Politimestergården

DSC_3246 politimestergården

Politimestergården. Foto: Helgeland Museum

Politimestergården ligger nært Dolsad kirke og Vefsn bygdesamling. Even Sund bygde huset i 1910. Den ble  flyttet fra Kirkegata 43 til Dolstad i 1985. Navnet skriver seg fra perioden 1917 til 1955 etter at Mosjøen bystyre vedtok å kjøpe bygningen og stille den til disposisjon for politimestrene i byen.

I dag rommer bygget  og kjelleren Vefsn museums arkiv og magasin. Det er her all registrering og konservering foregår. I det underjordiske magasinet finner man blant annet et tekstilrom, papirarkiver, fotoarkiv, bøker og mange hyllemeter med gamle gjenstander.

Les mer om politimestergården i “Far etter fedrane”:

Jacobsen, Kjell: Politimestergården – bygningshistorien 1991
Nilsen, Dag: Politimestergården – bygningshistorien 1991