Årboka 2017 er klar

Den kjente fjellprofilen Hatten preger forsida til 2017-utgaven av Far etter fedrane, årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Hattfjelldal, her med landemerket Hatten, er fortsatt en selvstendig kommune. (Foto: Bjørnar Pedersen)

Fjellprofilen Hatten i Hattfjelldal pryder forsida av årboka Far etter fedrane 2017.  (Foto: Bjørnar Pedersen)

Bildet, tatt av Helgeland museums fotomedarbeider Bjørnar Pedersen, er også brukt som hovedillustrasjon til artikkelen der tidligere ordfører i Hattfjelldal Asgeir Almås analyserer fortid, nåtid og framtid for kommunen. Det gjør han i lys av den såkalte kommunereformen, der regjeringens uttalte mål har vært å redusere antall kommuner og fylkeskommuner i Norge, frivillig eller med tvang. Almås tok utfordringen fra redaksjonen i Far etter fedrane om å reflektere rundt de mange utfordringene til utkantkommune. Det samme gjorde ordfører Bjørn Ivar Lamo. Begge er klare på at de er fornøyd med at kommunene de bor i fortsatt skal bestå som egne enheter. Enn så lenge.

Årets utgave av Far etter fedrane er nummer 32 i rekka, og den er større enn noen gang. 28 bidragsytere har levert stoff og bilder til 25 artikler med godt og variert innhold, fordelt på 144 sider. Det handler om mennesker som har satt spor etter seg på forskjellige måter både hjemme og ute, som det heter, om utvandring til Amerika fra Helgeland og Namdalen, om helgelendinger i FNs tjeneste i Libanon og i beredskap for Vefsn Røde Kors gjennom 50 år. Serien om gatenavn i Mosjøen fortsetter med historien bak Chr. Qvalesgate og tredje bolk fra Boka hans Trond av Trygve Nordås d.e. er med. Blant mye annet.

Boka er nå å få kjøpt hos bokhandlerne, museet og andre utsalgssteder i Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Som vanlig inviterer redaksjonen til en brei presentasjon av årets årbok. Det skjer på Jacobsenbrygga torsdag 26. oktober klokka 19.

Comments are closed.