Shellstasjonen

VBH.F.2015-001-0097 Shell

Shellstasjonen i Mosjøen sentrum. Foto: Helgeland Museum

 

Shellstasjonen i Mosjøen ble fredet av Riksantikvaren i 2016.