – så vidt 2014
Øksendal, Kjell: Tømmerfløyting i Vefsna før 1916 2015
Øksendal, Kjell: Storgata 2015
Øksendal, Kjell: Påsketurar 2015
Øksendal, Kjell: Alm. Ulmus gabra 2016
Øksendal, Kjell: Krig og fred på Kvalfors 1942-48 2016
Øksendal, Kjell: Ved Rådved Rå ved 2016
Øksendal, Kjell og foto: Are Halse: Den store båtulykka 2016
Øksendal, Kjell: Soga om skoggangsmannen Erling Ravatn 2016
Øksendal, Kjell M.: Båtbyggarlegenden Peder Larson, Stimo og hans etterkommarar i Nord-Amerika 2017

Øksendal, Kjell: Ur-golfarane i Vefsn 2017

Øksendal, Kjell (/Kusmenko/Bull): Samisk i norsk 2018

Øksendal, Kjell: Skat. Skate, skut, skøt  2018

Øksendal, Kjell: Hegg (Prunus padus) 2019
Øksendal, Kjell og Bjørnar Holmen: Eiterådalsvegen 2013
Øksendal, Kjell og Ragnhild Eiterstraum: Ungdomslagje – nyhuset i skogen 2012
Øksendal, Kjell og Kjell Jacobsen: Glimt fra Holmvassdalen 2015
Øksendal, Kjell: Brenning av Finnmark og evakuering til Vefsn 1944-45 2020

Øksendal, Kjell og Ivar Lyftingsmo: Frå Soria Moria slott til sanering. Vefsn sentralskule/Olderskog skole 1953-2013 2020

Øksendal, Kjell, sjå også Olderskog, Bjørn og Kjell Øksendal
Øksendal, Kjell, sjå også Mohn, Villy og Kjell Øksendal
Øksendal, Kjell, sjå også Halse, Are og Kjell Øksendal
Øksendal, Kjell, sjå også Haugen, Hallgeir og Kjell Øksendal

Øybakken, Bodil og Bjørn Johnsen: Nils Johan Øybakken 1946-2001. Musiker og plateprodusent 2020

Øyen, Jon: Oleiv Øyen (1897-1964) 2009B
Øksendal, Leif: Glimt frå krigen 1940-45 2007
Aagnes, Gerd: Poståpner Karl Alf Magnor Johansen 2007
Aagnes, Knut: Laksefiske i Fusta 1994
Aagård, Maja Dunfjeld: Ornamentikk og dagliglivets gjøremål 1992
Aakervik, Karl W.: Skimiljøet i Hattfjelldal 1991
Aakervik, Karl W.: Røsvassholmen 1998
Aakervik, Karl W.: Røsvatn Ungdomslag 1999
Aakervik, Karl W.: Bjørndalssetra 2000
Aakervik, Karl W.: Åkervik skule 2002
Aakervik, Karl W.: Ulykka i tømmerskogen 2003
Aakervik, Karl W.: Are Tustervatn 2006
Aakervik, Karl W.: Remma i Åkervika  2009
Aakervik, Ola: Et lite stykke Norge [dikt] 2005
Aakervik, Ola: Ved høystakkstonga [dikt] 2005
Aakervik, Ola: Sagbruket i Åkervika  2009
Aakre, Bjørn Magne og Beth Hendrichson: Jord og frihet i Amerika. Om utvandringen på Helgeland og i Namdal i 1868 2017

Ånes, Arne: Nes-Ni(l)s – første postmannen i Herringbygda 1997
Ånes, Arne: Minner fra Tysklandsbrigaden 1998
Ånes, Arne: Herringveien 2001
Ånes, Arne: Bussjåfør i Susendalen – et 50-årsminne 2005
Ånes, Arne: Henrik Eliasson Ånes (1862-1937) 2010
Ånes, Knut: Ho Olava Arnsde på Åneset 1997
Ånes, Knut: Halle Brækken (1909-1982) – tusenkunstner og smed 2014
Ånes, Knut: Blad fra Herringens historie 2015
Aarsnes, Svein: Storjorden – sagn eller virkelighet 1995
Aarsnes, Svein: Om Reinfjellet, Krutvatnet – og somt anna 1997
Aarsnes, Svein: Norgefararleden 2000
Aarsnes, Svein: Nikolai Larsen – grenselosen som freden gløymde 2006
Aarsnes, Svein: Gjestebøkene i Herringbotnet 2013
Aas, Leif Morten: Leif Mathis Aas og det løfterike landet 2008
Aas, Leif Morten: Møte med “Gønner” og Einbufolket 2011
Aasen, Per: Frivilligkorpset i Drevvassbygda krigsvåren 1940 1990
Aasen, Sonja, sjå Brennhaug, Reidun og Sonja Aasen