Populært om Nordlandsbunaden

Vefsn museumslags informasjonshefte om Nordlandsbunaden ble en suksess. Nå er andre opplag i salg.

Nordlandsbunad hefte Bjørnar Pedersen, Rønnaug Tuven, Kjell Øksendal og Per Smørvik

Bjørnar Pedersen (fra venstre), Rønnaug Tuven, Kjell Øksendal og Per Smørvik med heftet «Nordlandsbunaden for kvinner» utgitt av Vefsn musesumslag. (Foto: Asbjørg Sande)

– Vi var nok for smålåtne, sier redaktør Kjell Øksendal. Førsteopplaget var på 500 eksemplarer, og nå er altså andre opplag med nye 500 hefter produsert. Av de til sammen 14 heftene i museumslagets småskriftserie er det bare Halvard Lundestads «Ordsamling frå Vefsn» som inntil nå har kommet i to opplag.

Populær

Nordlandsbunaden scorer høyt på nasjonale popularitetsmålinger, sist i forbindelse med årets 17. mai. Derfor er det kanskje ikke så oppsiktsvekkende at mange også vil skaffe seg mer kunnskap om dette stasplagget. Redaksjonskomiteen, Per Smørvik, Rønnaug Tuven og Bjørnar Pedersen, har konsentrert seg om kvinnebunaden. De forklarer suksessen med at de har møtt behovet for korrekt informasjon om bunaden, tiltalende presentert på et forholdsvis beskjedent sidetall og med en overkommelig pris. Heftet på 44 sider ble laget i forbindelse med en utstilling om Nordlandsbunaden i regi av Vefsn museum i 2015.

Foregangskvinner

Et sentralt mål i forbindelse med utgivelsen var å slå fast opphavet til bunaden. Foregangskvinnene fra miljøet rundt Vefsn folkehøgskole sto for innsamling av stoff og motiv, uttegning og tilmåling. De greide det kunststykket å drøfte seg fram til ett, vellykket sluttprodukt, skriver redaktøren blant annet i forordet. Nordlandsbunaden, en prøvebunad med bare liv og stakk, ble første gang vist fram på årsmøtet til Hålogaland ungdomslag i 1928. I løpet av skoleåret 28/29 ble det sydd 11 bunader på Vefsn folkehøgskole, alle med forkle, tørkle og skjorte.

Sølvet

I årenes løp er det publisert en rekke artikler om Nordlandsbunaden. Nytt i dette heftet er presentasjonen av sølvet, som ble utviklet av gullsmed Aksel Rørvik og sønnen Harald Rørvik i Mosjøen. Bedriften er fortsatt hovedleverandør av det originale nordlandssølvet til landets husflids- og gullsmedforretninger.

Lokal inspirasjon

Botaniker Ivar Edvardsen har analysert blomsterbroderiene. Han mener motiv og form er hentet fra forglemmegei (minneblom) og at fjørekoll (strandnellik) også har vært en inspirasjonskilde.

Mer om bunaden

En helt ny publikasjon vil være klar i løpet av september. Det gjelder Vefsn husflidslags brosjyre «Nordlandsbunaden – sting for sting» i det nasjonale husflidsprosjektet om «rødslisteteknikker».

Linn Hege Johnsen (til høyre) og datteren Emilie Johnsen Brattbakk har valgt hver sin fargevariant av Nordlandsbunaden. De to pryder forsida på heftet om Nordlandsbunaden. (Foto: Bjørnar Pedersen)

Linn Hege Johnsen (til høyre) og datteren Emilie Johnsen Brattbakk har valgt hver sin fargevariant av Nordlandsbunaden. De to pryder forsida på heftet om Nordlandsbunaden. (Foto: Bjørnar Pedersen)

 

 

 

 

Comments are closed.