Ønsker seg sponsor

Nyskapingen Aktuell Historie har vært en suksess, men trenger penger for å bære seg økonomisk. Nå jobbes det med å få en sponsor.

Ett av Aktuell Histories temaer  var viet minnemarkeringen av Vefsn-misjonæren Johannes Einrem. Fra venstre Irene Bergsnev, Anne Severinsen, Eivind Fagerheim, Randi Einrem og Tor B. Jørgensen. (Foto: Asbjørg Sande)

Det går fram av årsmeldinga  for 2018 for Vefsn Historielag.

Aktuell Historie som var satt i gang høsten 2018 i samarbeid med Folkeakademiet Vefsn og Kulturverkstedet, og på årsmøtet 27. mai ga forsamlingen uttrykk for stor entusiasme for tiltaket.

Det er et viktig mål for Vefsn Historielag å bidra til økt samfunnsengasjement. I tillegg til innsikt i lokalhistoriske forhold er det viktig å formidle kunnskap om samspillet mellom lokal, nasjonal og internasjonal historie, skriver styret i årsmeldingen for 2018.

Høsten 2018 startet Historielaget en serie foredrag om kulturhistoriske emner som har særlig relevans for utfordringer i samtiden. Styret har valgt å organisere dette som et eget tiltak under vignetten «Aktuell historie». Vefsn Historielag samarbeider om dette tiltaket med Folkeakademiet Vefsn (Irene Bergsnev) og Kulturverkstedet (Heidi Ånes). Høsten 2018 ble det arrangert tre foredragskvelder om henholdsvis reindrift på Helgeland med Anne Severinsen som foredragsholder, om radikale kirketanker og arven etter Vefsn-misjonæren Johannes Einrem der tidligere biskop Tor  B. Jørgensen var hovedinnleder og om den finske borgerkrigen i 1918, der Morten Jentoft blant annet drøftet om Europa av i dag ar noe å lære av denne mest kontroversielle hendelsen i Finlands historie.

Oppstarten i 2018 ble definert som en forsøkssesong for opplegg og økonomi. Det deltok fra vel 40 til vel 90 personer på arrangementene – noe som viser at det er interesse for denne typen historiske foredrag med samtidsrelevans. Det viser seg vanskelig å få arrangementene til å gå i pluss, selv med bidrag fra Folkeakademiet. Det arbeides derfor med å skaffe en sponsor.

På årsmøtet opplyste styreleder Hans Pedersen at det jobbes med å finne finansiering av en helt nødvendig opprusting av Ungdomslokalet. Forsamlingshuset eies av Mosjøen Ungdomslag, Kaffistova og Vefsn Historielag, som reddet det fra riving på slutten av 1970-tallet. Det kan være aktuelt å selge deler av tomta, og det er tatt kontakt med Vefsn kommune om salg til fordel for omsorgsboliger.

Både styrelederen og de andre i styret  som var på valg ble gjenvalgt.

 

 

Comments are closed.