Emneregister

Far etter fedrane. Årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal
1987-2019

Merk at ein og same artikkel kan stå under fleire emne

 

Anleggsarbeid, sjå Industri, bergverksdrift og anleggsarbeid

Arbeidsliv, sjå Daglegliv og arbeidsliv

Barndomsminne
Brennhaug, Ragnhild: Barne- og ungdomsminne frå Øydalen 1987
Viggo (Gabriel A. Alsgård): Minder 1992
Mjaavatn, Kari: Den gildaste dagen i sumarfritidi 1994
Laksforsmo, Hildur: Barndomsår på Dolstad 2004
Grolid, Petter: Minne frå gjetarskogen 1997
Myrstad, Eline: På gjengrodde stier 1997
Nilsskog, Ingeborg: Min første ferietur 1997
Forsmo, Ole: Barndomsminner fra Jamtvollsetra 2002
Svartvasmo: Gunvor: Gato mi 2003
Svartvasmo, Gunvor: Folk og ungar i “Gato mi” (Øvre Strandgate”) 2004
Laksforsmo, Hildur: Barndomsår på Dolstad 2004
Svartvasmo, Gunvor: Glimt frå eigne skoledagar i dei harde trettiåra 2007
Forsmo, Odd: Barndomsminner fra Olderskog på 1940- og 1950-tallet  2009
Forsmo, Ellen Gyth: Minner fra barndomstiden på Elvebakken  2009
Stavli, Gunnar: Barneår i Mosjøen 1940-1945. Intervju med Lars Tverå
og Arne Larsen 2009B
Halse, Kristian: Barneår på fjellgarden Langvatn. Kolbjørn Langvatn,
født 1935, fortel 2009B
Olderskog, Berith Pauline: Oppvekstår på Olderskogen på 1950-tallet 2011
Statle, Grete Heir: Nyrud gård – min barndoms grønne dal 2012
Einrem, Randi: Barndom under krigen. Sigrun Olsrud f. 1934 fortel 2013
Nordås d.e., Trygve: Tungsinn, sjukdom, død og gravferder. Frå boka hans
Trond 2014
Statle, Grete Heir: Min barndom og ungdom var full av fester 2014
Bakke,Tor Andreas: Barndomsminner fra 50-tallets Mosjøen 2015
Baadstø, Randi: Barndomsminner fra Sjøgata rundt 1950 2015
Hunnålvatn, Odd: Barndomsminner fra Hunnålvatnet 2015
Wolff, Per: Barndom og oppvekst i Mosjøen 1933-1945 2015
Kjerringnes, Arnhild: Jula heime 2017
Ekrem, Fredrik: Året i Vasselv 2018
Wolff, Per: Glimt fra ungdomsår i Mosjøen 1945-53 2018

Bergverksdrift, sjå Industri, bergverksdrift og anlegsarbeid

Biografiar, sjå Personomtalar

Bryllaup, sjå Merkedagar i livet

By og kommune
Nilsen, Dag: “Byplanlegging i de lyse netters land” 1987
Drevvatne, Tore: Elsfjord kommune 1929-1961 1988
Hogstad, Valdemar: Målebrevet 1991
Steinmo, Kåre: Politisk liv i Elsfjord kommune 1995
Smørvik, Per: Historia om kommunevåpenet i Vefsn 1999
Jacobsen, Kjell: Grane kommune 75 år. 1927 -2002 2003
Mikaelsen, Lasse: Hanen i Øyfjellet 2005
Vangen, Bjørn og Halvard Lundestad: Kåre Martin Vangen 2010
Eriksen, Kolbjørn; Kommunevåpnet til Grane kommune 2012
Lundestad, Halvard: Nils Kristian Nilsen Mjaavatn 2012
Jensen, Einar: Mosjøen kommune opphører 2014
Jensen, Einar: Mosjøen kommune feirer 75 år 2015
Jensen, Einar: Skogsåsen boligfelt. 2016
Almås, Asgeir: Framtida for Hattfjelldal 2017
Lamo, Bjørn Ivar: Grane kommune – debatten rundt ny kommunestruktur 2017

Båtbygging
Drevvatne, Tore: Båtbygging i Elsfjordområdet [del 1] 1989
Drevvatne, Tore: Båtbygging i Elsfjorddistriktet [del 2] 1990
Øksendal, Kjell og Reidar Utnes. Vefsnjollen 1992
Lorentsen, Nils: Norges største trebåtbyggeri 1995
Kjerringnes, Johan: Båttradisjonar og båtbygging ved Røsvatn 1996
Dyrhaug, Per: Båtbyggertradisjon i Drevvatn 1999
Klaussen, Ann Kristin: Nils Skandfer – nordnorsk båtbygger og
konstruktør (del 1)  2002
Klaussen, Ann Kristin: Nils Skandfer, nordnorsk båtbygger og
konstruktør, del II 2003
Øksendal, Kjell: Olav Øksendal, ein stor båtbyggar  2009
Mohn, Viggo og Kjell Øksendal: Båtbyggaren Mikal Mjaavatn,
Mosjøen 2013
Halse, Are (foto) og Kjell Øksendal (tekst): Bildekavalkade om elvebåten 2015
Haugen, Hallgeir og Kjell Øksendal: Chris Haugen, Poulsbo, Washington,
skanfer-knoppskyting i USA 2015
Øksendal, Kjell M.: Båtbyggarlegenden Peder Larson, Stimo og hans
etterkommarar i Nord-Amerika 2017

Daglegliv og arbeidsliv

Utgard, Solveig: Slåttgraut, slåttgomme og haragilde 1988
Reines, Bjarne: Mot nord, mot nord, mot Vefsn 1989
Svartvatn, Ole K. Til Sulitjelma 1989
Lundestad, Ivar: Vedfløyting i Skjerva 1989
Nes, Leiv: Arbeidslaus ungdom i Mosjøen 1931 1989
Håkonsen, Tone, Borgny Sjåvik, Anne-Lise Vesterbukt: Gamle
baketradisjoner fra Hattfjelldal 1991
Bentsen, Eileen: Frå “støvel-lugga” til naturell kunst 1991
Viggo (Gabriel A. Alsgård): Minder 1992
Dalen, Astrid: Kvinner i arbeid 1994
Nilsskog, Ingeborg: Matstell og kosthald på vefsngardane i gammal tid 1996
Laksforsmo, Hildur: Barndom og ungdom på Dolstad prestegård 1997
Elsvatn, Leif: Skogsarbeid og tømmerfløting – kombinasjonsnæringer av
betydning for samiske lokalsamfunn i Hattfjelldal 1997
Smørvik, Per: Måltid og mat 1998
Aufles, Sverre: Trøskersjau på Vestersida 1998
Aufles, Sverre: Tveråga som sagbruks- og fløytingselv 1999
Nygaard, Andreas J.: Minner fra min tid i Vefsn 1999
Tuven, Rønnaug: Barsengmat 1999
Nilsskog, Bjørnstein: Gamlesmia på Nilsskog 2001
Sjåvik, Per: Drukningsulykka på Litlbjørnvatnet i 1930 2002
Fredheim, Gunvald A.: Mo gård i Vefsn. Minner fra årene 1942-1945 2003
Aakervik, Karl W.: Ulykka i tømmerskogen 2003
Hjerpås, Bjørghild: Til Jerpåsen som skogskokke 2003
Øksendal, Kjell M.: Laksrøyking i Forsjordeldhuset 2004
Aakervik, Ola: Ved høystakkstonga [dikt] 2005
Kjerringnes, Johan: Daglegliv ved Røsvatnet – før, under og etter
oppdemminga. 2008
Einrem, Randi: Mat og måltider i Bjørnådalen midt på 1900-talet 2009B
Halse, Kristian: Barneår på fjellgarden Langvatn. Kolbjørn Langvatn,
født 1935, fortel 2009B
Forsmo, Odd Arnulf: Bak disken 2013
Olderskog, Berith Pauline: Min første jobb 2013
Eiterstraum, Ragnhild: Ho mor og ho tante Mathea på Aufles 2014
Hunnålvatn, Odd: Livet på Hunnålvassgarden 2014
Myrnes, Pernille: Oldemor Olivia Myrnes forteller 2014
Øksendal, Kjell: Tømmerfløyting i Vefsna før 1916 2015
Ivarrud, Håmund: Moengmyra – fløytingsdam fra engelskbrukstiden 2015
Elvetun, Karlot: Drift i skogene og fløyting i Gluggvasselva 2017
Kjerringnes, Arnhild: Jula heime 2017
Nordås d.e., Trygve: Frå Boka hans Trond III 2017
Aufles, Sverre: Folket på Rud 2019
Einrem, Randi: “Det var sånn tida var”. Møte med tre damer som vaks opp
i mellomkrigstida 2019
Halse, Are: Fra elv til veg 2019

Dialekt, 
sjå Språk og namn

Dramatiske hendingar
Laksforsmo, Hildur: Et trist minne 1987
Luktvatn, Arne: Mannen som svalt i hjel med maten i munnen 1988
Laksforsmo, Hildur: Eit ferdaminne frå Vistfjellet 1989
Valrygg, Sigmund: En drukningsulykke ved Båfjellmoen 1991
En Bjørn angriber en Baad paa Røsvandet og foraarsager
2 Menneskers Død (avisartikkel)    1994
Sund, Svenn: En syketransport 1994
Hortmann, Asbjørn: En annen Majavasstragedie      1997
Edvardsen, Torvid M.: Maret og Knut [dikt] 1998
Børresen, Hans: Norman-familien og dens skjebne 1999
Sjåvik, Per: Drukningsulykka på Litlbjørnvatnet i 1930 2002
Svartvasmo, Gunvor:  En ildebrann. Skolestil – tentamen i norsk
skriftlig 1939 2002
Henriksen, Eldfrid Strompdal: Blindtarmbetennelsen 2003
Aakervik, Karl W.: Ulykka i tømmerskogen 2003
Nygård, Lars: Ulykka i Vesterfjella februar 1960    2004
Bråten,  Agnar: Samegutten Henrik Blinds tragiske bortgang 2009B
Sæterstad, Viktor: På traktorfiske 2009B
Utnes, Dag og Gunnar Holand: Det store forliset på
i 1868 I og II 2011
Almås, Henry: Røvarjakta på Tveråsen i Drevjen 2012
Romstad, Jakob: Romstad (gnr. 201, bnr. 5). Gården og menneskene 2012
Utnes, Dag: Det store forliset i Sebuska i 1868 III 2012
Nordås d.e., Trygve: Tungsinn, sjukdom, død og gravferder. Frå boka hans
Trond 2014
Kjerringnes, Arnhild: Ein dramatisk båttur på Røsvatnet 2018
Slind, Rolf.: Tragisk drukningsulykke i Grane 2019
Øksendal, Kjell: Brenning av Finnmark og evakuering til Vefsn 1944-45 2020

Dyr, ville
Valrygg, Sigmund: Slagbjønn 1988
Jønsson, Margrete: Peder Johnsen, den siste bjørnejegeren i Grane 1991
Smedseng, Norveig: Anna Alsgård fortel 1991
En bjørn 1994
Sæterstad, Steinar: Segner frå området rundt Røsvatnet 1994
Øksendal, Kjell M.: Bjor 1994
Børresen, Hans: Bjørnehistorier fra Susendalen 1995
Almås, Henry: Bjønn-Ola [Ola Anderson] 2005
Vollan, Dan: Mårhunden kommer… 2011

Fangst, sjå Fiske, jakt og fangst

Ferdsel/kommunikasjon
Hoset, Mary Ann: Ferdsel over Harvasstua 1987
Laksforsmo, Hildur: Et trist minne 1987
Svartvatn, Ole K. Minner fra en kirkeferd 1987
Ravatn, Torbjørn: “Kolbein” – dampbåten på Røsvatnet 1988
Steinmo, Kåre: Samferdsel før og nå i Vefsn 1989
Laksforsmo, Hildur: Eit ferdaminne frå Vistfjellet 1989
Kjerringnes, Johan: Ferdselsvegar mellom Røsvatnet og Vefsnfjorden 1989
Kjerringnes, Johan: Utviklinga av postomberinga i Hattfjelldal 1991
Oddmar, A.: Ur Norgesresornas historia 1991
Stensli, Bjørn: Thomas Riis og etableringen av Helgeland Vegavdeling 1991
Unkervatn, Jorulf: Motorbåtruta på Unkervatnet 1992
Forshaug, Henry: Tre vefsningar på tur til Trondheim sommaren 1930 1993
Kjerringnes, Johan: Postomberinga på austsida av Røsvatnet 1993
Sjåvik, Erling: Frå minneboka – Ei historie frå vinteren 1943 1993
Myrnes, Petter: Almdalsvegen 1993
Myrstad, Eline: Posten kom fram 1995
Utnes, Reidar: Islega i Vefsnfjorden 1880 til 1958 1995
Myrnes, Petter: Ferdsel og vegar mellom Fustvassbygda og
Vefsnfjorden i eldre tid og fram til notida 1996
Steinmo, Kåre: Elsfjorden 1996
Myrstad, Eline: Legebesøk og sjuketransport i ei vegløs bygd for
60 år siden 1996
Nilsskog, Ingeborg: Min første ferietur 1997
Bolstad, Aaslaug: Ett langt og to korte – Hallo det er Susendal 1997
Ånes, Arne: Nes-Ni(l)s – første postmannen i Herringbygda 1997
Sjåvik, Erling: Innlandsfiskarar på lofotfiske 2000
Aarsnes, Svein: Norgefararleden 2000
Innset, Knut: Riksveg 78 – fra Vefsn til Leirfjord 2000
Edvardsen; Torvid: Til minne om byens første trafikkskilt [dikt] 2000
Utnes, Reidar: Dampskipstrafikken til Mosjøen 2001
Ånes, Arne: Herringveien 2001
Aufles, Sverre: Vestersida. Båten, elva og folket 2001
Innset, Knut: Ei 100 år gammel bru og Susendalsvegen 2002
Simonsen, Per: Et usedvanlig 60-årsminne 2003
Svedal: Majavasstoget 2003
Slettbakk, Ola og Knut Jacobsen: Hattfjelldal flyplass 2003
Gunnarsen: Erling Kapskarmo 2005
Kjerringnes, Johan: Krutfjellvegens historie 2005
Ånes, Arne: Bussjåfør i Susendalen – et 50-årsminne 2005
Brennhaug, Trond: 110 år med vei- og brubygging i Fiplingdalen 2006
Hjerpås, Bjørghild: Et møte med Alf Vie 2007
Forsmo, Johan: Øvervegen – tankar og gamle minne 2007
Hortman, Asbjørn: En æra er forbi 2010
Lund, Ragnar og Jostein Lorås: Jernbanen, bygd av slitere… 2010
Olderskog, Berith Pauline: Minner om ei svunnen, nær fortid 2010
Krutå, John Arne: Snowmobilen -state of the art innen kjøretøy
anno 1950 2010
Larsson-Fedde, Torbjørn: Drevjen – feltpostkontor no. 14 2010
Forsmo, Odd Arnulf: Mosjøen i 1950-åra. Sett og hørt fra ei smøregrav 2012
Svendsen, Ronny: Vasselvminner 2012
Øksendal, Kjell og Bjørnar Holmen: Eiterådalsvegen 2013
Aufles, Sverre: Vegen til konfirmasjonsskolen i 1947; tilbakeblikk 2013
Brattlie, Randolf: Wilhelm Hoff Petersen (1926-2011). Jovial tannlege og
lokalpolitisk patriot 2014
Lund, Ragnar: Nordlandsbaneanlegget, særlig i Svenningdalen 2014
Utnes, Dag: Einar Petter Hunnaalvatn (1881-1947) II Fløttmann i
Vefsnfjorden med M/B Finkneet, til 1920 2014
Wolff, Per: Gamle papirer fra et loft i Mosjøen 2014
Øksendal, Kjell: Heim til jul – så vidt 2014
Johansen, Frank Strom: Etterlatte krigsminner fra Trofors stasjon. 2016
Slind, Rolf: Bom stopp ved Sefrivatnet snøvinteren 1954/55 2017
Robertsen, Bodil Stimo: Livet på Vestersida før og etter den gamle Øybrua 2018
Severinsen, Anne: Vefsna som vinterveg 2018
Slind, Rolf: Fusta jernbanestasjon og Kåre Kristiansen 2020

Fiske, jakt og fangst
Valrygg, Sigmund: Slagbjønn 1988
Lorås, Jostein: Kvinner og snarefangst 1989
Haustreis, Valter: Attåtnæring på fjellgardane 1989
Wika, Herman: Fiske i Skjerva 1989
Jønsson, Margrete: Peder Johnsen, den siste bjørnejegeren i Grane 1991
Reitan, Jarle: Gluggvasselgen 1992
Øksendal, Kjell: Harr 1992
Steinrud, Dagfinn: Reidar Utnes 1993
Aagnes, Knut: Laksefiske i Fusta 1994
Børresen, Hans: Bjørnehistorier fra Susendalen 1995
Nordgård, Harry: Laksforsen 1996
Sjåvik, Erling: Då’n Sjåvik-Jørn skaut på bjørnen 1996
Grolid, Petter: Minne frå gjetarskogen 1997
Aufles, Sverre: Engelskvillaen på Skjæret 1997
Øksendal, Kjell M.: Lodde (Mallotus villosus) 1997
Sjåvik, Erling: Innlandskarar på lofotfiske 2000
Jacobsen, Knut: Gustav O. Sjaavik. Jeger, fangstmann, bonde og
snekkar  2002
Myrstad, Eline: Johan Andreasson Bustadmo 2004
Almås, Henry: Bjønn-Ola 2005
Lamo, Bjørn Ivar: Jengelbua, “Grane-hytto” 2005
Nordgård, Harry og Dagfinn Laksfors: Den engelske sportsfiskevillaen under
Laksforsen 2005
Ekrem, Fredrik: Evakuering og storlaks 2006
Justad, Ole: Min første tur til Lofoten 2007
Utnes, Dag: Ålefiske i Vefsnfjorden  2009
Knudsen, Emil: Erindringer fra gruvedrift i Svenningdalen og
oppholdet i Vefsn, Grane og Hattfjelldalen i 1880 2009B
Utnes, Dag og Gunnar Holand: Det store forliset på
i 1868 I og II 2011
Vollan, Dan: Mårhunden kommer… 2011
Romstad, Jakob: Romstad (gnr. 201, bnr. 5). Gården og menneskene 2012
Utnes, Dag: Det store forliset i Sebuska i 1868 III 2012
Almås, Svein: Lakshuset på Almåsen i Drevja 2013
Utnes, Dag: Einar Petter Hunnaalvatn, 1881-1946. Dagbok fra et drygt
halvår av hans liv, 0902-0310 1904 2013
Finnmarksfiske. 2016
Øksenal, Kjell: Ur-golfarane i Vefsn 2017
Bakken, Are-Mass: Hyttebygging i det små og storfiske under Pilfjellet. Barndommens grønne dal og en hyttedrøm 2020.

Forsmo, Odd Arnulf: Harejakt på 1950-tallet 2020

Foreiningar, sjå Lag og foreiningar

Friluftsliv, sjå Idrett, sport og friluftsliv

Fuglar, sjå Natur og landskap

Gard og grend
Jacobsen, Kjell: Fjellgardane 1988
Haustreis, Valter: Ein fjellgard 1988
Ravatn, Torbjørn Gardsmarkgrenda i Hattfjelldal 1989
Nes, Leiv: Bjørkneset, ein gammal gard ved Fustvatnet 1990
Myrstad, Eline: To bureisere i Fiplingdalen 1994
Steinmo, Kåre: Svartvatnet – en gammel fjellgård 1994
Brennhaug, Trond: Stor-Fiplingdalen. Eldste gården i Fiplingdalen 1995
Børresen, Hans: Første bureisaren i Susendal 1996
Bolstad, Aaslaug: Folket i Atterlia 1996
Steinrud, Dagfinn: Vikdalen. Ei grend i Vefsn som “tida har gått frå” 1997
Aakervik, Karl W.: Røsvassholmen 1998
Bråten, Roar Andre: Svenskvollen i Susendalen 2001
Fredheim, Gunvald A.: Mo gård i Vefsn. Minner fra årene 1942-1945 2003
Rosvold, Nils J.: Rosvoll 2003
Elsvatn, Leif.: “Der skal du bygge, og der skal du bo”. Fakta, folketradisjon
og myter om nybyggeren Johannes Mortenson Hals 2003
Larsen, Sverre Mogård: Øra – gamal bustad ved Vefsnfjorden 2004
Olderskog, Bjørn: Olderskog fram til 1940 2005
Aakervik, Ola: Eit lite stykke Norge [dikt] 2005
Nes, Leiv: Glimt frå mi første tid i Vefsn 2007
Aakervik, Karl W.: Remma i Åkervika  2009
Halse, Kristian: Barneår på fjellgarden Langvatn. Kolbjørn Langvatn,
født 1935, fortel 2009B
Kjerringnes, Johan: Framveksten av åkervikgrenda ved Røsvatnet 2009 B
Lundestad, Halvard: Fra gard til grend. Om hus og folk på
Remma i Vefsn 2009B
Ånes, Arne: Henrik Eliasson Ånes (1862-1937) 2010
Elsvatn, Leif: Han Birger i Garsmarken (1905-67) 2012
Forsmo, Ellen Gyth og Gunvald A. Fredheim: Levekårene for leilendinger
på Forsmo i Drevja 2012
Hunnålvatn, Odd: Livet på Hunnålvassgarden 2014
Ånes, Knut: Blad fra Herringens historie 2015
Mogård-Larsen, Sverre: Øra, ein gamal bustad ved Vefsnfjorden  2019

Forsvar, sjå Krig/okkupasjon og forsvar

Gravskikkar, 
sjå Merkedagar i livet

Handverk/ handarbeid og reiskapar
Lyftingsmo, Erling: Lagga trekoppar 1987
Haustreis, Valter: “Sag-Maro” 1987
Kristiansen, Åslaug: Nålbinding 1989
Lyftingsmo, Erling: Stolmakaren 1990
Kambestad, Torvald: Små tings tale 1991
Aagård, Maja Dunfjeld: Ornamentikk og dagliglivets gjøremål 1992
Lyftingsmo, Erling: Harald Langjord (1865-1952) 1992
Lyftingsmo, Erling: Sledane i Vefsn- og Ranabygdene 1993
Grimsby, Bjørn: Russebollene på Vefsn museum 1994
Lyftingsmo, Erling: Gamal treskjering og treskurd i Vefsn 1994
Lyftingsmo, Erling: Ljå og rive 1995
Linvik, Per Gunnar: Trugelugger og hestetruger 1995
Jacobsen, Knut: Klaffebordet 1996
Kjerringnes, Johan: Gardskvernene – ein viktig del av vår kulturarv 2000
Nilsskog, Bjørnstein: Gamlesmia på Nilsskog 2001
Jakobsen, Knut: Gustav O. Sjaavik. Jeger, fangstmann, bonde og
snekkar 2002
Mikaelsen, Lasse: Ludvig på Gullmoen 2010
Ånes, Knut: Halle Brækken (1909-1982) – tusenkunstner og smed 2014
Halse, Are (foto) og Kjell Øksendal (tekst): Bildekavalkade om elvebåten 2015
Tuven, Rønnaug: Langveis for å se Norges eldste rye. 2016
Lundestad, Halvard: Husskruvar 2018
Skorpen, Knut: Hjørnesteinsbedrifta i Ner-Svenningdalen 2018

Helsespørsmål, sjå Lag og foreiningar og Sjukdom/nød

Historieforskning
Elsvatn, Leif: Myter og lokalhistorie 1989
Aarsnes, Svein: Storjorden – sagn eller virkelighet 1995

Hus og museum
Pedersen, Hans: Vefsn Museum – en presentasjon 1987
Spjelkavik, Bjarne: Opningsdagen 1987
Hoset, Mary Ann: Andreasstua i Varntresk – historie og rehabilitering 1987
Jacobsen, Kjell: Husa på Bygdesamlinga – Valmåslåven 1988
Walle, Wilhelm: Fra Vefsn Museums bildearkiv 1988
Jacobsen, Kjell: Husa på bygdesamlinga. Rynes-stua 1989
Utgard, Solveig: Funn på Garden, Straum i Drevja 1989
Jacobsen, Kjell: Litlhuset fra Grane 1990
Smørvik, Per: Eldhuset på garden Svartvatnet 1990
Redaksjonen: 1989 – et jubileumsår for Vefsn museum 1990
Jacobsen, Kjell: Politimestergården – bygningshistorien 1991
Halse, Kristian: Levande tid [prolog] 1991
Nilsen, Dag: Politimestergården – bygningshistorien 1991
Kambestad, Torvald: Små tings tale* 1991
Jacobsen, Kjell: Husa på Bygdesamlinga, Skul-Svend-stuo 1992
Smørvik, Per: Eldhuset 1993
Jacobsen, Kjell: Husa på bygdesamlinga. Forsjord-eldhuset 1993
Øksendal, Kjell: Forsjord-eldhuset i minneleg tid 1993
Grimsby, Bjørn: Russebollene på Vefsn museum 1994
Jacobsen, Kjell: Husa på bygdesamlinga, Pejord-stuo 1994
Jacobsen, Kjell: Husa på bygdesamlinga. Skogstua på Sirijorda –
“Heimefrontstua” 1995
Jacobsen, Kjell: Husa på bygdesamlinga. Mølnhuset 1996
Linvik, Roald: Gammalskulen i Varntresk 1996
Aufles, Sverre: Engelskvillaen på Skjæret 1997
Jacobsen, Kjell: Lynghaugburet 1999
Smørvik, Per: Våningshusa på Grane bygdetun 2000
Hortmann, Asbjørn: Fra jernbanearkitekturens historie 2000
Jacobsen, Kjell: Husa på Bygdesamlinga – Smio 2001
Nilsskog, Bjørnstein: Gamlesmia på Nilsskog 2001
Tuven, Rønnaug: Solveig Utgard. Museumsarbeidar med interesse
for tekstilar  2002
Smørvik, Per: Uthus på Grane Bygdetun 2002
Lamo, Bjørn Ivar: Jengelbua, “Grane-hytto” 2005
Nordgård, Harry og Dagfinn Laksfors: Den engelske sportsfiskevillaen under
Laksforsen 2005
Skipnes, Stine: Veteraner i garasjen. Grim Steffenrem (58) har 118 veteraner
i garasjen. Det begynte med en gammel Zetor 2005
Jacobsen, Arne: Om hytter og fritidsliv fra midten av tjueåra og fram til
bilismen rundt 1960 2006
Grolid, Peter: Fjøsbygging i 1930-åra 2008
Forsmo, Johan: Kris Skrondal (1920-1993) 2009B
Halse, Kristian: Vefsn bygdesamling blir til 2009B
Halse, Kristian og Åse Floa Steinrud: Dagfinn Steinrud (1929-1998) 2009B
Jacobsen, Kjell og Per Sjåvik: Thorleiv Havig (1867-1938). Første
formannen i Vefsn bygdesamling 2009B
Jacobsen, Solveig: Bent Krutnes (1863-1952) 2009B
Redaksjonen: Dei som leidde museet (1909-2009) 2009B
Romstad, Jakob og Per Sjåvik: Fridtjov Sjaavik (1885-1947). Den
store samlaren 2009B
Stafseth, Marit Oline Stokke: Mary Stokke (1914-1985) 2009B
Tuven: Rønnaug: Karen Aas (1887-1984). Den første, og hittil, eneste
kvinnelige formann i Vefsn Museumslag 2009B
Øyen, Jon: Oleiv Øyen (1897-1964) 2009B
Lamo, Bjørn Ivar: Stavassdalens Venner 2015
Tuven, Rønnaug: Langveis for å se Norges eldste rye. 2016
Skrondal, Kris: Forsjord-eldhuset til Vefsn bygdesamling. Likt og ulikt
om eit gammalt hus 2017
Bakken, Are-Mass: Hyttebygging i det små og storfiske under Pilfjellet.
Barndommens grønne dal og en hyttedrøm 2020

Idrett, sport og friluftsliv
Wika, Herman: Turning i Mosjøen – litt historikk 1991
Aakervik, Karl W.: Skimiljøet i Hattfjelldal 1991
Jacobsen, Knut: Karl Wilhelm Aakervik – samfunnsengasjert
idrettsmann 2000
Herring, Sveinulv: FK Trim 58 2003
Forsmo, Johan: Heilårs idrettmann og bonde. Samtale med
Asbjørn Brennhaug 2005
Jacobsen, Arne: Om hytter og fritidsliv fra midten av tjueåra og fram til
bilismen rundt 1960 2006
Kjerringnes, Johan: Olav Rystad, idrettsmann, jeger og friluftsmannen 2006
Jacobsen, Arne: Påsketuren 1951 2008
Brennhaug, Trond: Fra fem til ett skytterlag i Grane 2001
Brennhaug, Trond: Susna skytterlag 2008
Skipnes, Stine: Ski, svette og Swix. Møte med skiløperen Ivar Rystad
i 2010 2011
Aarsnes, Svein: Gjestebøkene i Herringbotnet 2013
Lundestad, Halvard: Anders Eriksen – sykkelkongen frå Mosjøen 2014
Bolstad, Aaslaug: Sølvskatten i Børgefjell 2014
Rabliås, Ole: Turistliv ved Røssvatnet for 80 år sidan  2009
Øksendal, Kjell: Påsketurar 2015
Lundestad, Halvard: Skiidrett 2016
Nordås d.e., Trygve: Frå Boka hans Trond II 2016
Stavli, Gunnar: Hoppbakker i Grane 2016
Aufles, Sverre. På tur vestover i fjellheimen 2018

Industri, bergverksdrift og anleggsarbeid
Redaksjonen: Etableringen av Mosjøen Aluminiumverk 1988
Svartvatn, Ole K.: Til Sulitjelma 1989
Smedseng, Norveig: Kleberstein (Esjestein)-brotet på Øvre Bjørnå 1994
Skoglund, Kjell Arne: Engelskbruket – etablering og drift 1994
Tuven, Laila: Sølvgruvene i Svenningdal 1994
Nygaard, Andreas J.: Minner fra min tid i Vefsn 1999
Almås, Henry: På gjengrodde stier 2000
Vikdal, Gaute: Klebersteinsbruddet i Bjørkskoglia i Vikdalen 2000
Andresen, Espen: Veveriet i Mosjøen 1953-2003. Fra Amerika kom 32 vevstoler 2005
Andresen, Espen: Vefsninger og anlegget på Ofotbanen 2006
Knudsen, Emil: Erindringer fra gruvedrift i Grane og Hattfjelldalen
i 1880 (I) 2008
Klausen, Ann Kristin: Bergtatt i Svenningdalen  2009
Granberg, Per: Kalk-Ola, gardbrukersønn fra Ringsaker som for
160 år siden ble stor kalkbrenner i Nordland  2009
Ingu [Ingulf Ingulfsen]: Dynamittsalvene springer døgnet rundt ved
Gluggvatn 2011
Skorpen, Knut: Hjørnesteinsbedrifta i Ner-Svenningdalen 2018

Jakt, 
sjå Fiske, jakt og fangst

Jord- og skogbruk
Elsvatn, Leif: Samisk jordbrukstilpasning 1987
Myrnes, Petter: Ta vare på minna frå den nære fortid! 1987
Brennhaug, Ragnhild: Barne- og ungdomsminne frå Øydalen 1987
Brennhaug, Ragnhild: Frå bureisningslivet i Fiplingdalen 1987
Haustreis, Valter: “Sag-Maro” 1987
Meisfjord,Brynhild: Lindyrking 1988
Skeie, Alf Helge: Munn- og klauvsjuke i Vefsn 1988
Brennhaug, Reidun: Ei lita soge frå verkelegheita 1989
Lundestad, Ivar: Vedfløyting i Skjerva 1989
Grolid, Petter: Om eldre driftsmåter i jordbruket i Hattfjelldal 1991
Lyftingsmo, Erling: Ljå og rive 1995
Grolid, Petter: Minne frå gjetarskogen 1997
Elsvatn, Leif: Skogsarbeid og tømmerfløting – kombinasjonsnæringer
av betydning for samiske lokalsamfunn i Hattfjelldal 1997
Ravatn, Torbjørn: Handel og transport av levende dyr frå Grane og
Hattfjelldal rundt hundreårsskiftet 1997
Aufles, Sverre: Trøskersjau på Vestersida 1998
Aufles, Sverre: Tveråga som sagbruks- og fløytingselv 1999
Lyftingsmo, Erling: Beitesaka – eit attersyn 1999
Gyth, Alf: Litt om storfeholdet i Vefsn 2000
Aakervik, Karl W.: Bjørndalssetra 2000
Sjåvik, Erling: Skogkurs i Åkervika 2001
Kjerringnes, Johan: Utmarksslått – ein gong ein viktig ressurs 2001
Aufles, Sverre: Korndyrking 2002
Forsmo, Ole: Barndomsminner fra Jamtvollsetra 2002
Smørvik, Per: Tremunning 2003
Kjerringnes, Johan: Bureising 1921 – 1940. Ein skilsetjande
periode i mange bygdesamfunn 2004
Aufles, Sverre: Skogmannsliv i 30-årene 2003
Hjerpås, Bjørghild: Til Jerpåsen som skogskokke 2003
Skipnes, Stine: Veteraner i garasjen.Grim Steffenrem (58) har 118 veteraner
i garasjen. Det begynte med en gammel Zetor 2005
Aakervik, Ola: Ved høystakkstonga [dikt] 2005
Drevvatne, Tore: Meierier og meiersker i Nord-Vefsn 2006
Lundestad, Halvard: Ku- og oksenamn i Vefsn 2007
Skorpen, Knut: Kistedammen på Langjordsætra 2008
Lundestad, Halvard: Hesteavl og hingstar 2008
Eriksen, Kolbjørn: Hattfjelldal hundegras 2008
Grolid, Peter: Fjøsbygging i 1930-åra 2008
Åkervik, Ola: Sagbruket i Åkervika  2009
Elsvatn, Leif: Inn i sin tid. Om skogsarbeideren, organisasjonsmennesket
og politikeren Ole Bergli 2009B
Olderskog, Bjørn og Kjell Øksendal: Småbruka på Olderskogen
sett  frå mjølkeprotokollen ved Vefsn meieri 2010
Bakken, Are-Mass: Arbeidserfaring 2011
Romstad, Jakob: Romstad (gnr. 201, bnr. 5). Gården og menneskene 2012
Statle, Grete Heir: Nyrud gård – min barndoms grønne dal 2012
Øksendal, Kjell: Marsørkarane. Mannskap og årstider i tømmerfløytinga 2013
Kjerringnes, Arnhild: Tillegsfôr i vårknipa. Bromming – skaving – lauving 2020

Kommune, sjå By og kommune

Kommunikasjon, sjå Ferdsel/kommunikasjon

Krig/okkupasjon og forsvar
Øksendal, Kjell: Daglegliv under krigen 1940-45 1987
Kapskarmo, Arnulf: Begynnelsen og slutten på motstandsarbeidet i
Grane 1988
Svartvatn, Ole K.: På grensevakt i nord 1988
Redaksjonen: Krigen 1940-1945 1990
Skogheim, Dag: Sett med fiendens øyne 1990
Hagfors, Martin: Da Mosjøen ble tysk 1990
Drevvatne, Per Drevvatn militære frivilligkorps under
“operasjon Elsfjord” 1990
Aasen, Per: Frivilligkorpset i Drevvassbygda krigsvåren 1940 1990
Laksforsmo, Hildur: Johan Lynghaug 1990
Winka, Albert: På hemligt uppdrag 1990
Sæterstad, Kristian: Glimt fra grensetrafikken ved Røsvatnet under
krigen 1990
Svartvatn, Ole K.: Flyktning i Sverige 1990
Javanovíc, Cveja: Partisansang i Nord-Norges fjell 1990
Hauglid, Mart. Asgeir: Litt om tysk militærjustis og dens ukjente ofre i det
okkuperte Norge 1990
Svartkjønli, Sverre: Gestapos siste akt i Mosjøen 1944-45 1990
Øksendal, Kjell: Dei forsvunne gestapistane sommaren 1945 1990
Pedersen, Arne Krantz: Om åpningen av de russiske fangeleirene i Grane 1990
Forsmo, Johan: Om Drevjamoen – og et dystert minne fra 1945 1995
Nilsskog, Ingeborg: En historisk begivenhet fra 1945 1995
Hortman, Asbjørn: Krigsminner 1995
Svartkjønli, Sverre: Krigsminner 1940-1945 1995
Perjord, Rolf: “Takk, elskede kamerat – på gjensyn!” 1995
Sjåvik, Erling: Då freden kom til Åkervika 1995
Jacobsen, Kjell: Husa på bygdesamlinga. Skogstua på Sirijorda –
“Heimefrontstua” 1995
Nersund, Ståle: Mitt bilete av krigen 1996
Løkke, Ragna: Fra tombolaproblemer til bespisning av 2000
evakuerte. Fra Mosjøen sanitetsforenings annaler 1996
Forsmo, Johan: Minne frå Drevja krigsvåren og sommaren 1940 1997
Abadie-Maumert, Francois og Johan Forsmo: Fransk krigsminne i
Susendal og Hattfjelldal 1998
Ånes, Arne: Minner fra Tysklandsbrigaden 1998
Slettbakk, Ola: Helga Steikvasselv 2000
Forsmo, Johan: Skysskar på tysk. Nokre tankar kring ei hending
i Drevja under krigen 2002
Forsmo, Johan: Ein januardag i 1943 2003
Slettbakk, Ola og Knut Jacobsen: Hattfjelldal flyplass 2003
Fredheim, Gunvald A.: Mo gård i Vefsn. Minner fra årene
1942-1945 2003
Fredheim, Gunvald A.: En skitur fra Mosjøen til Tärna
krigsvinteren 1945 2004
Kjerringnes, Johan: Nøytralitetsvakt og krigsinnsats 1939-45.
Andreas Solbakken fortel 2004
Nerdal, Jim: Vennskapssamarbeidet Vefsn – Gornji Molanovac 2004
Nordstad, Ørnulf: Minne frå krigsvåren 1940 2004
Svartkjønli, Sverre: Da Gestapo kom til Drevvatne og Elsfjorden 2005
Hortman, Asbjørn: Kirkegårdskrigen 1951, under storpolitikkens
synsvinkel 2005
Ekrem, Fredrik: Evakuering og storlaks 2006
Forsmo, Odd: Olderskog II, 1940-46 “Lille Berlin” 2006
Forsmo, Odd: Oversikts over tyske avdelinger/institusjoner i Mosjøen
og omegn 1940-1945 2006
Rabliås, Ole: Krigstid og arbeidsteneste i fjellbygda 2006
Aarsnes, Svein: Nikolai Larsen – grenselosen som freden gløymde 2006
Eidnes, Asbjørn: Minne frå ein uvanleg sommar: På arbeidsteneste i
Hattfjelldalen 1942 2007
Øksendal, Leif: Glimt frå krigen 1940-45 2007
Brennhaug, Trond: Til Sverige i januar 1945 2009
Dorp, Terje: Krigsopplevelser 1940  2009
Grolid, Petter: Muntre minne frå krigstida 1940-1945 2009
Ludvigsen, Ludvig: Krigen 1940-45  2009
Stavli, Gunnar: Barneår i Mosjøen 1940-1945. Intervju med Lars Tverå
og Arne Larsen 2009B
Nilsen, Håvard: Syv fanger 2010
Andersen, Lise Katri: Bestefar i Sachsenhausen 2010
Bjørknes, Ingeborg: Brev 2010
Drevvatne, Tore: En som er glemt 2010
Larsson-Fedde, Torbjørn: Drevjen – feltpostkontor no. 14 2010
Jacobsen, Knut: “Hva som hendte i Hattfjelldal”. Minner fra krigstida
i Hattfjelldal v/lensmann Egil Kalkvik 2012
Statle, Grete Heir: Nyrud gård – min barndoms grønne dal 2012
Ekrem, Fredrik: Først krig på avstand… så okkupasjon her 2013
Lundestad, Halvard: Tobias Skog (1917-1943), en av våre falne 2014
Jacobsen, Knut: Krigsår i Hattfjelldalen. Minne frå krigstida i Hattfjelldalen
v/lensmann Egil Kalkvik 2014
Wolff, Per: Barndom og oppvekst i Mosjøen 1933-1945 2015
Eiterstraum, Ragnhild: Da krigen kom til bygda 2015
Nilsen, Håvard J.: Fra Mosjøen til Auschwitz 2015
Lund, Ragnar: Skogstua vår og krigen 2015
Statle, Grete Heir: Dagligliv under krigen – slik jeg husker det 2015
Holand, Bent Atle: Fra Sjøgata til vestfronten – vefsninger i første
verdenskrig 2016
Fredheim, Gunvald Anders: Dreng på Øver-Mo under krigen 2017
Slind, Rolf: Da 2. verdenskrig kom til Norge, Trøndelag og
Mosjøen 2018
Wolff, Per: Glimt fra ungdomsår i Mosjøen 1945-53 2018
Forsmo, Odd Arnulf: Nøytralitetsvakt 1939 og 1940 1600 helgelendinger på

   grensevakt i Sør-Varanger 2019
Fredheim, Gunvald Anders: Flyktningetrafikken fra Norge til Sverige 1940-45 2019

Sjåvik, Erling: Då vi måtte ut i krigen 2019
Fredheim, Gunvald Anders: Minner fra Tysklandsbrigaden 2020  

Nerdal, Jim: Jugoslaviske fanger under krigen og vennskapssamband i ettertid 2020

Øksendal, Kjell: Brenning av Finnmark og evakuering til Vefsn 1944-45 2020


Kunst og litteratur

Bentsen, Eileen: Frå “støvel-lugga” til naturell kunst 1991
Lyftingsmo, Erling: Harald Langjord (1865-1952) 1992
Ree, Edmund: Kunstneren fra Grane 1997
Sande, Asbjørg: Edvar Valberg 1997
Halse, Kristian: Kunstnaremnet Trygve Remmen 2005
Halse, Kristian: Lyrikksøstrene Magnhild Myrnes og
Astrid Langjord 2008
Bogfjellmo, Egil: Ivar Kristoffer Strompdal  2009
Lund, Roar: Kunstmålaren Samuel Tveit på Helgeland 2017
Sande, Asbjørg: Dugnad for antikvariatet 2017

Lag og foreiningar
Odden, Eli og Jørgine Slaatrem: Mosjøen og Vefsn Arbeiderlags
kvinnegruppe 1987
Nes, Leiv: Godtemplarkoret Samhald, Mosjøen 1987
Steinrud, Dagfinn: Ungdomslokalet i Mosjøen 1987
Halse, Kristian: Kolo – eit handskrive blad 1912-17 1987
Svartvasmo, Gunvor: Pionertida i Mosjøen og Vefsn indremisjon
(1866-1909) 1988
Wika, Hermann: Pionerår i speiderbevegelsen 1988
Valrygg, Sigmund: Øvre Vefsn – Grane ungdomslag 1907-1987 1988
Clausen, Roald: Kampen mot tuberkulosen i Vefsndistriktet.
Helselagshistorie 1988
Svartvasmo, Gunvor: Mosjøen og Vefsn indremisjon i vårt eget hundreår 1989
Bergh, Øyvind: Pinsebevegelsen 1989
Øksendal, Kjell: Vefsn – målbastion i nord 1990
Wika, Herman: Turning i Mosjøen – litt historikk 1991
Aakervik, Karl W.: Skimiljøet i Hattfjelldal 1991
Steinmo, Kåre: Luktvatnets ungdomslag 1905-1980 1993
Halse, Kristian: Med Rautardrogo i 80 år 1994
Elsvatn, Leif: Stevneplassen på Majavatn 1994
Øksendal, Kjell: Norske Kvinners Sanitetsforening 100 år i
helsetjeneste 1996
Mary Drøpping – Rigmor Rønnes: Møsjøen Sanitetsforening 80 år 1996
Løkke, Ragna: Fra tombolaproblemer til bespisning av 2000
evakuerte. Fra Mosjøen sanitetetsforenings annaler 1996
Jacobsen, Solveig: Hattfjelldal sanitetesforening 1996
Sørdal, Ingrid Enkerud: Varntresk sanitetsforening 1996
Laila Tuven – Kirsen Fugde: Trofors sanitetsforening 75 år i 1996 1996
Brennhaug, Reidun: Fiplingdal sanitetsforening 1996
Halse, Kristian: Mållaget i Vefsn – eit farande folkeakademi 1998
Steinrud, Dagfinn: Mosjøen UL – dei første etterkrigsåra 1998
Aakervik, Karl W.: Røsvatn Ungdomslag 1999
Nikolaisen, Brith-Johanne: Mosjøen Orkester 1901-20 1999
Aufles, Sverre: Kulturskapere i ei krisetid 2000
Herring, Sveinulf: Marka og Austerbygda ungdomslag 2001
Bårdvik, Sigmund: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i
Mosjøen 2001
Bolstad, Aslaug: Hans Børresen. Rydningsmannen, gardbrukeren,
politikeren og organisasjonsmannen 2003
Herring, Sveinulv: FK Trim 58 2003
Nerdal, Jim: Vennskapssamarbeidet Vefsn – Gornji Molanovac 2004
Brennhaug, Trond: Susna skytterlag 2008
Smørvik, Per og Aksel Valberg: “Til signing for seg sjølv og bygdi”. Grane
ungdomslag 100 år (1907-2007) 2008
Brennhaug, Trond: Fra fem til ett skytterlag i Grane 2010
Øksendal, Kjell og Ragnhild Eiterstraum: Ungdomslagje – nyhuset i skogen 2012
Brattlie, Randolf: Stiftelsen Termik 2015
Lamo, Bjørn Ivar: Stavassdalens Venner 2015
Lundestad, Halvard: Bondekvinnelag 2015
Kampestuen, Randi og Anne-Kristine Bastholm: 100 år for likeverd 2016
Skoglund, Torgunn Søyland: Mosjøen Det Kvite band 2016
Vikhammer, Magnhild og Oddgeir Johansen: I beredskap i 50 år 2017
Wolff, Per: Norsk Speidergutt-Forbund Etablering og virksomhet i
Mosjøen 1915-1953 2019
Lamo, Bjørn Ivar: Svenningdal arbeiderlag 100 år i 2019 En viktig del av
arbeiderbevegelsen i Grane 2019

Litteratur, sjå Kunst og litteratur

Mat og matstell, sjå Daglegliv og arbeidsliv

Merkedagar i livet
Almås, Henry: Gravskikkar i Drevja 1991
Øksendal, Kjell: Gravskikkar 1991
Sjåvik, Erling: Gravelset hans bestefar 1998
Sjåvik, Erling: Bryllupsfeiring i gamle dagar 1999
Myrstad, Elin: Bryllup i krigstid 2005
Knudsen, Emil: Erindringer fra gruvedrift i Svenningdalen og
oppholdet i Vefsn, Grane og Hattfjelldalen i 1880 2009B
Tverå, Edvin: Bennet Didrikso, Ravatne. Ein av gammelkaran 2012
Nordås d.e., Trygve: Tungsinn, sjukdom, død og gravferder. Frå boka hans
Trond 2014

Mosjøen
Nilsen, Dag: “Byplanlegging i de lyse netters land” 1987
Nilsskog, Ingeborg: Sjøgata, – min barndoms gate 1993
Wegner, Rolf B.: Mosjøtiden 2001
Svartvasmo, Gunvor: En ildebrann. Skolestil – tentamen i norsk skriftlig
1939 2002
Svartvassmo, Gunvor: Gato mi [C. M. Havigs gate] 2003
Svartvassmo, Gunvor: Folk og ungar i “Gato mi” (Øvre Strandgate) 2004
Jacobsen, Kjell: Bakken i Mosjøen 2004
Olderskog, Bjørn: Olderskog fram til 1940 2005
Tverå, Edvin: Mosjøens utvikling gjennem 70 aar (1-3) 2006
Forsmo, Odd og Bjørn Olderskog: Olderskog III, boligbygginga 2007
Svartvasmo, Gunvor: Glimt frå eigne skoledagar i dei harde trettiåra 2007
Tverå, Edvin: Mosjøens utvikling gjennem 70 aar (4-7) 2007
Sjåvik, Per: Gatenamna våre 2008
Sjåvik, Per: Vassvegen 2008
Tverå, Edvin: Mosjøens utvikling gjennem 70 aar (8-11) 2008
Jensen, Trygve: Historien om et hus: Skjervgata 6 2008
Svartvasmo, Gunvor: Middelskoledagane – ei brytingstid  2009
Forsmo, Ellen Gyth: Minner fra barndomstiden på Elvebakken  2009
Forsmo, Odd: Barndomsminner fra Olderskog på 1940- og
1950-tallet  2009
Forsmo,Odd: O.H. Øksendals veg 2009B
Fredheim, Gunvald: Theodor Moes veg 2009B
Olderskog, Berith Pauline: Petter Olderskogs gate 2009B
Stavli, Gunnar: Barneår i Mosjøen 1940-1945. Intervju med Lars Tverå
og Arne Larsen 2009B
Fredheim, Gunvald A. : Petter Dass gate 2010
Halse, Kristian: Johs. Einrems gate 2010
Wulvik, Andreas: A. P. Alsgaards veg 2010
Forsmo, Odd A.: “Mosjøgutten” Thorvald Stoltenberg 2011
Olderskog, Berith Pauline: Oppvekstår på Olderskogen på 1950-tallet 2011
Smørvik, Per: Snevegen 2011
Øksendal, Kjell M.: Skolekvartalet i Mosjøen. (Foredrag for
personalet ved Mosjøen skole våren 2010) 2011
Ekrem, Fredrik: Den gang da… Minner fra oppvekst i Mosjøen 2012
Forsmo, Odd Arnulf: Mosjøen i 1950-åra. Sett og hørt fra ei smøregrav 2012
Sjåvik, Per: Kippermovegen 2013
Statle, Grete Heir: ”Gammelkinoen” og ”Storkinoen” i Mosjøen 2013
Baadstø, Randi: Min bestemor Emilie Henrichsen (1869-1956) 2014
Wolff, Per: Gamle papirer fra et loft i Mosjøen 2014
Statle, Grete Heir: Min barndom og ungdom var full av fester 2014
Bakke,Tor Andreas: Barndomsminner fra 50-tallets Mosjøen 2015
Baadstø, Randi: Barndomsminner fra Sjøgata rundt 1950 2015
Øksendal, Kjell: Storgata 2015
Jensen, Einar: Mosjøen kommune feirer 75 år 2015
Sjåvik, Per: C. M.  Havigs gate.  2016
Jensen, Einar: Skogsåsen boligfelt. 2016
Baadstø, Randi: Baadstø-brygga og Sjøgata 2017
Olderskog, Berith Pauline: Krokenkiosken på Olderskog 2017
Smørvik, Per: Chr. Qvales gate 2017
Skorpen, Knut: Skålvegen 2019
Jacobsen, Kari Sommerseth: Handelsdynastiet midt i hjertet av Sjøgata. Historien om
Jacobsen-familien gjennom hundre år 2020
Skorpen, Knut: Fearnleys gate 2020

Museum, 
sjå Hus og museum

Musikk
Larsen, Ove: – Du spælæ bære godt, Nils Rornryggmo 1989
Paulsen, Ståle: Levende folkemusikk 1992
Reinåmo, Ståle: Joik i sørsamisk tradisjon 1993
Rabliås, Ole: “Susendalingan” 1998
Nikolaisen, Brith-Johanne: Mosjøen Orkester 1901-20 1999
Aufles, Sverre: Kulturskapere i ei krisetid 2000
Rabliås, Ole: Spelemannsliv og slåttetradisjonar frå
Røsvassbygdene 2001
Nikolaisen, Brith-Johanne: Musikklivets nestor – Arnold Kvistvik (1920-98) 2002
Sjåvik, Erling: Mosjøen Hornmusikk på stemne i Åkervika 2002
Halse, Kristian: Kunstnaremnet Trygve Remmen 2005
Lamo, Bjørn Ivar: Terje Lund (1945-2000) 2007
Forsmo, Johan: Walter Solli – ein talentfull sambygding  2009
Larsen, Ove: Folkemusikk II, 2009. “De gamle Vefsn-spellemenn” –
noen kommentarer 2009B
Tverå, Edvin: Folkemusikk I, 1946. De gamle Vefsn-spellemenn 2009B
Redaksjonen: “Swingsters” 2011
Øksendal, Kjell: Krig og fred på Kvalfors 1942-48. 2016
Øybakken, Bodil og Bjørn Johnsen: Nils Johan Øybakken 1946-2001.
Musiker og plateprodusent 2020

Natur og landskap
Øksendal, Helge: Lokale namn på ein del fuglar 1988
Lyftingsmo, Erling: Kulturlandskap 1989
Øksendal, Helge: Lokale namn på plantar 1990
Mørkved, Brynhild: Granskogene i Søndre Nordland, hvor gamle er de? 1990
Steinmo, Kåre: Lukttinden 1991
Redaksjonen: [Planteliv i Vefsn. Småstykke] 1991, 1992,1993, 1994
Øksendal, Kjell: Harr 1992
Myrhaug, Rolf K.A. Et isøde blir til et kulturlandskap 1992
Solvang, John: Drevjeleira 1992
Dunfjeld, Sigbjørn: Det samiske kulturlandskapet 1992
Grolid, Petter: Været før i tida – og nå 1993
Haustreis, Valter: Ein umuleg sommar for 70 år sidan 1993
Edvardsen, T.M.: Trongskardingen [dikt] 1993
Øksendal, Kjell M.: Bjor 1994
Myrhaug, Rolf K.A.: Landformer i Grane og Hattfjelldal 1995
Utnes, Reidar: Islega i Vefsnfjorden 1880 til 1958 1995
Mikalsen, Lasse: Fugleliv i Vefsn 1996
Øksendal, Kjell M.: Lodde (Mallotus villosus) 1997
Lorås, Jostein: Gammelskogen i Holmvassdalen 1997
Eriksen, Kolbjørn: Lomsdal – Visten Nasjonalpark. Njaarken Vaarjelimmiedajve –
Det gjemte landet 2010
Lamo, Bjørn: Børgefjell nasjonalpark 50 år 2013
Pedersen, Rune: Vefsnas svenske kilde. 2016
Øksendal, Kjell: Alm. 2016
Øksendal, Kjell: Ved Råved Rå ved. 2016
Aufles, Sverre. På tur vestover i fjellheimen 2018
Hvidsten, Inger og Randi Einrem: Stedegne stauder – en berikselse 2018
Øksendal, Kjell: Hegg (Prunus padus) 2019

Namn, sjå Språk og namn

Nød, sjå Sjukdom/nød

Okkupasjon, sjå Krig/okkupasjon og forsvar

Personomtalar
Redaksjonen: Reidar Svare – folkeminnesamleren 1899-1976 1987
Jacobsen, Kjell: Reidar Svare – Folkeminnesamleren 1987
Elsvatn, Leif: Siri Kristensdatter 1987
Luktvatn, Arne: Mannen som svalt i hjel med maten i munnen 1988
Halse, Kristian: Audun Nilsskog – lyrikaren frå Drevja i Vefsn 1988
Nes, Leiv: Samen Gunnar Toven 1988
Lundestad, Ivar: Ho “Li-Ane” 1988
Spjelkavik, Bjarne: Han “Breirem-Danel” 1988
Larsen, Ove: – Du spælæ bære godt, Nils Rognryggmo 1989
Spjelkavik, Bjarne: Han “Alet-Jo”, han “Li-Krestian” å’n Ravass-Nirs” 1989
Laksforsmo, Hildur: Johan Lynghaug 1990
Dahlmo, Kristian: Han Vasshøv-Erek 1990
Brennhaug, Ragnhild: Sigvald Hagen 1991
Stensli, Bjørn: Thomas Riis og etableringen av Helgeland
Vegavdeling 1991
Lyftingsmo, Erling: Harald Langjord 1992
Nilsskog, Ingeborg: Kraftkaren Andreas Jørnso 1992
Smedseng, Norveig: Sterk-Nils-Perso 1992
Stordal, Asbjørn: Elen Nilsdatter. Kvinna på Storneset 1993
Steinrud, Dagfinn: Reidar Utnes 1993
Tuven, Rønnaug: Marie Holst 1994
Perjord, Rolf: Aksel Blåfjell, – kjent og avholdt sambygding 1994
Øksendal, Kjell M.: Erling Lyftingsmo, døl i utlegd 1994
Drevvatne, Tore: Dagbokskriveren fra Dyrhaug 1995
Ivarrud, Venke: Historien om Marek 1995
Bolstad, Aaslaug: På tinget – så langt heimefra 1995
Drøpping, Arne: Nils Øybakken. Urmaker og altmulig-mann 1995
Kjærstadbakk, Kåre: Han Angel slåttekar [dikt] 1995
Faye, Gunnar H.: Presten Jacob Aal Faye 1996
Halse, Kristian: Kristian Audne (1860-1947) 1997
Steinmo, Kåre: Han Gammel-Thommessen 1997
Ree, Edmund: Kunstneren fra Grane  1997
Sande, Asbjørg: Edvar Valberg 1997
Ånes, Arne: Nes-Ni(l)s – første postmannen i Herringbygda 1997
Sjåvik, Erling: Nils Jensso – første rydningsmannen i Åkervika 1997
Ånes, Knut: Ho Olava Arnsde på Åneset 1997
Myrstad, Eline: Slitere i “gamle, gode dager” 1998
Ravn, Jan H.: Dr. Henrik Ravn (1885-1969) 1998
Sørdal, Leif: Dorthea Ingebrigtsdatter Sørdal 1998
Jacobsen, Kjell: Nils Jensson – første rydningsmann i Åkervika 1998
Andersen, Are: Lydia – en av Mosjøens mest markante
forretningskvinner 1999
Steinrud, Dagfinn: Erling Lyftingsmo 1999
Forsmo, Johan: Johan Kleivhaug – ein markant drevjeværing 1999
Jacobsen, Kjell: Reidar Svare 2000
Slettbakk, Ola: Helga Steikvasselv 2000
Jacobsen, Knut: Karl Wilhelm Aakervik – samfunnsengasjert
idrettsmann 2000
Drevvatn, Tore: Jordmora i Luktvatnet 2000
Myrstad; Eline: Nils Skoglund 2000
Hauge, Karl I.: Ole Tobias Olsen – Nordlanssbanens far 2001
Forsmo, Johan: Torfinn Tobiassen – Susendaling med tæl 2001
Forsmo, Laila og Aksel Valberg: Valter Haustreis – “Bård skolemester”
og spellmann 2001
Elsvatn, Leif: … nach der Mundart von Wefsn. Om språkforskeren
Eliel Lagercrantz 2001
Herring, Sveinulv: Knut med rosene [Knut Breirem] 2002
Myrstad, Eline: Oskar Olsen 2002
Nikolaisen, Brith-Johanne: Musikklivets nestor – Arnold Kvistvik (1920-98) 2002
Jacobsen, Knut: Gustav O. Sjaavik. Jeger, bonde, fangstmann og
snekkar 2002
Kjerringnes, Johan: Hattfjelldaling og “globetrotter” [Ørjan Olsen] 2002
Tuven, Rønnaug: Solveig Utgard. Museumsarbeidar med interesse
for tekstilar 2002
Klaussen, Ann Kristin: Nils Skandfer – nordnorsk båtbygger og
konstruktør (del 1) 2002
Bolstad, Aaslaug: Hans Børresen. Rydningsmannen, gardbrukeren,
politikeren og organisasjonsmannen 2003
Elsvatn, Leif.: “Der skal du bygge, og der skal du bo”. Fakta, folketradisjon
og myter om nybyggeren Johannes Mortenson Hals 2003
Andresen, Espen: Gunnar Holand (1880-1951). Inspiratoren for
lokalhistorisk gransking i Vefsn 2003
Klaussen, Ann Kristin: Nils Skandfer, nordnorsk båtbygger og
konstruktør, del II 2003
Myrstad, Eline: Johan Andreasson Bustadmo 2004
Hjerpås, Bjørghild: Reidun Brennhaug forteller 2004
Halse, Kristian: Audun Nilsskog – lyrikaren frå Drevja (1930-2002)
Minneglimt og noko om diktinga 2004
Elsvatn, Leif: Ørjan Olsen – et barn av sin samtid 2005
Wattum, Rønnaug: Tre sterke kvinner fra Røsvatnet. Johanna og døtrene Anna
og Ellen 2005
Almås, Henry: Bjønn-Ola 2005
Brennhaug, Reidun og Sonja Aasen: Han far og han bestefar – Anton Richardsen 2005
Forsmo, Ellen Gyth: Gyth-slekta i Vefsn 2005
Forsmo, Johan: Heilårs idrettsmann og bonde. Samtale med Asbjørn Brennhaug 2005
Gunnarsen, Andi: Erling Kapskarmo 2005
Andresen, Espen: Vefsninger og anlegget på Ofotbanen 2006
Berntsen, Harald: To vener. Peter Bolstad og Johan Nygaardsvold 2006
Drevvatne, Tore: Meierier og meiersker i Nord-Vefsn 2006
Fredheim, Gunvald A.: Marcus-ætta i Vefsn; Forsmo-greina i Drevja 2006
Kjerringnes, Johan: Olav Rystad, idrettsmann, jeger og friluftsmannen 2006
Aakervik, Karl W.: Are Tustervatn 2006
Aarsnes, Svein: Nikolai Larsen – grenselosen som freden gløymde 2006
Hjerpås, Bjørghild: Et møte med Alf Vie 2007
Kjerringnes, Johan: Jakob Vetleseter (1904-84) 2007
Lamo, Bjørn Ivar: Terje Lund (1945-2000) 2007
Aagnes, Gerd: Poståpner Karl Alf Magnor Johansen 2007
Bolstad, Aaslaug: Oline Marie Larsdatter Ingebrigtsen (1847-1928)
Pionerkvinne med stort mot og høge mål. Den første jordmora i
Hattfjelldal kommune 2008
Jacobsen, Solveig: Karen Kvernmo Olsen (1895-1982). Eit liv i ansvarsfull
og livsviktig gjerning som nyutdanna jordmor i ein kommune med mange
veglause bygder og store avstandar 2008
Miekaelsen, Lasse: Gunhild Sofie Andersen Svanevand 2008
Jensen, Trygve: Historien om et hus. Skjervgata 8 2008
Bogfjellmo, Egil: Ivar Kristoffer Strompdal  2009
Granberg, Per: Kalk-Ola, gardbrukersønn fra Ringsaker som for
160 år siden ble stor kalkbrenner i Nordland  2009
Forsmo, Johan: Walter Solli – ein talentfull sambygding  2009
Smørvik, Per: Jon Fagerhol  2009
Elsvatn, Leif: Inn i sin tid. Om skogsarbeideren, organisasjonsmennesket
og politikeren Ole Bergli 2009B
Forsmo, Johan: Kris Skrondal (1920-1993) 2009B
Halse, Kristian og Åse Floa Steinrud: Dagfinn Steinrud (1929-1998) 2009B
Jacobsen, Kjell og Per Sjåvik: Thorleiv Havig (1867-1938). Første
formannen i Vefsn bygdesamling 2009B
Jacobsen, Solveig: Bent Krutnes (1863-1952) 2009B
Jensen, Olav: Avismannen og avholdsmannen Torfinn Skogsaas 2009B
Luktvassli, Bjørghild: Kåre Stordal (1923-2005) 2009B
Romstad, Jakob og Per Sjåvik: Fridtjov Sjaavik (1885-1947). Den
store samlaren 2009B
Stafseth, Marit Oline Stokke: Mary Stokke (1914-1985) 2009B
Tustervatn, Olav (1876-1965): Mine frå mitt lange liv 2009B
Tuven: Rønnaug: Karen Aas (1887-1984). Den første, og hittil, eneste
kvinnelige formann i Vefsn Museumslag 2009B
Øyen, Jon: Oleiv Øyen (1897-1964) 2009B
Drevvatne, Tore: En som er glemt 2010
Fredheim, Gunvald A. : Petter Dass gate 2010
Halse, Kristian: Johs. Einrems gate 2010
Mikaelsen, Lasse: Ludvig på Gullmoen 2010
Vangen, Bjørn og Halvard Lundestad: Kåre Martin Vangen 2010
Wulvik, Andreas: A. P. Alsgaards veg 2010
Ånes, Arne: Henrik Eliasson Ånes (1862-1937) 2010
Bolstad, Aaslaug: Ragnvald Rein 2011
Forsmo, Odd A.: “Mosjøgutten” Thorvald Stoltenberg 2011
Skipnes, Stine: Ski, svette og Swix. Møte med skiløperen Ivar Rystad
i 2010 2011
Almås, Henry: Ho tante Magnell… 2011
Elsvatn, Leif: En lesende arbeider – Halvard Arntsen Storhaugen 2011
Jacobsen, Knut: Peder Kjønig Knoph Simonsen (1871-1945). Kraftkar –
arbeidskar – oppfinnar – flogvit – original, i positiv forstand 2011
Tungodden, Anne: Leif Tungodden (1919-1995) 2011
Einrem, Randi: Menighetsdiakonisse Maria Einrem (1866-1914) 2012
Elsvatn, Leif: Han Birger i Garsmarken (1905-67) 2012
Lundestad, Halvard: Nils Kristian Nilsen Mjaavatn 2012
Tverå, Edvin: Bennet Didrikso, Ravatne. Ein a gammelkaran 2012
Øksendal, Kjell: Han Emaus mæ Ramnågen… 2012
Forsmo, Odd Arnulf: Bak disken 2013
Lundestad, Halvard: Hans Svare 2013
Utnes, Dag: Einar Petter Hunnaalvatn, 1881-1946. Dagbok fra et drygt
halvår av hans liv, 0902-0310 1904 2013
Brattlie, Randolf: Wilhelm Hoff Petersen (1926-2011). Jovial tannlege og
lokalpolitisk patriot 2014
Baadstø, Randi: Min bestemor Emilie Henrichsen (1869-1956) 2014
Eiterstraum, Ragnhild: Ho mor og ho tante Mathea på Aufles 2014
Lundestad, Halvard: Anders Eriksen – sykkelkongen frå Mosjøen 2014
Lundestad, Halvard: Tobias Skog (1917-1943), en av våre falne 2014
Ånes, Knut: Halle Brækken (1909-1982) – tusenkunstner og smed 2014
Jacobsen, Knut: Arnhild og Johan Kjerringnes 2015
Lundestad, Halvard: Anders Svare 2015
Storholm, Anne Britt Frimand: Egil Normann Storholm og Storholms
Handelsskole 2015
Grubben, Hege Øksendal: En heftig og begeistret bokhandler.
Langeland jr., Arne: Overingeniør Arne Olai O. Langeland 2016
Sjåvik, Per: C M. Havigs gate. 2016
Wolff, Per: Oluf Christian Dietrichson. På ski over Grønland og
den første sjef for IR 14. 2016
Øksendal, Kjell: Soga om skoggangsmannen Erling Ravatn.  Minne om
Hans Rue Døsen 1927-2001 2016 2016
Holand, Bent Atle: Fra Sjøgata til vestfronten – vefsninger i første
verdenskrig. 2016
Johansen, Frank Storm: Etterlatte krigsminner fra Trofors stasjon. 2016
Øksendal, Kjell: Krig og fred på Kvalfors 1942-48. 2016
Brattlie, Randolf: Ola Markus Steinholt (1934-1970). Avholdt og folkekjær

   sogneprest i Vefsn fra 1971 til 1984 2017
Lund, Roar: Kunstmålaren Samuel Tveit på Helgeland 2017
Lundestad, Halvard: Bjarne Svare (1897-1973) 2017

Smørvik, Per: Chr. Qvales gate 2017
Sørdal, Ingrid Enkerud: Gudbrand Larsen (1877-1970). Loffer? Omreisende?

   Vandrer med stil? 2017
Tuven, Rønnaug: Åse Floa Steinrud. Eit fyrverkeri av ei dame på nitti år 2017
Wolff, Per: Oluf Christian Dietrichson. Del 2 2017

Forsmo, Odd Arnulf: Alle har en historie. Møte med Leif Magnus Karlsen 2018
Forsmo, Ellen Gyth og Gunvald A. Fredheim: Sigrid Undset, Helgeland

   og Bjerkebæk 2018
Jacobsen, Kjell: Løkttennarfolket 2018

Jørgensen, Tor B.: “Gjennom røde briller”. Om madagaskarmisjonæren
og sosialisten Johannes Einem 2018

Lundestad, Halvard: Mikal Remmen 2018

Skorpen, Knut: Hjørnesteinsbedrifta i Ner-Svenningdalen 2018
Elsvatn, Leif: Tradisjonsbæreren Sara Olsdatter 2019
Johannessen, Alf Gilroy: Fru Haugans Hotel Kvinnelige drivere siden 1794 2019

Lundestad, Halvard: Thomas Edvard Kristian Spjelkavik 2019
Martinsen, Andreas: Andor Mikalsen – samvirkelagsbestyrer i Grane og Vefsn 2019
Olsen, Alf R.: Urmaker Ole Mo og hans ætt 2019
Kleven, Ansgar: Vàclav Marek – susendalstsjekkeren som skapte kulturhistorie 2019
Lamo, Bjørn Ivar: Torstein Lund. Lokalpolitiker og fagforeningshøvding 2020
Lundestad, Halvard: Olaus Johnsen Myrnes            2020

Skorpen, Knut: Fearnleys gate 2020

Øybakken, Bodil og Bjørn Johnsen: Nils Johan Øybakken 1946-2001.  Musiker og plateprodusent 2020

 

Planteliv, sjå Natur og landskap

Reiskapar, sjå Handverk/handarbeid og reiskapar

Samferdsel, sjå Ferdsel/kommunikasjon

Samiske forhold
Elsvatn, Leif: Samisk jordbrukstilpasning 1987
Elsvatn, Leif: Siri Kristensdatter 1987
Elsvatn, Leif: Dolstad* 1987
Dahlmo, Kristian: Blåfjellet i Drevja 1987
Jacobsen, Anna: En samisk Orfeus 1988
Elsvatn, Leif: Sameskolen i Midt-Norge 1991
Aagård, Maja Dunfjeld: Ornamentikk og dagliglivets gjøremål 1992
Dunfjeld, Sigbjørn: Det samiske kulturlandskapet 1992
Elsvatn, Leif: Samekulturen lever! 1992
Jernsletten, Regnor: Den samiske Helgelandsopposisjonen 1993
Reinåmo, Ståle: Joik i sørsamisk tradisjon 1993
Elsvatn, Leif: Stevneplassen ved Majavatn 1994
Elsvatn, Leif: Skogsarbeid og tømmerfløting – kombinasjonsnæringer
av betydning for samiske lokalsamfunn 1997
Løøw, Anders: Sameskolen i Vefsn 1998
Elsvatn, Leif: Markasamene 2000
Elsvatn, Leif: … nach der Mundart von Wefsn. Om språkforskeren
Eliel Lagercrantz 2001
Reinfjell, Svein Erik: Reindriftsminner. Thomas Renberg jr. forteller 2007
Mikaelsen, Lasse: Gunhild Sofie Andersen Svanevand 2008
Bråten,  Agnar: Samegutten Henrik Blinds tragiske bortgang 2009B
Elsvatn, Leif: Inn i sin tid. Om skogsarbeideren, organisasjonsmennesket
og politikeren Ole Bergli 2009B
Knudsen, Emil: Erindringer fra gruvedrift i Svenningdalen og
oppholdet i Vefsn, Grane og Hattfjelldalen i 1880 2009B
Nicolaisen, Kjell: Saemieh Baelkiesdurrieste Lappskarese. – Samer fra
Velfjordskaret til Lappskaret 2015
Elsvatn, Leif: Tradisjonsbæreren Sara Olsdatter 2019
Elsvatn, Leif: Blad fra Susendalens historie. Dagboknotater fra 1812
av professor Jens Rathke 2020

Sjukdom/nød
Luktvatn, Arne: Mannen som svalt i hjel med maten i munnen 1988
Clausen, Roald: Kampen mot tuberkulosen i Vefsndistriktet.
Helselagshistorie 1988
Sund, Svenn: En syketransport 1994
Øksendal, Kjell: Norske Kvinners Sanitetsforening 100 år i
helsetjeneste 1996
Myrstad, Eline: Legebesøk og sjuketransport i ei vegløs bygd for
60 år siden 1996
Myrstad, Eline: Legebesøk og sjuketransport i ei vegløs bygd for
60 år siden 1996
Henriksen, Eldfrid Strompdal: Blindtarmbetennelsen 2003
Einrem, Randi: Menighetsdiakonisse Maria Einrem (1866-1914) 2012
Nordås d.e., Trygve: Tungsinn, sjukdom, død og gravferder. Frå boka hans
Trond 2014
Brattli, Randolf: Termikk 2015
Utnes, Dag: Syketransport med M/B “Vefsnfjord” 1923-1940. 2016
Holand, Bent Atle: Løvfall. – Spanskesyken i Vefsn, Grane og
Hattfjelldal 2018
Heggli, Annbjørg: Blindtarmbetennelse i 1945 2020

Skogbruk, 
sjå Jord- og skogbruk

Skole og undervisning
Meisfjord, Brynhild: Minner og glimt fra Vefsn folkehøgskole 1990
Elsvatn, Leif: Sameskolen i Midt-Norge 1991
Brennhaug, Reidun: Skulestell i Fiplingdalen i gamle dagar 1993
Linvik, Roald: Gammalskulen i Varntresk 1996
Halse, Kristian: Kristian Audne (1860-1947) 1997
Løøw, Anders: Sameskolen i Vefsn 1998
Myrstad, Eline: Skolen gjennom 70 år 1999
Halse, Kristian: Vefsn Folkehøgskole 100 år 2000
Forsmo, Laila og Aksel Valberg: Valter Haustreis – “Bård skolemester”
og spellmann 2001
Wolff, Per: Erstatningslærer i Hundåla 1952/53 2002
Aakervik, Karl W.: Åkervik skule 2002
Øksendal, Kjell: Forsjorda, frå sentrum til utkant. Ei verd som
ikkje lenger er… 2003
Øøsendal, Kjell M. og Bjørnar Holmen: Skolestellet i Eitrodalen 2004
Rabliås, Ole: Minne frå Åkervika. “Det er så mange hendingar i
bygdom komme til me sjå så mange vendingar alt på eit lite bel” 2004
Svartvasmo, Gunvor: Minne frå vinter og vår i Fiplingdalen 2005
Kjerringnes, Johan: Jakob Vetleseter (1904-84) 2007
Nes, Leiv: Glimt frå mi første tid i Vefsn 2007
Svartvasmo, Gunvor: Glimt frå eigne skoledagar i dei harde trettiåra 2007
Forsmo, Odd: Barndomsminner fra Olderskog på 1940- og
1950-tallet  2009
Smørvik, Per: Jon Fagerhol  2009
Svartvasmo, Gunvor: Middelskoledagane – ei brytingstid  2009
Bolstad, Aaslaug: Ragnvald Rein. Skulemeisteren og samfunnsbyggjaren
som vart susendaling 2011
Lundestad, Halvard: Arne Johan Aalbotsjord 2011
Øksendal, Kjell M.: Skolekvartalet i Mosjøen. (Foredrag for
personalet ved Mosjøen skole våren 2010) 2011
Brattlie, Randolf: Utbygging av efsn videregående skole og AMO-senteret
i Mosjøen 2011
Halse, Kristian: Den store skolesentraliseringa 2013
Severinsen, Anne: Skulen på Nes i Vefsn – to elevar minnest 2013
Wolff, Per: Gamle papirer fra et loft i Mosjøen 2013
Wolff, Per: Gamle papirer fra et loft i Mosjøen 2014
Storholm, Anne Britt Frimand: Egil Normann Storholm og Storholms
Handelsskole 2015
Øksendal, Kjell og Ivar Lyftingsmo: Frå Soria Moria slott til sanering.
Vefsn sentralskule/Olderskog skole 1953-2013 2020

Slektshistorie
Fredheim, Gunvald A.: Marcus-ætta i Vefsn; Forsmo-greina i Drevja 2006
Forsmo, Ellen Gyth: Gyth-slekta i Vefsn 2005
Ånes, Arne: Henrik Eliasson Ånes (1862-1937) 2010
Gyth, Dagfinn: Den danske greina av Gythslekta 2017
Jacobsen, Kjell: Løkttennarfolket 2018
Jacobsen, Kari Sommerseth: Handelsdynastiet midt i hjertet av Sjøgata. Historien om
Jacobsen-familien gjennom hundre år 2020

Sport, sjå Idrett, sport og friluftsliv

Språk og namn
Redaksjonen: Språk og lokalsamfunn 1988
Bugge, Toril: Drag frå eit blandingsmål – susendalsmålet 1988
Sjåvik, Per: Preposisjonsbruken ved stadnamn i vefsnmålet 1988
Øksendal, Kjell: Vefsn – målbastion i nord 1990
Sjåvik, Per: Dativbruken i vefsnmålet 1991
Sjåvik, Per: Gamle namneskikkar 1996
Hansson, Dag Thomas: Personnamnutviklingen i Vefsn på 1800-tallet 1996
Aarsnes, Svein: Om Reinfjellet, Krutvatnet – og somt anna 1997
Halse, Kristian: Kristian Audne (1860-1947) 1997
Sjåvik, Per: Ivar Aasen og Vefsn 1998
Halse, Kristian: Salmestriden i Vefsn (1901-25) 1999
Skulle vefsningane bruke Blix-salmane i kyrkja? 1999
Elsvatn, Leif: … nach der Mundart von Wefsn. Om språkforskeren
Eliel Lagercrantz 2001
Rosvold, Nils J.: Rosvoll 2003
Lundestad, Halvard: Ku- og oksenamn i Vefsn 2007
Lundestad, Halvard: Hesteavl og hingstar 2008
Sjåvik, Per: Gatenamna våre 2008
Sjåvik, Per: Vassvegen 2008
Per Sjåvik: “Kokan og kokenes – det e ‘kje det sammæ”. Om bruken av
presens partisipp i vefsnmålet 2010
Smørvik, Per: Snevegen 2011
Vardehaug, Haldis J.: Gamle ord og uttrykk fra Vefsn 2011
Smørvik, Per: Namn i Grane. Tankar etter ei registrering 2013
Forsmo, Odd Arnulf: Det helgelandske språk 2016
Lundestad, Halvard: Vefsn 2016
Ordtak frå Vefsn 2016
Øksendal, Kjell (/Kusmenko/Bull): Samisk i norsk 2018
Øksendal, Kjell: Skat. Skate, skut, skøt  2018
Lundestad, Halvard: Stadnamn 2019
Smørvik, Per: Då Mikkjel vart til Mekkal 2020

Stadnamn, 
sjå Språk og namn

Tømmerfløyting, sjå Daglegliv og arbeidsliv

Tradisjonsstoff

Dahlmo, Kristian: Soga om draugen 1987
Dahlmo, Kristian: Rem-Erek 1987
Elsvatn, Leif: Dolstad 1987
Redaksjonen: Folkeminne 1987
Urdal, Fridtjof: Soger frå “Nordlandsboka” 1988
Luktvatn, Arne: Mannen som svalt i hjel med maten i munnen 1988
Jacobsen, Anna: En samisk Orfeus 1988
Dahlmo, Kristian: Mann-Lars 1989
Valrygg, Sigmund: Tradisjon etter Benjamin Valrygg 1989
Valrygg, Benjamin: Trongskardingen 1989
Kleven, Ansgar: Tjærebrenning i Susendalen 1989
Dahlmo, Kristian: Han Vasshøv-Erek 1990
Smedseng, Norveig: Anna Alsgård fortel 1991
Edvardsen, Torvid M.: To dikt 1992
Kjerringnes, Johan: Forteljaren Gabril Janso’, Varntresk 1994
KMØ [Kjell M. Øksendal] Segner 1994
Sæterstad, Steinar: Segner frå området rundt Røsvatnet 1994
Rabliås, Ole: “Julspæl”-tradisjon frå Røsvatn og Hattfjelldal 1996
Tvildal, Trine: Sagnet om Finnbrura 1997
Edvardsen, Torvid M.: Maret og Knut [dikt] 1998
Børresen, Hans: Norman-familien og dens skjebne 1999
Tverå, Edvin: Tauskjeringæ  2009
Elsvatn, Leif: Var der en handelsplass i Grubben på 1600-tallet? 2014
Bolstad, Aaslaug: Sølvskatten i Børgefjell 2014
Simonsen, Margrete Figenschou: Om Heming-tradisjonen i Vefsn og
en olavsspennil fra Dolstad kirke 2020     

Ulykker, sjå Dramatiske hendingar

Undervisning, sjå Skole og undervisning

Utvandring og flytting
Smedseng, Norveig: Målselvbygdene 1788-1988 1989
Børresen, Hans: Innflytterne i Susendalen 1993
Myrstad, Eline: To bureisere i Fiplingdalen 1994
Nilsskog, Ingeborg: Far etter fedrane på vestkysten av Amerika 1999
Sørdal, Leif: Elias Ludvig Johannesen – fra Varntresk til USA 1999
Grannes, Dagfrid: Ferdabrev til “Kålo” 2007
Aas, Leif Morten: Leif Mathis Aas og det løfterike landet 2008
Hov, Reidulf: Amerikabrev 2009B
Aas, Leif Morten: Møte med “Gønner” og Einbufolket 2011
Haugen, Hallgeir og Kjell Øksendal: Chris Haugen, Poulsbo, Washington,
skanfer-knoppskyting i USA 2015
Aakre, Bjørn Magne og Beth Hendrichson: Jord og frihet i Amerika. Om utvandringen på Helgeland og i Namdal i 1868 2017

Ymse emne
Erlandsen, Sverre: Krutvatn fjellstue 1991
Krutnes, Bernt: Ein segltur på Røsvatnæ 1991
Stordal, Asbjørn: Ekstraskatt og sølvskatt 1992
Ravatn, Torbjørn: Røsvassreguleringa 1993
Nilsskog, Ingeborg: Vefsninger med kongeblod i årene 1994
Utnes, Reidar: Skjellgraving 1994
Drevvatne, Tore: Dagbokskriveren fra Dyrhaug 1995
Myrstad, Eline: På gjengrodde stier 1997
Kjerringnes, Johan: Tradisjonar for bruk og salg av bjørkenever og
bjørkebork 1997
Drevvatne, Tore: Langs en gammel buveg 1998
Hortman, Asbjørn: Opplevelser i Øst-Europa på 1950-tallet 1998
Biering-Strand, Jan: Den eldste kirken på Dolstad 1999
Andresen, Espen: Kultur, inntekt og problem. Heimbrenning i Vefsn
gjennom århundrer 2004
Lundestad, Halvar: Hagforsen kraftverk AS 2004
Smørvik, Per: Symbol ved vegs ende. Ei vandring mellom gravminne
på Dolstad 2004
Hauge, Karl I.: Minner fra min prestetjeneste i Hattfjelldal 2006
Halse, Kristian: Kaffistova i Mosjøen 100 år 2007
Ingulfsen, Bjørnar: En merkelig hendelse i Sørvassdalen i 1962 2007
Redaksjonen: Retting og tillegg 2008
Grolid, Petter: Muntre minne frå krigstida 1940-1945  2009
Lorås, Jostein: Skogbranner i gammel tid  2009
Redaksjonen: Retting  2009
Hov, Reidulf: Kunnskaper som gav ny tid utover bygdene 2010
Olderskog, Berith Pauline: Minner om ei svunnen, nær fortid 2010
Redaksjonen: Postkort (foto) 2010
Redaksjonen: 17. mai 2010 (foto) 2010
Skogmo, Alf: Grensemerking i 1760 og 1761 2011
Per Sjåvik: Eit frimerke 2011
Lamo, Bjørn Ivar: 20 år med sjøbein i salaten… 2011
Jacobsen, Solveig: Julekorttradisjonen 2012
Halse, Kristian: Signe Lita og Bugge Baustein 2012
Øksendal, Kjell: Fløyting utanom det vanlege 2012
Forsmo, Odd Arnulf: Da Mosjøen ble verdens midtpunkt. UFO i Øydalen –
et 60-årsminne 2014
Lund, Ragnar og Kjell Øksendal: Lomphandlere og luffere 2014
Olderskog, Berith Pauline: Møte med David Monrad Johansen 2014
Elsvatn, Leif: Når mytene overtar for lokalhistoria 2015
Forsmo, Odd Arnulf: Kald krig på Helgeland 2015
Valberg, Astrid: Jol i Øver-Vefsn 2015
Øksendal, Kjell og Kjell Jacobsen: Glimt fra Holmvassdalen 2015
Lund, Ragnar: På turer til det store utland som meget ung 2016
Øksendal, Kjell og foto Are Halse: Den store båtulykka. 2016
Forsmo, Odd Arnulf: Verden er stor, men også utrolig liten 2017
Aufles, Sverre: Torvmyra 2017
Daleng, Steinar: Med kongen som passasjer 2018
Hov, Reidulf: Nils Skandfer og Kulstadsjøen gård 2018
Hustad, Marius: Kongebesøket1907. Utdrag fra avisa, mandag 5. august 1907 2019
Johannessen, Alf Gilroy: Spøkelseshistorier på Fru Haugans Hotel 2020
Lundestad, Halvard: Folkemøte på Stiklestad i 1882 2020