Frivillig arbeid

Styret i Vefsn museums- og lokalhistorielag ønsker seg større engasjement og mer frivillig deltakelse i musealt og historisk arbeid. Det kan for eksempel være dugnadsinnsats på arrangementer, innsamlings- og registreringsarbeid og museumsturer og ekskursjoner.

På siste styremøtet ble det vedtatt å etablere en arrangementskomité for publikumstiltak, og Jim Nerdal skal bidra til å utvikle tiltaket i samarbeid med styrelederen.

Se referat fra styremøtet her.

 

Comments are closed.