Kritisk blikk på årbøker

Kvaliteten på de historiske årbøkene på Helgeland var tema da leder i Landslaget for lokalhistorie Elin Myhre møtte utgiverne i Mosjøen tirsdag. Leder i Vefsn Lokalhistorie-og museumslag Hans Pedersen ønsket velkommen. (Foto: Asbjørg Sande)

Fire lokalhistoriske årbøker utgitt på Helgeland får solide tilbakemeldinger om både innhold og presentasjon.

Postive førsteinntrykk, moderne preg og god miks av faglig tyngde og allsidig minnestoff var karakteristikker som styreleder Elin Myhre i Landslaget for lokalhistorie overbrakte til redaksjonene på et møte i Mosjøen tirsdag. Sist høst ba nemlig lokalhistorielageene LLH om en kritisk gjennomgang av de siste utgavene av Årbok for Helgeland, Årbok for Rana, Far etter fedrane – Årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal og Fra fjord til fjell – Årbok for Velfjord historielag.

Mer enn 20 personer fra fire historielag på Helgeland var møtt fram for høre tilbakemeldingen fra LLH og for å drøfte felles utfordringer og erfaringer med årbokproduksjon. Nå vil hver redaksjon få den skriftlige vurderingen oversendt. Den inneholder naturlig nok også en del kritiske merknader, selv om hovedinntrykket altså er positivt.

Disse bøkene tetter hull i den nasjonale hukommelsen, konkluderte Myhre.

Hun understreket at det er en vanskelig jobb å sammenligne bøkene, men at de alle har en fin miks og stort mangfold av faglige artikler og minnestoff. Sidetall, bildestoff, grafiske virkemidler, stoffmiks, kildebruk og opplysninger om forfatterne er forhold som er nevnt i tilbakemeldingene.

På møtet ble det også reist spørsmål om det er grunnlag for et tettere organisatorisk tilknytning for historielagene på Helgeland. Det ble ikke konkludert, men flere pekte på oppgaver kan løses i fellesskap. Digitalisering av bøkene, trykkerisamarbeid og tiltak for rekruttere nye lesergrupper ble nevnt. Velfjord historielag tok utfordringen om å få til et nytt møte.

 

LLH hadde vurdert fire lokalhistoriske årbøker utgitt på Helgeland, og Elin Myhre ga gode tilbakemeldnger til alle.

Comments are closed.